Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7363 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Ôn tập Logic Học
1, Bài tập chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của logic học
Bài 1. Hãy viết công thức logic của những tưtưởng sau:
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao họchoặc đi làm.
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thựchiện tốt nhiệm vụ này.
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lạikhông tuân thủ pháp luật.
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu làhoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,tôi sẽ là
một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽchết cho quê hương.
f/ Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Bài làm
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
Có thể viết lại câu như sau: Cô ấy thông minh vàcô ấy nhanh nhẹn.
Ta đặt “cô ấy thông minh” là mệnh đề “a”, đặt“cô ấy nhanh nhẹn” là mệnh đề b.
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: ab
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao họchoặc đi làm.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tốt nghiệp đạihọc thì tôi sẽ học tiếp cao học hoặc tôi sẽ đi làm.
Ta đặt: “Tốt nghiệp đại học” là mệnh đề “a”, đặt“tôi sẽ học tiếp cao học” là mệnh đề “b”; đặt “tôisẽ đi làm” là
mệnh đề “c”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: a (b c)
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thựchiện tốt nhiệm vụ này.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu anh không cốgắng thì anh sẽ không thể thực hiện tốt nhiệm vụ
này.
Ta đặt “anh cố gắng” là mệnh đề “a”, ta đặt “anhsẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này” là mệnh đề “b”
=> “anh không cố gắng” là ; “anh sẽ không thựchiện tốt nhiệm vụ này” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lại không tuân thủ pháp luật.
Ta đặt “công dân tuân thủ pháp luật” là mệnh đề“a”“công dân không tuân thủ pháp luât” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu làhoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,tôi sẽ là một
vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽchết cho quê hương.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tôi là chim thìtôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu tôi là hoa thì tôi sẽlà một đóa
hướng dương; nếu tôi là mây thì tôi sẽlà một vầng mây ấm; nếu tôi là người thì tôi sẽchết cho quê hương.
Ta đặt: “tôi là chim” là mệnh đề “a”, “tôi sẽ là loài bồ câu trắng” là mệnh đề “a1”; “tôi là hoa”là mệnh đề “b”,
“tôi sẽ là một đóa hướng dương”là mệnh đề “b1”; “tôi là mây” là mệnh đề “c”,“tôi sẽ là một vầng mây
ấm”làmệnh đề “c1”;“tôi là người” là mệnh đề “d”, “tôi sẽ chết choquê hương” là mệnh đề “d1”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
(a a1) (b b1) (c c1) (d d1)
*f/ Dễ trăm...
=> Được đi học là quyền của mọi trẻ em
b/ Người mà không học thì không đáng làmngười (Khổng Tử)
Ta đặt “Người mà không học” là mệnh đề “A”;
“Không đáng làm người” là mệnh đề “B”
Công thức logic của tư tưởng là: A B
Các công thức logic tương đương: A B = = =
Cách 1:
=> Không thể nào có chuyện người không họcmà xứng đáng làm người
Cách 2:
=> Hoặc là chịu khó học tập hoặc là không xứngđáng làm người
Cách 3:
=> Nếu thực sự muốn xứng đáng là người thìphải chịu khó học tập
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC 9 10 316