Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
Thực hiện Vũ Văn Bắc
Website: 

---------- NGHĨA HƯNG NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2013 ----------



VẤN ĐỀ 1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Bài toán 1.1 Cho biểu thức P 

x2  x
xx

với x  0, x  1.
x  x 1
x 1

a) Rút gọn biểu thức P
b) Tìm x khi P  0.
(Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2011)
 Lời giải. a) Với x  0, x  1 ta có

P



x 1 x

x  x 1

x 1

x


 

x x x 1









3
x  x  1
x x 1



x  x 1
x 1

x 1 x  x  1
x  x 1

x x

 









x 1  x

 x  x  x  x  2 x.
Vậy với x  0, x  1 thì P  x  2 x .
b) Với x  0, x  1 ta có
P 0 x2 x 0 x



 x 0
x  0
x  0


x 2  0  
x  4
 x 2
 x  2  0



Đối chiếu với điều kiện x  0, x  1 ta thấy hai giá trị này đều thỏa mãn.
Vậy với P  0 thì x  0, x  4.
NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN









Kĩ năng cũng như cách giải chung cho dạng toán như câu a
Đặt điều kiện thích hợp, nếu đề bài đã nêu điều kiện xác định thì ta vẫn phải chỉ
ra trong bài làm của mình như lời giải nêu trên.
Đa phần các bài toán dạng này, chúng ta thường quy đồng mẫu, xong rồi tính toán
rút gọn tử thức và sau đó xem tử thức và mẫu thức có thừa số chung nào hay
không để rút gọn tiếp.
Trong bài toán trên thì đã không quy đồng mẫu mà đơn giản biểu thức luôn.
Khi làm ra kết quả cuối cùng, ta kết luận giống như trên.
Đối với dạng toán như câu b
Cách làm trên là điển hình, không bị trừ điểm.
Ngoài câu hỏi tìm x như trên thì người ta có thể hỏi: cho x là một hằng số nào đó
bắt rút gọn P, giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tìm x để P có

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc
giá trị nguyên, chứng minh một bất đẳng thức. Nhưng thường thì người ta sẽ hỏi
như sau: tìm x để P có giá trị nào đó (như ví dụ nêu trên), cho x nhận một giá trị
cụ thể để tính P.
MỘT SỐ CÂU HỎI MỞ CHO BÀI TOÁN



Câu hỏi mở 1. Rút gọn P khi x  3  2 2.

Ta có x  3  2 2  12  2.1. 2  ( 2) 2  (1  2) 2
Khi đó, với x  0, x  1 thì

x  (1  2) 2  1  2

Do đó P  x  2 x  3  2 2  2(1  2)  3  2 2  2  2 2  1.
Vậy với x  3  2 2 thì P  1.


Câu hỏi mở 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Với x  0, x  1 ta có P  x  2 x  ( x )2  2 x  1  1  ( x  1) 2  1
Vì x  1 nên ( x  1)2  0  ( x  1) 2 ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH
TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
Thực hiện Vũ Văn Bắc
Website: http://parksungbuyl.wordpress.com/
---------- NGHĨA HƯNG NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2013 ----------
www.MATHVN.com
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 9 10 115