Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra ,đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sính.

Được đăng lên bởi Hien Ha Nhu
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4786 lần   |   Lượt tải: 16 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

TẬP HUẤN
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Thanh Hóa, tháng8- 2014

Thông tin Báo cáo viên

Say Hello nào!!!

Thống nhất nội quy lớp học

 Một số hành động:

 Hello/Yes
 Hi, five
 Tham gia 100%
 Ghi nhận/cảm ơn

Thống nhất nội quy lớp học

 Nội quy của lớp học:

 Đi học đúng giờ
 Chuông điện thoại
 Phải có sản phẩm hoạt động
 Bầu Ban cán bộ lớp.

Chia nhóm (10’)
 HV chia nhóm: ..............................................
 Bầu nhóm trưởng, thư kí
 Truy cập vào địa chỉ:..........
.............................................................................

 Gửi thông tin của các nhóm lên email chung (Tỉnh, họ tên, ngày sinh, email, điện
thoại).

 Download tài liệu trong giờ giải lao.

Thảo luận

 Với tên gọi của Khóa tập huấn, thầy/cô muốn tìm hiểu những vấn đề gì?

Vấn đề cần giải quyết
 Năng lực là gì?Có những loại năng lực nào? (năng lực chung, năng lực chuyên biệt trong
từng môn học?)

 Tại sao phải dạy học hướng đến việc hình thành và phát triển năng lực choHS?
 Thế nào là kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực? Khác với kiểm tra, đánh giá truyền
thống như thế nào?

 Quy trình xây dựng các câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực người học…
 Tổ chức hoạt động học tập hướng tới hình thành năng lực cho HS?

Nhiệm vụ của học viên

 Thực hành lựa chọn chủ đề và xây dựng ma trận mục tiêu dạy học theo định
hướng phát triển năng lực HS.

 Xây dựng ngân hàng CH/BT để đánh giá năng lực HS trong mỗi chủ đề (theo
SGK phổ thông) – chú trọng cách xây dựng các CH/BT theo hướng năng lực.

 Thiết kế giáo án tổ chức dạy học cho chủ đề đã chọn theo định hướng phát
triển NL HS

Sản phẩm cần đạt (của mỗi nhóm)

 01 bảng ma trận mô tả các mức độ câu hỏi/bài tập trong ngân hàng câu hỏi/bài
tập của mỗi chủ đề theo định hướng phát triển NL HS.

 01 bộ (ngân hàng) câu hỏi/bài tập đánh giá kết quả học tập của HS trong một
chủ đề cụ thể theo định hướng phát triển năng lực.

 Tổ chức hoạt động học tập 01 chủ đề theo định hướng phát triển năng lực.

Năng lực là gì?

 Thảo luận nhóm (7’) để trả lời các câu hỏi sau:

 Năng lực là gì?
 Tài liệu tham khảo: tài liệu học tập số 1 (email), tài liệu tập huấn, google…
 Bốc thăm nhóm báo cáo

Năng lực là gì?

 Chương trình giáo dục phổ thông của Quebec – Canada:

 Năng lực là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kĩ năng với thái độ,
tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân… nhằm g...
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THEO ĐỊNH HƯỚNG PT TRIỂNNG LỰC
Thanh Hóa, tháng8- 2014
TẬP HUẤN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra ,đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sính. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra ,đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sính. - Người đăng: Hien Ha Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra ,đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sính. 9 10 363