Ktl-icon-tai-lieu

Tai liệu tập huấn Pisa

Được đăng lên bởi kimsophi1987
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 3644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
PISA 2015 VÀ CÁC DẠNG CÂU
HỎI DO OECD PHÁT HÀNH
LĨNH VỰC TOÁN HỌC

HÀ NỘI - 2014

DANH SÁCH TÁC GIẢ
Chủ biên:
Bà Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục –
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giám đốc quốc gia PISA
Việt Nam (NPM).
Phần chung:
1. Bà Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm đánh giá chất lượng giáo
dục – Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giám đốc quốc gia
PISA Việt Nam (NPM);
2. Bà Phạm Thị Thùy Linh, Văn phòng PISA Việt Nam;
3. Bà Vũ Thị Hiền Trang, Văn phòng PISA Việt Nam;
4. Bà Nhan Thị Hồng Phương, Văn phòng PISA Việt Nam;
5. Bà Lê Lan Hương, Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông
Giai đoạn 2.
Lĩnh vực Toán học
1. Ông Nguyễn Hải Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;
Giám đốc Chương trình phát triển giáo dục trung học; Phó Trưởng
Ban Quản lí PISA;
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Văn phòng PISA Việt Nam.
Lĩnh vực Đọc hiểu
1. Bà Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm đánh giá chất lượng giáo
dục – Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giám đốc quốc gia
PISA Việt Nam;
2. Bà Bế Thị Điệp, Văn phòng PISA Việt Nam;
3. Bà Đỗ Thu Hà, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
Lĩnh vực Khoa học
1. Ông Vũ Trọng Rỹ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;
2. Ông Phương Phú Công, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục;
3. Ông Nguyễn Ngọc Luân, Trường THPT chuyên Hưng Yên.

3

Việt Nam đã đăng ký tham gia lần đầu tiên Chương trình đánh giá học sinh
quốc tế (gọi tắt là PISA) chu kỳ 2012, chính thức trở thành thành viên của PISA
OECD từ tháng 11 năm 2009, bắt đầu triển khai các hoạt động PISA tại Việt Nam
từ tháng 3 năm 2010. Trong suốt 4 năm qua, Việt Nam đã hoàn thành tốt chu kỳ
PISA 2012 (2010-2012) và tiếp tục triển khai chu kỳ PISA 2015 (2013-2015).
Kết quả của Việt Nam trong kỳ thi PISA 2012 đứng trong Top 20 quốc gia và
vùng kinh tế có điểm chuẩn các lĩnh vực cao hơn điểm trung bình của OECD.
Lĩnh vực Toán học là lĩnh vực trọng tâm của kỳ PISA 2012. Việt Nam đứng thứ
17/65 quốc gia và vùng kinh tế được công bố kết quả. Điểm trung bình của OECD
là 494, Việt Nam đạt 511. Như vậy, năng lực Toán học của học sinh Việt Nam ở
mức cao hơn chuẩn năng lực của OECD và cao hơn nhiều nước giàu của OECD
(như Áo, Đan Mạch, Pháp, Anh, Luxembourg, Na uy, Mỹ, Thụy Điển, Hung-ga-ry,
Israel, Hy Lạp...). Trong tổng số 6 mức, tỷ lệ nhóm học sinh có năng lực mức cao nhất
(mức 5 và 6) của Việt Nam đạt 13,3%; năng lực thấp (dưới mức 2) là 14,2%. Kết quả
học sinh nam của Việt Nam trong lĩnh vực To...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
TÀI LIU TP HUN
PISA 2015 VÀ CÁC DNG CÂU
HI DO OECD PHÁT HÀNH
LĨNH VỰC TOÁN HC
HÀ NI - 2014
Tai liệu tập huấn Pisa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tai liệu tập huấn Pisa - Người đăng: kimsophi1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Tai liệu tập huấn Pisa 9 10 440