Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phần: Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh

1

Tài liệu số 1
ĐÔNG DƯƠNG
Tuy rằng Quốc tế Cộng sản đã làm cho vấn đề thuộc địa có được t ầm quan trọng x ứng đáng
với nó bằng cách coi nó là thuộc về những vấn đề thời s ự kh ẩn trương nh ất, nh ưng trong th ực
tiễn, các ban thuộc địa ở các cường quốc thực dân, cho đ ến nay, v ẫn ch ưa quan tâm đ ến v ấn đ ề
này, thậm chí các ban này cũng chưa xem xét vấn đề m ột cách nghiêm túc!
Sự không hoạt động này thật đáng ngạc nhiên, nhất là khi không còn s ự tranh cãi n ội b ộ trong
đảng đã được thanh trừ, và đáng ngạc nhiên khi vấn đề tuyển m ộ người thu ộc địa l ại được ch ủ
nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc của chính quốc nghiên cứu ráo riết. Sự không ho ạt đ ộng này có
lẽ do các đồng chí chúng ta không hiểu biết tình hình chính xác của những xứ bị áp bức. Do v ậy, tôi
thấy có ích, nếu phác hoạ ngắn gọn ở đây tình hình của m ột trong nh ững thu ộc đ ịa l ớn nh ất c ủa
nước Pháp, là Đông Dương.
Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc lột, hiện nay đã chín mu ồi cho m ột
cuộc cách mạng là sai, nhưng nói rằng Đông Dương không muốn cách m ạng và b ằng lòng v ới ch ế
độ bây giờ như các ông chủ của chúng ta thường vẫn nghĩ như thế, thì lại càng sai h ơn n ữa. S ự
thật là người Đông Dương không có một phương tiện hành động và học t ập nào h ết. Báo chí, h ội
họp, lập hội, đi lại đều bị cấm... Việc có những báo hoặc tạp chí mang tư t ưởng tiến b ộ m ột chút
hoặc có một tờ báo của giai cấp công nhân Pháp là m ột t ội n ặng. R ượu cồn và thu ốc phi ện cùng
báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công cu ộc ngu dân c ủa chính ph ủ. Máy
chém và nhà tù làm nốt phần còn lại.
Bị đầu độc cả về tinh thần lẫn về thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm, người ta có th ể t ưởng
rằng cái bầy người ấy cứ mãi mãi bị dùng làm đồ để tế cái ông th ần t ư b ản, r ằng b ầy ng ười đó
không sống nữa, không suy nghĩ nữa và là vô dụng trong việc cải t ạo xã h ội. Không: người Đông
Dương không chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi . Sự đầu độc có hệ thống của bọn
tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư t ưởng cách m ạng của
người Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc t ừ Ấn Độ
chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương. Người Đông Dương không đ ược h ọc,
đúng thế, bằng sách vở và bằng diễn văn, nhưng người Đông Dương nh ận sự giáo d ục b ằng cách
khác. Đau khổ, nghèo đói và sự đàn áp tàn bạ...
TÀI LI U THAM KH O MÔN H C T T NG H CHÍ MINH Ư ƯỞ
Ph n: T p trích tác ph m c a H Chí Minh
1
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 682