Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu: THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU

Được đăng lên bởi kimchi-camau93
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ 2

THUẾ
XUẤT KHẨU

THUẾ
NHẬP KHẨU

Copyright © Asin 2006

Chuyên đề 2: Thuế Xuất – Nhập khẩu
1. Khái niệm, đặc điểm
2. Nội dung cơ bản
3. Thực hành kê khai thuế XNK

Copyright © Asin 2006

1. Khái niệm – Đặc điểm
1.1 Khái niệm
1.2 Đặt điểm

Copyright © Asin 2006

1. Khái niệm – Đặc điểm (tt)
1.1. Khái niệm: Thuế XNK là thuế gián thu đánh vào hàng
hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu giữa các quốc gia.
1.2. Đặc điểm:
- Là công cụ động viên nguồn thu cho NSNN.
- Là công cụ bảo hộ nền sản xuất trong nước.
- Là công cụ quản lý, kiểm soát hoạt động thương mại của
nhà nước.

Copyright © Asin 2006

2. Nội dung cơ bản
2.1 Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế
2.2 Đối tượng nộp thuế
2.3 Phương pháp tính thuế
2.4 Kê khai, nộp thuế

Copyright © Asin 2006

2.1 Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế
Đối tượng chịu thuế:
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu qua biên giới Việt
Nam: theo đường bộ,
đường sông, cảng biển,
cảng hàng không, đường
sắt liên vận quốc tế, bưu
điện quốc tế.
- Hàng hóa được đưa từ thị
trường trong nước vào khu
phi thuế quan và từ khu
phi thuế quan vào thị
trường trong nước.
- Hàng hóa mua bán, trao đổi
khác được coi là hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng không chịu thuế:
- Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc
chuyển khẩu mượn đường qua
cửa khẩu hoặc biên giới VN.
- Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ
không hoàn lại của tổ chức cá
nhân nước ngoài.
- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất
khẩu ra nước ngoài, hàng hóa
nhập khẩu từ nước ngoài vào khu
phi thuế quan và chỉ sử dụng
trong khu phi thuế quan; hàng
hóa đưa từ khu phi thuế quan này
sang khu phi thuế quan khác.

Copyright © Asin 2006

2.2 Đối tượng nộp thuế
Đối tượng nộp thuế xuất
khẩu, nhập khẩu là tổ chức,
cá nhân xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa hoặc ủy thác
xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hóa thuộc đối tượng chịu
thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Copyright © Asin 2006

2.3 Phương pháp tính thuế
2.3.1 Đối với hàng hóa áp dụng theo tỷ lệ phần trăm
2.3.2 Đối với hàng hóa áp dụng theo tỷ lệ tuyệt đối

Copyright © Asin 2006

2.3.1 Đối với hàng hóa áp dụng theo tỷ lệ phần trăm

Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu
phải nộp

=

Số lượng đơn vị từng mặt
hàng thực tế xuất khẩu,
nhập khẩu ghi trong
Tờ khai Hải quan

x

Trị giá tính thuế
tính trên một
đơn vị hàng hóa

x

Thuế suất
của từng
mặt hàng

Copyright © Asin 2006

2.3.1 Đối với hàng hóa áp dụng theo tỷ lệ phần trăm (tt)
 Số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: số lượng thực tế
 Trị giá tính thuế:
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, trị giá tính ...
Copyright © Asin 2006
THUẾ
THUẾ
NHẬP KHẨU
NHẬP KHẨU
CHUYÊN ĐỀ 2
THUẾ
THUẾ
XUẤT KHẨU
XUẤT KHẨU
Tài liệu: THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu: THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU - Người đăng: kimchi-camau93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu: THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU 9 10 64