Ktl-icon-tai-lieu

TÂM LÍ HỌC

Được đăng lên bởi ngocbich87
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gắn
bó

HạAnh
phúc

Hạnh phúc

Sự chung thủy

Sự đau khổ

Hayï giận dữ

Hận thù

Cô đơn

Nhung nhớ

Xa lánh

Hối hận

Khóc lóc

Đớn đau
cùng cực

Sự lãng mạn

Tình bạn

Tình cô trò

Tình yêu quê hương đất nước

Tình mẹ con

a. Định nghĩa:
cảm là thái độ của chủ thể đối với
những svht có liên quan đến nhu cầu,
động cơ của cá nhân. Tình cảm phản ánh
thái độ đó bằng rung cảm.
⇒ Nội dung:
⇒ Phương thức:
 Tình

a. Định nghĩa:

* Phân biệt tình cảm với nhận thức:
Phản ánh bản thân svht
Qtr nhận thức
Tỏ thái độ
Tình cảm
Tác động
Ý chí

SVHT

Ghét nghe
Tình cảm
nhạc sến
Đi giữa trời
Màu sắngxúc
nắng uốc ly
cảm của thấm
nước dừ a cảy
giác
“đã”

Tình cảm
Yêu quê
hương

Xúc động
Hạnh
(xúc cảm)
phúc
Con sâu
Màu sắc xúc
cảm của cảm
nhìn thấy
giác
ghê

Tâm trạng
Hồ hộp
(xúci cảm)
Thíchcảm
Tình chơi
với bạn M

b. Các mức độ của đời sống tình cảm:

MÀU SẮC
XÚC CẢM CỦA
CẢM GIÁC

XÚC CẢM

TÌNH CẢM

Đạo đức
Xúc động

Tâm trạng

Trí tuệ
Thẩm mĩ

c. Đặc điểm của tình cảm:

Xúc cảm nào xuất hiện ở bạn?

 Clip
 Clip

2

Hãy cho biết họ đang có cảm xúc gì?

c.1. Tính nhận thức:
Con người nhận biết được:

XC – TC
nào
Nguyên nhân

Biểu hiện

Mức độ; ý
nghĩa

c.1. Tính nhận thức:
=>
Đầy đủ,
sâu sắc

Nhận
thức
(lý)

Được
định
hướng

Phiến
diện

Mù
quáng

Không
còn
chính
xác

Quá
mạnh

Tình cảm
(tình)

Cùng nghe một đoạn phỏng vấn
 Mối

tình đầu

=> Tình cảm là sự
khái quát hóa các
xúc cảm đồng loại

=> Tình cảm là thái
độ đối với một phạm
trù đối tượng

=> c.2. Tính
khái quát

 Có điểm gì chung trong những tình cảm này?

Những người xa quê hương đến
cuối đời chỉ mong được chôn
nơi quê cha đất tổ

Thủy chung
em giữ trọn
đời,
Chết đi thì
chịu lìa đôi
không lìa

Dù tốt nghiệp đã lâu nhưng
nhiều cựu học sinh vẫn duy
trì họp lớp thường xuyên

Ai về tôi gửi đôi giầy
Phòng khi mưa gió để
thầy mẹ đi

c.3. Tính ổn định


Là thái độ
bền vững

 Khó hình

 Thường

 Là

dưới dạng
tiềm tàng,
sâu kín

thành, khó
thay đổi
thuộc
tính đặc
trưng cho cá
nhân

c.3. Tính ổn định
=>



=>



Đánh giá tình cảm không chỉ đánh
giá cái nhất thời.
Có thể dự đoán và đề ra biện pháp
hành động căn cứ vào đặc điểm tình
cảm của đối tượng.

Bạn nghĩ điều...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÂM LÍ HỌC - Người đăng: ngocbich87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
TÂM LÍ HỌC 9 10 377