Ktl-icon-tai-lieu

TÂM LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Le Thien
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
----------------------

Trần Quốc Thành
Nguyễn Thị Thanh Bình

TÂM LÍ GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC
Dành cho giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng

0

Hà Nội - 2008
Chương 1
Bản chất và sự hình thành, phát triển tâm lý người
I. Bản chất và chức năng hiện tượng tâm lí
1. Bản chất của tâm lý người
1.1. Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan của não người thông qua chủ thể.
a. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan của não
Tâm lý người không phải do một thế lực siêu nhiên nào sinh ra, cũng không phải là do
não tiết ra như gan tiết ra mật, tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan của bộ não
con người thông qua "lăng kính chủ quan" của mỗi con người.
Vậy phản ánh là gì ? Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng: phản ánh là
quá trình tác động qua lại giữa hai hệ thống vật chất, hệ thống này để lại dấu vết trên hệ
thống kia; thông qua dấu vết đó, người ta có thể hiểu được hệ thống vật chất đã tạo ra dấu
vết. Có thể ví dụ:
Khi viên phấn được viết lên bảng đen, viên phấn để lại vết phấn trên bảng, đó là các chữ
do con người viết ra. Ngược lại bảng đen làm mòn viên phấn (để lại dấu vết trên viên phấn).
Hiện tượng này được gọi là phản ánh cơ học.
Phản ánh là thuộc tính chung của mọi dạng tồn tại của vật chất. Phản ánh diễn ra từ đơn
giản đến phức tạp và có sự chuyển hoá lẫn nhau. Căn cứ vào các dạng tồn tại của vật chất có
thể chia làm ba dạng phản ánh như sau:
- Phản ánh vật lý- là dạng phản ánh của các vật chất không sống ( không có sự trao đổi
chất với môi trường) như phản ánh cơ học... Đây là dạng phản ánh đơn giản, phản ánh
nguyên si sự vật hiện tượng.
- Phản ánh sinh lý- là dạng phản ánh của các vật chất sống, như khi đi lạnh, người ta có
thể sởn da gà ở hai cánh tay...Dạng phản ánh này không còn nguyên si như tác động ban
đầu. Về mặt vật lý, khi gặp lạnh, các vật thể có thể co lại, gặp nóng thì nở ra. Nhưng với cơ
thể sống cánh tay con người có thể sởn da gà, môi có thể thâm lại.
- Phản ánh tâm lý- là một dạng phản ánh của loại vật chất có tổ chức đặc biệt đó là não
người. Phản ánh tâm lý tạo ra "hình ảnh" về thế giới nhưng rất sinh động và không còn
nguyên si như bản thân thế giới. Hình ảnh tâm lý là kết quả của quá trình phản ánh thế giới
khách quan của não. Song hình ảnh tâm lý khác về chất so với các hình ảnh cơ, vật lý, sinh
vật ở chỗ:
Hình ảnh tâm lý mang tính sinh động, sáng tạo, thí dụ: hình ảnh tâm lý về cuốn sách
trong đầu một con người biết chữ, khác xa về vật chất với hình ảnh của chính cu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
----------------------
Trần Quốc Thành
Nguyễn Thị Thanh Bình
TÂM LÍ GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC
Dành cho giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng
0
TÂM LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÂM LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Người đăng: Le Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
TÂM LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 9 10 245