Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học

Được đăng lên bởi mindyngoz
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÂM LÝ HỌC
ĐẬU VŨ QUỲNH ANH-1451101030171
CHƯƠNG 1
Bài 1:
1. Qúa trình tâm lý
2. Trạng thái tâm lý
3. Thuộc tính tâm lý
4. Thuộc tính tâm lý
Bài 2:
1. Tiến sĩ sinh học vận dụng kinh nghiệm của Xuân Diệu bị thất bại vì:
+ Tiến sĩ và Xuân Diệu không cùng một lĩnh vực. Xuân Diệu là một nhà thơ luôn
luôn tìm cái đẹp, tiếp xúc với cái đẹp thường xuyên nên ông đã quá quen thuộc với
nó, còn tiến sĩ sinh học lại ngược lại nên khi tiếp xúc với cái đẹp, ông bị choáng
ngợp, khiến buổi nói chuyện thất bại.
+ Thường người nghe của Xuân Diệu là những người am hiểu về nghệ thuật nên sẽ
hiểu rõ về việc tìm cảm hứng của các nhà thơ. Còn tiến sĩ thuyết giảng cho những
người trong lĩnh vực khoa học, vì vậy cách lấy cảm hứng thuyết giảng không thể
giống Xuân Diệu và cuối cùng lúc ra về còn bị xì xầm bán tán bởi thính giả của
ông không thể hiểu cách lấy cảm hứng nói chuyện này.
+ Tiến sĩ đang nói chuyện về vấn đề khoa học chứ không phải là về văn thơ nên
không thể lấy cảm hứng từ một đôi mắt đẹp được không hợp với tình huống và chủ
thể cần bình luận.
2. Để vận dụng thành công những kinh nghiệm hay, ta cần phải chú ý đến:
+ Người nghe
+ Tình huống

+ Chủ thể
+ Lĩnh vực
Bài 3:
a. Phân tâm học ( S. Phrot) : Luận điểm của ông là tách đời sống tâm lý con người
thành 3 khối: khối vô thức, khối tiền ý thức, khối ý thức.
+ Khối vô thức bao gồm những hiện tượng tâm lý ở tầng thấp nhất, đó là những
hiện tượng tâm lý hình thành từ bản năng, không có sự tham gia điều khiển của ý
thức.
+ Khối tiền ý thức bao gồm những hiện tượng tâm lý phát triển cao hơn tầng vô
thức, nhưng do ràng buộc và chi phối của các yếu tố xã hội, không vượt qua được
các “ rào cản” này nên chúng trở về với vô thức.
+ Có rất ít hiện tượng tâm lý vượt qua được “ rào cản” này thành khối ý thức.
Cấu trúc của nhân cách:
+ Cái ấy ( cái vô thức): ăn uống, tự vệ, bản năng tình dục giữ vai trò trung tâm.
+ Cái tôi: là con người thường ngày, con người ý thức, tồn tại theo nguyên tắc hiện
thực.
+ Cái siêu tôi là cái siêu phàm, “ cái tôi lý tưởng”.
b. Tâm lý học hành vi ( J. Oatson): đối tượng nghiên cứu là hành vi của cơ thể.
+ Toàn bộ hành vi, phản ứng của con người và động vật phản ánh bằng công thức
S-R ( kích thích- phản ứng).
+ Quan điểm tiến bộ trong khoa học: coi hành vi là do ngoại cảnh tác động, hành vi
có thể quan sát được, nghiên cứu theo một cách khách quan, từ đó có thể điều
khiển hành vi theo phương pháp “ thử-sai”. Tuy quan điểm này còn nhiều khuyết
điểm, máy móc nhưng đóng góp nhiều cho lĩnh vực tâm lý.
Bài 4...
TÂM LÝ HỌC
ĐẬU VŨ QUỲNH ANH-1451101030171
CHƯƠNG 1
Bài 1:
1. Qúa trình tâm lý
2. Trạng thái tâm lý
3. Thuộc tính tâm lý
4. Thuộc tính tâm lý
Bài 2:
1. Tiến sĩ sinh học vận dụng kinh nghiệm của Xuân Diệu bị thất bại vì:
+ Tiến sĩ và Xuân Diệu không cùng một lĩnh vực. Xuân Diệu là một nhà thơ luôn
luôn tìm cái đẹp, tiếp xúc với cái đẹp thường xuyên nên ông đã quá quen thuộc với
nó, còn tiến sĩ sinh học lại ngược lại nên khi tiếp xúc với cái đẹp, ông bị choáng
ngợp, khiến buổi nói chuyện thất bại.
+ Thường người nghe của Xuân Diệu là những người am hiểu về nghệ thuật nên sẽ
hiểu rõ về việc tìm cảm hứng của các nhà thơ. Còn tiến sĩ thuyết giảng cho những
người trong lĩnh vực khoa học, vì vậy cách lấy cảm hứng thuyết giảng không thể
giống Xuân Diệu và cuối cùng lúc ra về còn bị xì xầm bán tán bởi thính giả của
ông không thể hiểu cách lấy cảm hứng nói chuyện này.
+ Tiến sĩ đang nói chuyện về vấn đề khoa học chứ không phải là về văn thơ nên
không thể lấy cảm hứng từ một đôi mắt đẹp được không hợp với tình huống và chủ
thể cần bình luận.
2. Để vận dụng thành công những kinh nghiệm hay, ta cần phải chú ý đến:
+ Người nghe
+ Tình huống
Tâm lý học - Trang 2
Tâm lý học - Người đăng: mindyngoz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tâm lý học 9 10 22