Ktl-icon-tai-lieu

TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC

Được đăng lên bởi thuybeo1993
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO ÁN TÂM LÝ HỌC
CHƯƠNG IV:

TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC

1. Tên bài dạy:
I. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. HOẠT ĐỘNG DẠY
2. Người hướng dẫn:
Thạc sĩ : VŨ THỊ HUÊ
3. Người soạn:
Giáo sinh: TRƯƠNG THỊ KHOẢN
4. Đối tượng giảng dạy: LỚP THỂ DỤC K2.
5. Ngày soạn: 27/02/2012
6. Ngày giảng: 03/03/2012
7. Mục tiêu giảng dạy.
a. Mục tiêu tri thức:
Trang bị tri thức cho học sinh những tri thức cơ bản về hoạt động
dạy:
- Thế nào là hoạt động dạy?. Lấy được ví dụ về hoạt động dạy.
- Biết được những thao tác xác địnhquá trình tổ chức tổ chức hoạt
động dạy của giáo viên,
b. Mục tiêu kỹ năng:
Trên cơ sở học sinh nắm vững tri thức cơ bản, cần hình thành cho
học sinh những kỹ năng:
- Xác định thế nào là hoạt động dạy, bản chất của hoạt động dạy.
- Vận dụng được tri thức của bài học vào trong quá trình dạy học của
bản thân.
c. Mục tiêu về thái độ
- Có tình cảm tích cực đối với quá trình dạy học và lĩnh hội tri thức
của bài học.
- Có tinh thần thái độ tích cực tự giác vận dụng tri thức của bài học
vào trong dạy học sau này và thực tiễn cuộc sống.
2. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, …
- Phương tiện: bảng, giáo án…
9. Loại bài lên lớp: Lĩnh hội tri thức mới

1

10. Tài liêu tham khảo:
- Thực hiện kế hoạch đào tạo Ngành học Tâm lý – Giáo dục học (Sách trợ
giúp giảng viên CĐSP); Nguyễn Thiện Mỹ Tâm, Lê Khắc Thìn, Vũ Thị
Hòa, Lê Thị Bích Huệ; NXB Đại học sư phạm; 2007.
- Tâm lý học (Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP và SP 12 + 2);
Trần Trọng Thủy (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan; NXB Giáo
dục, 1998.
- Tâm lý học (Tài liệu đào tạo giáo viên); Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Kế
Hào, Phan Thị Hạnh Mai; NXB ĐHSP, NXB Giáo dục;6/2007.
- Tâm lý học đại cương; Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), NXB Đại học quốc
gia Hà Nội; Quý III/2010.
- Tâm lý học đại cương (Giáo trình dành cho các trường CĐSP); GS.TS.
Nguyễn Quang uẩn (chủ biên), PGS. Trần Trọng Thủy; NXB Đại học sư
phạm; 11/2003.

2

NỘI DUNG BÀI HỌC
ND VÀ CẤU
TRÚC
Bước:(1
phút)
Ổn định lớp
học.
Bước 2: Giới
thiệu bài mới
(2 phút)

Bước
Giảng
mới
phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
- Chào sinh viên
- Kiểm tra sĩ số
- Vắng

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Chào giáo viên
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- Vắng (lí do):

Trong quá trình phát triển của xã hội
loài người, thế hệ trước không ngừng
truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ
sau, thế hệ sau lĩnh hội những kinh
nghiệm đó để tham gia vào cuộc sống
lao động và các hoạt động xã hội
nhằm duy trì và phát triển xã hội loài
người. Có thể coi đó là nguồn gốc ra
đời của hoạt động dạy học...
GIÁO ÁN TÂM LÝ HỌC
CHƯƠNG IV: TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC
1. Tên bài dạy:
I. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. HOẠT ĐỘNG DẠY
2. Người hướng dẫn:
Thạc sĩ : VŨ THỊ HUÊ
3. Người soạn:
Giáo sinh: TRƯƠNG THỊ KHOẢN
4. Đối tượng giảng dạy: LỚP THỂ DỤC K2.
5. Ngày soạn: 27/02/2012
6. Ngày giảng: 03/03/2012
7. Mục tiêu giảng dạy.
a. Mục tiêu tri thức:
Trang bị tri thức cho học sinh những tri thức cơ bản về hoạt động
dạy:
- Thế nào là hoạt động dạy?. Lấy được ví dụ về hoạt động dạy.
- Biết được những thao tác xác địnhquá trình tổ chức tổ chức hoạt
động dạy của giáo viên,
b. Mục tiêu kỹ năng:
Trên cơ sở học sinh nắm vững tri thức cơ bản, cần hình thành cho
học sinh những kỹ năng:
- Xác định thế nào là hoạt động dạy, bản chất của hoạt động dạy.
- Vận dụng được tri thức của bài học vào trong quá trình dạy học của
bản thân.
c. Mục tiêu về thái độ
- tình cảm tích cực đối với quá trình dạy học nh hội tri thức
của bài học.
- tinh thần thái độ tích cực tự giác vận dụng tri thức của bài học
vào trong dạy học sau này và thực tiễn cuộc sống.
2. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, …
- Phương tiện: bảng, giáo án…
9. Loại bài lên lớp: Lĩnh hội tri thức mới
1
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC - Người đăng: thuybeo1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC 9 10 39