Ktl-icon-tai-lieu

TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9

Được đăng lên bởi toanc2vinhloict
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 8788 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Tác giả : Nguyễn Quốc Toàn

Trường THCS Vĩnh Lợi

Phần I
ĐẶT VẤN ĐỀ
-

Trong thời kỳ đất nước đang tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa thì
việc phát triển những môn học mang tính công nghệ là cần thiết để góp
phần đào tạo nguồn lao động có tác phong công nghiệp hiện đại. Chính
vì vậy việc giao lưu học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm trong giảng
dạy là cần thiết nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học. Viết
sáng kiến kinh nghiệm theo tôi nghĩ nó là hình thức cho giao lưu học
hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

-

Môn công nghệ 9 ở mô đun “lắp đặt mạng điện trong nhà” là một môn
học mang tính thực tiễn rất cao. Đồng thời là một môn có thể nói mang
tính hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS có thể bước
vào trường nghề với số kiến thức cơ bản về nghề điện dân dụng.

-

Thực tế đối với các học sinh vùng nông thôn thì đa số gia đình các em
làm nghề nông, có vài gia đình không có điện, bộ dụng cụ phục vụ cho
môn học cấp về còn thiếu nhiều và chưa có phòng bộ môn riêng nên
viêc dạy và học của thầy và trò còn gặp nhiều khó khăn.

-

Do học sinh vùng nông thôn việc tiếp xúc với các dụng cụ và thiết bị
điện không nhiều nên bước đầu vào học còn rất bỡ ngỡ và ngại khi tiếp
xúc với dụng cụ và thiết bị điện. Mức độ lĩnh hội kiến thức của môn học
và hình thành kỹ năng thực hành cho học sinh còn chưa cao.

-

Môn công nghệ 9 ở mô đun “lắp đặt mạng điện trong nhà” là một môn
học mang tính thực tiễn rất cao và được thiết kế theo giống như chương
trình dạy nghề. Vì vậy phần thực hành chiếm phần lớn thời gian so với
phần lý thuyết.

Hình thành kỹ năng lắp ráp mạch điện cho học sinh môn công nghệ 9

1

Tác giả : Nguyễn Quốc Toàn

-

Trường THCS Vĩnh Lợi

Là một giáo viên Lý – Công nghệ được đào tạo chuyên sâu, đứng trước
những đặc điểm của học sinh vùng nông thôn khó khăn và điều kiện cơ
sở vật chất còn thiếu như vậy, tôi luôn muốn nâng cao chất lượng dạy
và học của thầy và trò kích thích tính tư duy sáng tạo của học sinh ở
môn học này nhằm góp phần đào tạo ra một lao động mang tác phong
công nghiệp hiện đại. Tuy mới dạy môn công nghệ 9 ở mô đun “lắp đặt
mạng điện trong nhà” được 2 năm nhưng được sự giúp đỡ và chỉ dẫn
của các thầy cô đi trước tôi đã mạnh dạn áp dụng một số phương pháp
mới vào trong quá trình giảng dạy ở trường THCS Vĩnh Lợi và bước
đầu mang lại hiệu quả cao.

-

Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với học sinh vùng nông thôn là học sinh
còn ngại khi tiếp xúc với dụng cụ và thiết bị điện nhất là các học sinh
nữ, bên cạnh bộ dụng cụ phục vụ cho môn học cấp v...
Tác giả : Nguyễn Quốc Toàn Trường THCS Vĩnh Lợi
Phần I
ĐẶT VẤN ĐỀ
- Trong thời kỳ đất nước đang tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa thì
việc phát triển những môn học mang tính công nghệ cần thiết để góp
phần đào tạo nguồn lao động tác phong công nghiệp hiện đại. Cnh
vậy việc giao lưu học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm trong giảng
dạy cần thiết nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học. Viết
sáng kiến kinh nghiệm theo tôi nghĩ nó hình thức cho giao lưu học
hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Môn công nghệ 9 ở đun “lắp đặt mạng điện trong nhà” một môn
học mang tính thực tiễn rất cao. Đồng thời một môn thể nói mang
tính hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS thể bước
vào trường nghề với số kiến thức cơ bản về nghề điện dân dụng.
- Thực tế đối với các học sinh vùng nông thôn thì đa số gia đình các em
làm nghề nông, vài gia đình không điện, bộ dụng cụ phục vụ cho
môn học cấp về còn thiếu nhiều chưa phòng bộ môn riêng nên
viêc dạy và học của thầy và trò còn gặp nhiều khó khăn.
- Do học sinh vùng nông thôn việc tiếp xúc với các dụng cụ thiết bị
điện không nhiều nên bước đầu vào học còn rất bỡ ngỡ và ngại khi tiếp
xúc với dụng cụ và thiết bị điện. Mức độ lĩnh hội kiến thức của môn học
và hình thành kỹ năng thực hành cho học sinh còn chưa cao.
- Môn công nghệ 9 ở đun “lắp đặt mạng điện trong nhà” một môn
học mang tính thực tiễn rất cao và được thiết kế theo giống như chương
trình dạy nghề. vậy phần thực hành chiếm phần lớn thời gian so với
phần lý thuyết.
Hình thành kỹ năng lắp ráp mạch điện cho học sinh môn công nghệ 9 1
TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9 - Người đăng: toanc2vinhloict
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9 9 10 923