Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn

Được đăng lên bởi Rose Mai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người báo cáo: Mai Hồng Khánh
THPT Việt Bắc- TP Lạng Sơn

Mục tiêu
 Nắm

được các nguyên nhân nảy sinh MT
 Nắm được nguyên tắc, các bước giải
quyết MT tích cực
 Vận dụng được các nguyên tắc, các bước
giải quyết MT
 Hướng dẫn được HS biết kiểm soát cơn
giận và GQMT tích cực
 Điều chỉnh được ND, PP và thời lượng

Here comes your footer  Page 5

Here comes your footer  Page 6

2009 - 2010

1.598 HS
đánh nhau

HĐ 1: Nguyên nhân mâu thuẫn ,các
Mục
tiêu:
cách HS giải quyết MT

Nhận dạng những nguyên nhân nảy sinh MT
và hậu quả của cách giải quyết MT tiêu cực
Câu hỏi:
1. Giữa HS thường mâu thuẫn với nhau về
vấn đề gì? Nguyên nhân ?
2.HS đã giải quyết những MT đó như thế
nào? Hậu quả của những cách GQMT
mang tính tiêu cực?

Kết luận
Nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa HS
- Sự khác nhau về suy nghĩ và quan niệm
-Sự khác nhau về mong muốn/ nhu cầu về lợi ích
các nhân
-Sự hạn chế do cách nhìn nhận sự việc/ vấn đề
-Chỉ xuất phát từ ý muốn/ suy nghĩ chủ quan
- Thích gây hấn, hiếu chiến, thích người khác
phải phục tùng, hay lệ thuộc vào mình.

Kết luận ( Tiếp)






Sự kèn cựa, muốn hơn người của ai đó
Sự định kiến, phân biệt đối xử
Sự bảo thủ, cố chấp
Nói hoặc nghĩ không đúng về nhau
Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác .

Các cách giải quyết HS đã sử dụng:
- Nói chuyện với nhau để hiểu và thông cảm/ bỏ qua cho
nhau
- Cãi nhau, sau đó giận nhau không chào hỏi nhau
- Đánh nhau, sau đó không thèm nhìn mặt nhau
- Gây mất đoàn kết tạo môi trường học tập không an toàn


Hoạt động 2: Cách giải quyết mâu
thuẫn
giữa
HS
mang
tính
tích
cực


Mục tiêu
Học được cách giải quyết mâu thuẫn mang
tính tích cực giữa HS
Câu hỏi:
1. Trước khi giải quyết mâu thuẫn giữa HS,
người GV cần ứng xử với chính bản thân
mình như thế nào?
2.Các bước mà người GV sử dụng để khích lệ
HS tự giải quyết MT?

Kết luận
1.GVCN cần nhận thức rằng mâu thuẫn nảy
sinh là tất yếu.
- Quan trọng là phải phát hiện kịp thời, nhận
dạng mâu thuẫn để chủ động giải quyết
những mâu thuẫn.
2.GVCN cần hướng dẫn HS cách kiểm soát
cơn giận và biết tự giải quyết tích cực các
mâu thuẫn nảy sinh.

Kết luận ( Tiếp)


GV cần phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân

2.Quy tắc giải quyết bất hoà giữa HS dành cho GV
 Chỉ bắt đầu và tiếp tục giải quyết mâu thuẫn khi hai
bên đã thực sự bình tĩnh
 Yêu cầu các em tập trung vào vấn đề cần giải quyết,
thiện chí, không kích động nhau tức giận
 Đặt ra các câu hỏi trong tiến trình giải quyết bất hoà
 Khuyến khích cả hai bên nêu ý kiến và suy nghĩ, cảm
xúc củ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập huấn - Người đăng: Rose Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tập huấn 9 10 106