Ktl-icon-tai-lieu

tập tô a ă â

Được đăng lên bởi truongthoaqt1989
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a,ă, â.

Tập tô chữ cái
1. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: - Trẻ nhận biết được chữ cái a,ă,â , biết tô đúng theo phần chấm mờcủa
chữ cái
a,ă,â . Tô được mầu tranh đẹp, nối chữ cái đơn lẻ với chữ cái trong từ.
Kỹ năng: - Rèn cho trẻ kỹ năng tô, cách cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ.
Thái độ: - Giáo dục trẻ tính cần cù chịu khó.
2. Chuẩn bị:
- Vở tập tô , bút mầu, bút chì…
- Tranh tô mẫu của cô. Bài thơ cho trẻ gạch chân.
3. Tổ chức hoạt động:
Hướng dẫn của cô
* HĐ1: - Trò chuyện cùng cô về các đồ dùng
đồ chơi mà bé thường sử dụng.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận và để đúng
nơi quy định.
* Trò chơi: “ Thi xem ai nhanh”
- Gạch chân chữ cái a,ă,â trong bài thơ:
“ Những con mắt”
- Kết thúc cho trẻ kiểm tra kết quả của 2 đội.
* HĐ2: “ Cùng bé khám phá”
Con được sinh ra có 1 cơ thể khẻo mạnh là
nhờ có công ơn của những người thân yêu của
con:
- Cho trẻ quan sát bức tranh thứ nhất:
+ Cho trẻ đọc các từ dưới tranh;
+ Cho trẻ nối chữ a trong từ với chữ a đơn lẻ.
+ Cho trẻ tô mầu chữ a in rỗng.
+ Cô hướng dẫn cách ngồi và cách tô.
+ Cô bao quát và hướng dẫn trẻ tô.
Con được lớn lên rất cần nhiều yếu tốvà cả
những đồ dùng để phục vụ cho sinh hoạt hằng
ngày;
- Cho trẻ quan sát bức tranh thứ 2 ;
+ Cho trẻ đọc từ dưới tranh.
+ Cho trẻ nối chữ ă trong từ với chữ a đơn lẻ

Hoạt động của trẻ
- Trẻ kể : Cái ấm, cái khăn, cái cặp sách, cái
kính, mũ, ô, cái áo…
- 2 đội thi nhau lên gạch chân các chữ cái
a,ă,â trong bài thơ:“ Những con mắt”
- Trẻ kiểm tra cùng cô.

- Trẻ quan sát tranh vẽ “ Bà; Cha, Anh”
- Trẻ đọc từ.
- Trẻ nối chữ.
- Trẻ tô mầu chữ in rỗng.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ thực hiện tô chư cái
- Tranh vẽ “

a

- Tranh vẽ : Ông mặt trời; Cái khăn.

…. Các bước tương tự như chữ cái a.
- Cho trẻ khám phá bức tranh thứ 3:
+ Tranh vẽ gì?
+ Cho trẻ đọc từ dưới tranh:
+ Cô cho trẻ nối;
+ Cho trẻ tô chữ ă,â in rỗng.
+ Hướng dẫn trẻ tô chữ cái.
+ Cho trẻ tô chữ cái.
- Cô chú ý bao quát trẻ.
* HĐ3: Nhận xét bài tô cuả trẻ;
- Cô nhận xét những bài tô đẹp . Vì sao?
* Kết thúc cô cho trẻ hát bài:
“ Ngày nào em còn bé…”

- Tranh vẽ gà mẹ ấp ủ.
- Trẻ đọc.
- Trẻ nối.
- Tô chữ in rỗng.
- Trẻ thực hiện tô chữ cái.
- Trẻ nhận xét cùng cô.
- Trẻ hát và vận động bài; “ ngày nào em
còn bé…”. Thu dọn đồ dùng cùng cô.

III. Hoạt động ngoài trời:
1. trò chơi có mục đích: Biểu diễn các bài hát đã thuộc về chủ đề.
2. Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê.
3. Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát về chủ đề và biểu diễn nhịp nhàng cùng cô.
- Hiểu cách chơi, luật chơi và tích cực tham gia trò...
Tập tô chữ cái a,ă, â.
1. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: - Trẻ nhận biết được chữ cái a,ă,â , biết tô đúng theo phần chấm mờcủa
chữ cái
a,ă,â . Tô được mầu tranh đẹp, nối chữ cái đơn lẻ với chữ cái trong từ.
Kỹ năng: - Rèn cho trẻ kỹ năng tô, cách cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ.
Thái độ: - Giáo dục trẻ tính cần cù chịu khó.
2. Chuẩn bị:
- Vở tập tô , bút mầu, bút chì…
- Tranh tô mẫu của cô. Bài thơ cho trẻ gạch chân.
3. Tổ chức hoạt động:
Hướng dẫn của cô Hoạt động của trẻ
* HĐ1: - Trò chuyện cùng cô về các đồ dùng
đồ chơi mà bé thường sử dụng.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn cẩn thận và để đúng
nơi quy định.
* Trò chơi: “ Thi xem ai nhanh”
- Gạch chân chữ cái a, ă trong bài thơ:
“ Những con mắt”
- Kết thúc cho trẻ kiểm tra kết quả của 2 đội.
* HĐ2: “ Cùng bé khám phá”
Con được sinh ra có 1 cơ thể khẻo mạnh là
nhờ có công ơn của những người thân yêu của
con:
- Cho trẻ quan sát bức tranh thứ nhất:
+ Cho trẻ đọc các từ dưới tranh;
+ Cho trẻ nối chữ a trong từ với chữ a đơn lẻ.
+ Cho trẻ tô mầu chữ a in rỗng.
+ Cô hướng dẫn cách ngồi và cách tô.
+ Cô bao quát và hướng dẫn trẻ tô.
Con được lớn lên rất cần nhiều yếu tốvà cả
những đồ dùng để phục vụ cho sinh hoạt hằng
ngày;
- Cho trẻ quan sát bức tranh thứ 2 ;
+ Cho trẻ đọc từ dưới tranh.
+ Cho trẻ nối chữ ă trong từ với chữ a đơn lẻ
- Trẻ kể : Cái ấm, cái khăn, cái cặp sách, cái
kính, mũ, ô, cái áo…
- 2 đội thi nhau lên gạch chân các chữ cái
a, ă trong bài thơ:“ Những con mắt”
- Trẻ kiểm tra cùng cô.
- Trẻ quan sát tranh vẽ “ Bà; Cha, Anh”
- Trẻ đọc từ.
- Trẻ nối chữ.
- Trẻ tô mầu chữ in rỗng.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ thực hiện tô chư cái a
- Tranh vẽ “
- Tranh vẽ : Ông mặt trời; Cái khăn.
tập tô a ă â - Trang 2
tập tô a ă â - Người đăng: truongthoaqt1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tập tô a ă â 9 10 983