Ktl-icon-tai-lieu

tệp giáo án lớp 3 tuần 16 đến 31

Được đăng lên bởi phanthimyhanh1991
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n líp 3

Ch¬ng tr×nh tuÇn 16
buæi s¸ng

Thứ

Môn học

2

Toán
Tập đọc
TĐ - KC
TNXH

Luyện tập chung
Đôi bạn (T1)
Đôi bạn (T2)
Hoạt động công nghiệp, thương mại

3

Toán
Chính tả
TN - XH

Làm quen với biểu thức
Đôi bạn
Làng quê, đô thị

4

Tập đọc
Toán
LT & câu
Luyện TV

Về quê ngoại
Tính giá trị của biểu thức
Từ ngữ về thành thị
Luyện đọc: Về quê ngoại

5

Toán

6

Tên bài dạy

Tính giá trị của biểu thức T2

Tập làm văn Nghe – kể Kéo cây lúa lên. Giới thiệu tổ em
Toán
Luyện tập
Chính tả Về quê ngoại

Thứ 2 ngày 3 tháng 12 năm 2012

Gi¸o viªn : Hå ThÞ Nh¸nh

0

Gi¸o ¸n líp 3

LuyÖn tËp chung

Toán:
I. Mục tiêu:
- Rèn luyện kĩ năng tính và giải toán có hai phép tính.
- GD HS tính chính xác trong học toán.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Kiểm tra bài cũ.
- T: Kiểm tra các bài đã giao về nhà ở tiết trước.
- 3 HS lên bảng.
- T: Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới.
HD làm bài tập.
Bài 1:
- T: Bài 1 yêu cầu gì?
- H: Điền số thích hợp vào ô trống
- 2 HS nêu cách tìm tích và tìm thừa số.
- T: Nhận xét – yêu cầu:
- 2 Hs lên bảng – lớp làm bài vào vở.
- H: Nhận xét chữa bài.
- T: NX cho điểm.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
- 1 HS nêu cách chia.
- 2 HS lên bảng – lớp làm bài vào bảng con.
- H: 648:6, 845:7, 630:9, 842:4.
- T: Nhận xét chữa bài – cho điểm.
Bài 3:
Yêu cầu:
- 1Hs đọc đề bài.
- T: HD giải.
- 1Hs lên bảng – lớp làm vào vở.
- HS đọc bài giải
- T: NX chốt lời giải đúng.
Bài 4:
- 1 HS đọc đề bài.
- T: Muốn thêm 4 dơn vị cho một số ta làm thế nào? - H: Ta lấy số đó cộng với 4.
- T: Muốn gấp một số lên 4 lần?
- H: Lấy số đó nhân với 4.
- T: Muốn bớt một số đi 4 đơn vị ta làm thế nào?
- H: Ta lấy số đó trừa đi 4.
- T: Muốn giảm một số đi 4 lần ta làm thế nào?
- H: Ta lấy số đó chia cho 4.
- 2 HS lên bảng làm - lớp làm vào vở.
- H: NX bài làm của bạn.
- T: Chữa bài - cho điểm.
3.Củng cố – dặn dò.
- T: Nhận xét tiết học.- HS về nhà luyện tập thêm.

§«i b¹n (2t)

TĐ – KC:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa của truyện: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở làng quê (những
người sẵn sàng giúp đỡ người khác) và tình cảm thuỷ chung của người thành phố với
những người đã giúp đỡ mình lúc gian khổ khó khăn.( trả lời được các CH 1,2,3,4).
- Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo gợi ý.
II. Đồ dùng dạy- học.
- Tranh minh họa bài trong SGK.
- Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1

Gi¸o viªn : Hå ThÞ Nh¸nh

Gi¸o ¸n líp 3
1.Kiểm tra bài cũ.
- T: Bài: “Nhà rông ở Tây Nguyên”
- 2 HS...
Gi¸o ¸n líp 3
Ch¬ng tr×nh tuÇn 16
buæi s¸ng
Thứ Môn học Tên bài dạy
2
Toán
Tập đọc
TĐ - KC
TNXH
Luyện tập chung
Đôi bạn (T1)
Đôi bạn (T2)
Hoạt động công nghiệp, thương mại
3
Toán
Chính tả
TN - XH
Làm quen với biểu thức
Đôi bạn
Làng quê, đô thị
4
Tập đọc
Toán
LT & câu
Luyện TV
Về quê ngoại
Tính giá trị của biểu thức
Từ ngữ về thành thị
Luyện đọc: Về quê ngoại
5
Toán Tính giá trị của biểu thức T2
6
Tập làm văn
Toán
Chính tả
Nghe – kể Kéo cây lúa lên. Giới thiệu tổ em
Luyện tập
Về quê ngoại
Thứ 2 ngày 3 tháng 12 năm 2012
Gi¸o viªn : Hå ThÞ Nh¸nh
0
tệp giáo án lớp 3 tuần 16 đến 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tệp giáo án lớp 3 tuần 16 đến 31 - Người đăng: phanthimyhanh1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tệp giáo án lớp 3 tuần 16 đến 31 9 10 760