Ktl-icon-tai-lieu

TẾT TRUNG THU CHO TRƯỜNG MẦM NON

Được đăng lên bởi thanhngamntm
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ ĐỀ LỚP 4 TUỔI
TRƯỜNG MẦM NON - TẾT TRUNG THU
3 TUẦN( 01/9 - 19/9/2014)
I.MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất:
- Trẻ biết được một số loại thức ăn cần thiết cho cơ thể: cơm, thịt, trứng,
sữa, rau, hoa quả…Biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, vệ sinh trường, lớp.
- Trẻ tích cực tham gia tập thể dục buổi sáng.
- Phát triển các giác quan thông qua việc tìm hiểu các sự vật hiện tượng
về trường mầm non.
- Trẻ có khả năng phối hợp thực các vận động bật nhảy, di chuyển một
cách kéo léo nhẹ nhàng, hứng thú tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ biết ích của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
2. Phát triển nhận thức:
- Trẻ biết tên trường, lớp, các bạn, tên cô giáo, địa chỉ của trường. Biết
các phòng, nhóm, các khu vực trong nhà trường.
- Biết các hoạt động của lớp trong một ngày.
- Biết công việc của cô giáo và của các bác, các cô trong trường.
- Biết tên gọi, chất liệu và cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi trong
lớp, ngoài sân.
- Biết tết trung thu là ngày rằm tháng 8
3. Phát triển ngôn ngữ:
- Biết sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với bạn, người lớn trong lớp, trường.
- Mạnh dạn tiếp xúc và yêu cầu sự giúp đỡ của người khác.
- Thuộc và đọc diễn cảm các bài thơ về trường, lớp. Chú ý nghe kể
chuyện và biết kể lại theo trí nhớ, ngôn ngữ của mình.
4. Phát triển tình cảm xã hội:
- Thích thú và có ý thức tham gia các hoạt động tự phục vụ, hoạt động
trang trí lớp cùng cô.
- Biết giữ vệ sinh và bảo vệ đồ dùng, đồ chơi của lớp, trường. Có thói
quen cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
- Biết chào hỏi người lớn, thân mật với bạn, thích đi học.
- Thích tham gia vào các hoạt động lễ hội trung thu.
5. Phát triển thẩm mỹ:
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của trường mầm non thông qua các sản phẩm
tạo hình, qua các bài hát, bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao…
- Hát và vận động nhịp nhàng các bài hát về trường mầm non.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của ánh trăng, vẻ đẹp của mùa thu
- Hứng thú tham gia các trò chơi dân gian, thích nghe hát dân ca.
II. MẠNG NỘI DUNG:
* Nhánh 1: Tết trung thu
- Trẻ nhận biết đặc điểm của mùa thu
- Biết các loại bánh trung thu
1

- Biét các loại quả, các loại bánh trung thu
* Nhánh 2: Trường mầm non của bé
- Tên trường, tên lớp, tên cô giáo, tên các bạn trai, bạn gái trong lớp (sở
thích, đặc điểm)
- Các góc chơi, các loại đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
- Các khu vực của trường: Lớp học, các phòng điều hành, nhà bếp, sân
vườn , đồ chơi ngoài trời.
- Các thành viên và công việc của tưng người: Bản thân trẻ, các bạn, cô
giáo trong lớp, các cô giáo lớp khác, b...



!"#
1. Phát triển thể chất:

 !!"!#"$%& '()*+(),-./
01!!2.34"56/
7666#"!8#"!()'"61(2)
(9,/
:;$..16(22$<3"<
6;==>?@!!(?6/
0A!()B!.4.C.(-,/
2. Phát triển nhận thức:
D,-.6D86!EA!,/&
6.F:6;"(1?,/
&6A!-.?</
&8()A!86(?A!6668,/
&DGH)"(?6I34J3CJ
-.?*/
&""??<K6L
3. Phát triển ngôn ngữ:
&I348 !.(-,--.,/
M3.N@(?<D""1@.OA!,;6/
"(?G3P$6?(9,-./Q@RS;
"<)(?;S0-8 A!'/
4. Phát triển tình cảm xã hội:
0@(?:R!!61.4(4
!0-.C8/
& ()(?$()J3CJA!-.,/Q::
#"SHJ3CJ@#"</
&?T,-*2(-0G/
0!!(?6P""/
5. Phát triển thẩm mỹ:
$2(>.A!,8#"!6$.U
'#"!6?6?*""<)!3!J3!%
V6(?(2.?6?6(9,/
Q$2(>.A!6(>.A!C!"
V@!!6F3*!0S63*!/
!$%&'
()*+)',--./+0-)/
2BA!C!"
&66""
1
TẾT TRUNG THU CHO TRƯỜNG MẦM NON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TẾT TRUNG THU CHO TRƯỜNG MẦM NON - Người đăng: thanhngamntm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
TẾT TRUNG THU CHO TRƯỜNG MẦM NON 9 10 415