Ktl-icon-tai-lieu

tham luận công tác chủ nhiệm

Được đăng lên bởi luyensinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2392 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH GIA TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
TẠI HỘI NGHỊ CNVC NĂM HỌC 2013-2014
Kính thưa các quý vị đại biểu. Kính thưa các đồng chí cán bộ công chức, viên
chức trong toàn trường!
Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo và dự thảo phương hướng của
nhà trường cũng như của Công đoàn. Thay mặt cho GV tổ 4-5, tôi xin tham luận về
một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
Kính thưa các vị đại biểu. Kính thưa toàn thể hội nghị!
Như chúng ta đã biết, giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học có một vai
trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS. GVCN là cầu nối
giữa nhà trường với học sinh, là sợi dây liên kết không thể thiếu với phụ huynh học
sinh ; là người chịu trách nhiệm trước nhà trường về mọi hoạt động của lớp, mọi
hành vi của học sinh. Chính vì những trách nhiệm nặng nề này mà nếu giáo viên chủ
nhiệm không thực hiện tốt thì chẳng những ảnh hưởng đến kết quả công tác chủ
nhiệm mà còn ảnh hưởng đến cả công tác giảng dạy. Thực tế cho thấy những lớp có
GV làm tốt công tác chủ nhiệm thì chất lượng các môn học và kết quả tham gia các
cuộc thi, các phong trào của lớp đó cũng tốt. Vậy làm sao để làm tốt vai trò của
GVCN trong hoạt động dạy học của nhà trường là một nỗi trăn trở của mỗi GV khi
làm công tác chủ nhiệm. Tham gia với hội nghị hôm nay tôi xin đóng góp một vài
kinh nghiệm mang tính gợi ý để các đ/c GVCN tham khảo cho công tác chủ nhiệm
của mình, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọ HSG ở
từng lớp nói riêng và trong nhà trường nói chung. Cụ thể như sau:
1. Điều tra thông tin HS ngay từ khi nhận lớp để nắm chắc lí lịch của học sinh
(như số điện thoại, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, sinh lý, trình độ học tập
của HS) để hiểu rõ về từng em cũng như có thể liên hệ, trao đổi ngay với cha mẹ HS
khi cần thiết.
2. Nắm vững mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học, kế
hoạch, nhiệm vụ, giáo dục - dạy học của năm học, nghiên cứu kĩ hiểu những yêu cầu
giáo dục của nhà trường, trên cơ sở ấy vận dụng cụ thể hóa vào tình hình lớp chủ
nhiệm về các mặt (như học tập, rèn luyện đạo đức, múa hát tập thể, rèn chữ đẹp, các
phong trào văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm... ).
3. XD lớp có đội ngũ tự quản có uy tín, có trách nhiệm, có năng lực, bản lĩnh.
GV phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc HS thực hiện. Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ
chung của từng thành viên trong lớp theo nội quy...
UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH GIA TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
TẠI HỘI NGHỊ CNVC NĂM HỌC 2013-2014
Kính thưa các quý vị đại biểu. Kính thưa các đồng chí cán bộ công chức, viên
chức trong toàn trường!
Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo dự thảo phương hướng của
nhà trường cũng như của Công đoàn. Thay mặt cho GV t 4-5, tôi xin tham luận về
một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
Kính thưa các vị đại biểu. Kính thưa toàn thể hội nghị!
Như chúng ta đã biết, giáo viên chủ nhiệm lớp trường Tiểu học một vai
trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS. GVCN cầu nối
giữa nhà trường với học sinh, sợi y liên kết không thể thiếu với phụ huynh học
sinh ; người chịu trách nhiệm trước n trường về mọi hoạt động của lớp, mọi
hành vi của học sinh. Chính vì những trách nhiệm nặng nề y mà nếu giáo viên chủ
nhiệm không thực hiện tốt thì chẳng những ảnh hưởng đến kết quả công tác chủ
nhiệm mà còn ảnh hưởng đến cả công tác giảng dạy. Thực tế cho thấy những lớp
GV làm tốt công tác chủ nhiệm thì chất lượng các môn học kết quả tham gia các
cuộc thi, các phong trào của lớp đó cũng tốt. Vậy làm sao để làm tốt vai trò của
GVCN trong hoạt động dạy học của nhà trường một nỗi trăn trở của mỗi GV khi
làm công tác chủ nhiệm. Tham gia với hội nghị hôm nay tôi xin đóng góp một vài
kinh nghiệm mang tính gợi ý để các đ/c GVCN tham khảo cho công tác chủ nhiệm
của mình, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọ HSG
từng lớp nói riêng và trong nhà trường nói chung. Cụ thể như sau:
1. Điều tra thông tin HS ngay từ khi nhận lớp để nắm chắc lịch của học sinh
(như sđiện thoại, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, sinh lý, trình độ học tập
của HS) để hiểu về từng em cũng như có thể liên hệ, trao đổi ngay với cha mẹ HS
khi cần thiết.
2. Nắm vững mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học, kế
hoạch, nhiệm vụ, giáo dục - dạy học của năm học, nghiên cứu kĩ hiểu những yêu cầu
giáo dục của nhà trường, trên sở ấy vận dụng cụ thể hóa vào tình hình lớp chủ
nhiệm về các mặt (như học tập, rèn luyện đạo đức, múa hát tập thể, rèn chữ đẹp, các
phong trào văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm... ).
3. XD lớp đội ngũ tự quản uy tín, trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh.
GV phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc HS thực hiện. Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ
chung của từng thành viên trong lớp theo nội quy, nề nếp lớp đã đề ra ngay từ đầu
năm. GV luôn gần gũi, quan tâm HS, khen chê các em đúng và kịp thời.
4. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khoá khác.
Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, các em được bộc lộ suy nghĩ của mình, từ đó GV
nắm bắt được nguyện vọng của các em, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong
tuần. GV cần lắng nghe và thấu hiểu, có cách giải quyết thỏa đáng. Qua đó cũng tăng
1
tham luận công tác chủ nhiệm - Trang 2
tham luận công tác chủ nhiệm - Người đăng: luyensinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tham luận công tác chủ nhiệm 9 10 407