Ktl-icon-tai-lieu

THAM LUẬN VỀ ĐOÀN VIÊN VỚI CÔNG TÁC NCKH VÀ TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

Được đăng lên bởi Đồng Đức Thiện
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể đại hội!
THAM LUẬN
VỀ ĐOÀN VIÊN VỚI CÔNG TÁC NCKH VÀ TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO
TRÌNH ĐỘ
Trước hết, tôi hoàn toàn đồng ý với bản báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2012 – 2013 và
bản dự thảo phương hướng hoạt động năm 2013 – 2014 do đoàn chủ tịch trình bày.
Về việc thực hiện công tác nckh và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của các đ/c ĐV chi đoàn
CBGV, tôi cũng xin có một số ý kiến đóng góp vào bản báo cáo dự thảo phương hướng như sau:

Trước hết, phải nói rằng: đối với các đ/c ĐV chi đoàn CBGV hoạt động chuyên môn trong
nhà trường có một vị trí hết sức quan trọng; nó gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.
Bên cạnh việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chuyên môn, công tác tự học – tự rèn,
tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn là một hoạt động rất quan trọng đối với mỗi đ/c
CBGV. Nó giúp mỗi người ngày càng hoàn thiện hơn về mặt tri thức, sâu sắc hơn trong nhận thức và
hành động, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục và đào tạo. Trong những năm
qua, công tác NCKH và tự bồi dưỡng ở trường ta đã có được một số kết quả đáng khích lệ song còn
hạn chế ở số lượng và chất lượng như: các SKKN khá nhiều song sự áp dụng vào thực tế giảng dạy
còn ít và kết quả còn hạn chế,...

Công tác NCKH và tự học trong đoàn viên giáo viên trong thời giang tới, theo tôi nên tập
trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
o Các sáng kiến kinh nghiệm về kinh nghiệm học tập một số chuyên đề khó mà các tài
liệu giáo khoa và tham khảo ít đề cập đến mà có nhiều nội dung thi ĐH&CĐ.
o Các chuyên đề ôn thi ĐH & CĐ và ôn thi tốt nghiệp nên được tập hợp lại, biên soạn cho
phù hợp với học sinh và xuất bản nội bộ để học sinh tham khảo, có hướng dẫn giải chi
tiết.
o Các đề thi thử, khảo sát cần có sự nghiên cứu để sát hơn với cấu trúc đề thi ĐH&CĐ và
cần có hướng dẫn giải chi tiết để học sinh đúc rút kinh nghiệm cho các kỳ thi quan
trọng trong khóa học.
o Nhà trường cần có cơ chế định hướng để các giáo viên trong các nhóm bộ môn xây
dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề cho học sinh trong việc ôn – luyện thi, đồng thời
là cơ sở cho giáo viên trong quá trình ra đề kiểm tra, thi cử.
o Trong xu thế phát triển ngày càng mạnh của khoa học và công nghệ, mỗi đ/c CBGV và
đặc biệt là các đồng chí Đ/v chi đoàn CBGV cần tích cực hơn nữa để sử dụng CNTT
một cách thành thục đồng thời sử dụng tốt các công nghệ web, blog, facebook cho hoạt
động dạy – học nhằm tạo thêm cơ hội, đổi ...
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể đại hội!
THAM LUẬN
VỀ ĐOÀN VIÊN VỚI CÔNG TÁC NCKH VÀ TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO
TRÌNH ĐỘ
Trước hết, tôi hoàn toàn đồng ý với bản báo cáo tổng kết ng tác Đoàn năm học 2012 2013 và
bản dự thảo phương hướng hoạt động năm 2013 – 2014 do đoàn chủ tịch trình bày.
Về việc thực hiện công tác nckh và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của các đ/c ĐV chi đoàn
CBGV, tôi cũng xin có một số ý kiến đóng góp vào bản báo cáo dự thảo phương hướng như sau:
Trước hết, phải nói rằng: đối với các đ/c ĐV chi đoàn CBGV hoạt động chuyên môn trong
nhà trường một vị trí hết sức quan trọng; gắn liền với quyền lợi nghĩa vụ của mỗi nhân.
Bên cạnh việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chuyên môn, ng tác tự họctự rèn,
tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn là một hoạt động rất quan trọng đối với mỗi đ/c
CBGV. giúp mỗi người ngày càng hoàn thiện hơn về mặt tri thức, sâu sắc hơn trong nhận thức
hành động, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục đào tạo. Trong những năm
qua, ng tác NCKH tự bồi dưỡng trường ta đã được một số kết quả đáng khích lệ song còn
hạn chế số lượng chất lượng như: các SKKN khá nhiều song sự áp dụng vào thực tế giảng dạy
còn ít và kết quả còn hạn chế,...
Công tác NCKH tự học trong đoàn viên giáo viên trong thời giang tới, theo tôi nên tập
trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
o Các sáng kiến kinh nghiệm về kinh nghiệm học tập một số chuyên đề khó các tài
liệu giáo khoa và tham khảo ít đề cập đến mà có nhiều nội dung thi ĐH&CĐ.
o Các chuyên đề ôn thi ĐH & CĐ và ôn thi tốt nghiệp nên được tập hợp lại, biên soạn cho
phù hợp với học sinh xuất bản nội bộ để học sinh tham khảo, hướng dẫn giải chi
tiết.
o Các đề thi thử, khảo sát cần có sự nghiên cứu để sát hơn với cấu trúc đề thi ĐH&CĐ và
cần hướng dẫn giải chi tiết để học sinh đúc rút kinh nghiệm cho các kỳ thi quan
trọng trong khóa học.
o Nhà trường cần chế định hướng để c giáo viên trong các nhóm bộ môn xây
dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề cho học sinh trong việc ôn – luyện thi, đồng thời
là cơ sở cho giáo viên trong quá trình ra đề kiểm tra, thi cử.
o Trong xu thế phát triển ngày càng mạnh của khoa học và công nghệ, mỗi đ/c CBGV
đặc biệt các đồng chí Đ/v chi đoàn CBGV cần ch cực hơn nữa để sử dụng CNTT
một cách thành thục đồng thời sử dụng tốt các công nghệ web, blog, facebook cho hoạt
động dạy – học nhằm tạo thêm cơ hội, đổi mới không gian và nh thức học tập cho học
sinh
o Năm học y năm học toàn ngành tập trung vào rất nhiều mục tiêu trọng tâm,
trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công c chuyên môn. Chi đoàn cần sự tham
mưu với ban Chi ủy, BGH, BCM và BCH công đoàn trong việc phát động các cuộc thi:
SKKN hay, thực tế; Bài giảng elearning, hay thi thiết kết blog, website học tập nhằm
phát huy năng lực của CBGV – đoàn viên đồng thời phát hiện những điển hình tiên tiến
nhằm nhân rộng trong các đợt thi đua 20/11; 26/3,..
Cuối cùng tôi xin chúc các vị đai biểu mạnh khỏe. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn!
THAM LUẬN VỀ ĐOÀN VIÊN VỚI CÔNG TÁC NCKH VÀ TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ - Người đăng: Đồng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THAM LUẬN VỀ ĐOÀN VIÊN VỚI CÔNG TÁC NCKH VÀ TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ 9 10 42