Ktl-icon-tai-lieu

Thấu kính mỏng tiết 2

Được đăng lên bởi Đại Tuấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: HOÀNG THỊ TUYẾT MAI
SINH VIÊN: QUÁCH ĐẠI TUẤN
Bài 29: THẤU KÍNH MỎNG ( tiết 2 )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm ảnh điểm, vật điểm.
- Nêu được cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính (sử dụng các tia đặc biệt).
- Nêu được các trường hợp tạo ảnh bởi thấu kính, đặc điểm của ảnh (thật hay ảo, chiều, độ
lớn).
- Nêu được các công thức về thấu kính (số phóng đại ảnh, xác định vị trí ảnh).
- Nêu được công dụng của thấu kính.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được ảnh tạo bởi các loại thấu kính.
- Vận dụng được các công thức về thấu kính để giải được bài tập về thấu kính.
3. Thái độ:
- Hứng thú, tích cực xây dựng bài.
- Tác phong tỉ mỉ, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Các loại thấu kính, đèn pin, màn hứng.
- Phiếu học tập.
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức về thấu kính đã học ở lớp 9.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp nêu vấn đề.
- Phương pháp thuyết trình.

IV. NỘI DUNG GHI BẢNG:
Bài 29: THẤU KÍNH MỎNG ( tiết 2 )
IV. SỰ TẠO ẢNH BỞI THẤU KÍNH:
1. Khái niệm ảnh và vật trong Quang học:
- Ảnh điểm là điểm đồng qui của chùm tia ló hay đường kéo dài của chúng. Một ảnh
điểm là:
+ Thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ.
+ Ảo nếu chùm tia ló là chùm phân kì.
- Vật điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hay đường kéo dài của chúng. Một vật điểm
là:
+ Thật nếu chùm tia tới là phân kì.
+ Ảo nếu chùm tia tới là chùm hội tụ.
2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính:
Sử dụng hai trong bốn tia sau:
- Tia tới qua quang tâm O của thấu kính, tia ló truyền thẳng.
- Tia tới song song với trục chính, tia ló (hoặc đường kéo dài) đi qua tiêu điểm ảnh chính F’
- Tia tới (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm vật chính F, tia ló song song với trục chính.
- Tia tới song song với trục phụ, tia ló (hoặc đường kéo dài) đi qua tiêu điểm ảnh phụ Fn’.
3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính:
Hội tụ (f > 0)
I

Thấu
kính
Tính chất
Ảnh
(thật, ảo)
Độ lớn
(so với
vật)
Chiều
(so với

F

O

F’

Phân kì (f < 0)
I’

F’

O

F

(OI = OI’ = 2f)
Ảnh

- Thật: Vật ngoài OF
- Ảo: Vật trong OF

Ảnh luôn luôn ảo

Ảnh ảo > vật
Ảnh thật

Vật và
ảnh

> vật: vật trong FI
= vật: vật ở I
< vật: vật ngoài FI
- Cùng chiều↔Trái tính chất
- Cùng tính chất↔Trái chiều

Ảnh < Vật

Ảnh cùng chiều so với vật

vật)
V. CÁC CÔNG THỨC VỀ THẤU KÍNH:
1. Công thức xác định vị trí ảnh:
1
1
1
+
=
d
d' f

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Chú ý: ♦ Thông báo của giáo viên.
● Câu hỏi hoặc yêu cầu của giáo viên.
+ Hoạt động 1: Đặt vấn đề. Xác định nhiệm vụ nghiên cứu.
Chuẩn kiến thức kĩ năng

Hoạt động dạy
♦ Tiết trước chúng ta đã được tì...
GVHD: HOÀNG THỊ TUYẾT MAI
SINH VIÊN: QUÁCH ĐẠI TUẤN
Bài 29: THẤU KÍNH MỎNG ( tiết 2 )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm ảnh điểm, vật điểm.
- Nêu được cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính (sử dụng các tia đặc biệt).
- Nêu được các trường hợp tạo ảnh bởi thấu kính, đặc điểm của ảnh (thật hay ảo, chiều, độ
lớn).
- Nêu được các công thức về thấu kính (số phóng đại ảnh, xác định vị trí ảnh).
- Nêu được công dụng của thấu kính.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được ảnh tạo bởi các loại thấu kính.
- Vận dụng được các công thức về thấu kính để giải được bài tập về thấu kính.
3. Thái độ:
- Hứng thú, tích cực xây dựng bài.
- Tác phong tỉ mỉ, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Các loại thấu kính, đèn pin, màn hứng.
- Phiếu học tập.
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức về thấu kính đã học ở lớp 9.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp nêu vấn đề.
- Phương pháp thuyết trình.
Thấu kính mỏng tiết 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thấu kính mỏng tiết 2 - Người đăng: Đại Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thấu kính mỏng tiết 2 9 10 361