Ktl-icon-tai-lieu

thể dục bò thấp chui qua cổng

Được đăng lên bởi mai-nguyen-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
* Hoạt động: THỂ DỤC
* Đề tài:
BÒ THẤP CHUI QUA CỔNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài tập: Biết bò thấp chui qua cổng.
- Có kỹ năng bò liên tục và khéo léo khi chui qua cổng.
- Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân nhanh nhẹn thực hiện vận động khi nghe tín hiệu
của cô
II/Chuẩn bị:
- 4-6 cái cổng vòng cung.
- Sàn nhà trải chiếu và băng nhạc bài “Cá vàng bơi”.
III. Hoạt động trọng tâm.
1- Mở đầu hoạt động .
1/Khởi động:
Cho trẻ đi chạy tự do theo tín hiệu của cô: Đi thường , đi bằng mũi bàn chân, gót
chân,chạy chậm chạy nhanh
2/Trọng động
2.1/Tập bài phát triển chung:
- Trên nền nhạc bài “Cá vàng bơi”.cô cùng tập với trẻ các động tác bài tập phát
triển chung:
- Động tác tay: 2tay đưa ngang lên trước (2lần x4 nhịp)
- Động tác bụng lườn:Ngồi duỗi chân,cúi gập người (3lần x 4nhịp)
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục (2lần x4 nhịp)
- Động tác bật: Bật nhảy tại chỗ 24 lần x4 nhịp)
2.2/vận động cơ bản: ”Bò thấp chui qua cổng”
- Tập trung trẻ lại và trò chuyện về các trò chơi về bò..
- Cô gợi ý trẻ kể tên những trò chơi về bò( bò chui qua cổng ,bò chui qua dây,bò
bằng bàn tay bàn chân, bò bằng bàn tay cẳng chân..)
- Cô gợi mở :Có rất nhiều trò chơi về bò các con đã biết ,c/c có thể chơi một mình
hoặc rủ bạn cùng chơi.
- Sau khoảng thời gian trẻ trải nghiệm ,cô động viên trẻ kể cách chơi của mình.
- Cô cho trẻ cất đồ dùng và đứng thành 2 hàng ngang .
- Cô hướng dẫn và thực hiện “bò thấp chui qua cổng”.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô động viên trẻ bò liên tục và khéo léo khi chui qua
cổng .
- Giáo dục trẻ tự tin hơn khi chơi”Bò thấp chui qua cổng”.
*Trẻ luyện tập:
- Trẻ đứng theo nhóm để bò.Cô cùng chơi với trẻ ,bao quát những trẻ chơi chưa
được . Sau đó cô tổ chức với hình thức thi đua:
- Cô chia trẻ làm 2 đội, lần lượt từng trẻ bò qua cổng đến vạch trẻ nhặt bóng vào
giỏ. Đội nào có nhiều bóng là thắng cuộc .

2.3/Trò chơi vận động : Ném bóng vào giỏ
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi.Sau đó cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Chia trẻ làm 2 đội ,mỗi đội đứng thành 2 hàng dọc.
- Mỗi cháu cầm 1 quả bóng nghe hiệu lệnh cô,trẻ ném bóng vào giỏ
- Cứ thế tiếp tục chơi cho đến khi cô ra hiệu lệnh dừng chơi.Cô cùng trẻ kiểm tra
số bóng của mỗi đội . Đội nào ném được nhiều bóng là thắng cuộc
3/ Hồi tĩnh:
- Trẻ đi chậm và hít thở nhẹ nhàng.Sau đó giúp cô thu dọn đồ dùng vào nơi quy
định.

...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
* Hoạt động: THỂ DỤC
* Đề tài: BÒ THẤP CHUI QUA CỔNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài tập: Biết bò thấp chui qua cổng.
- Có kỹ năng bò liên tục và khéo léo khi chui qua cổng.
- Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân nhanh nhẹn thực hiện vận động khi nghe tín hiệu
của cô
II/Chuẩn bị:
- 4-6 cái cổng vòng cung.
- Sàn nhà trải chiếu và băng nhạc bài “Cá vàng bơi”.
III. Hoạt động trọng tâm.
1- Mở đầu hoạt động .
1/Khởi động:
Cho trẻ đi chạy tự do theo tín hiệu của cô: Đi thường , đi bằng mũi bàn chân, gót
chân,chạy chậm chạy nhanh
2/Trọng động
2.1/Tập bài phát triển chung:
- Trên nền nhạc bài “Cá vàng bơi”.cô cùng tập vi trẻ các động tác bài tập phát
triển chung:
- Động tác tay: 2tay đưa ngang lên trước (2lần x4 nhịp)
- Động tác bụng lườn:Ngồi duỗi chân,cúi gập người (3lần x 4nhịp)
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục (2lần x4 nhịp)
- Động tác bật: Bật nhảy tại chỗ 24 lần x4 nhịp)
2.2/vận động cơ bản: ”Bò thấp chui qua cổng”
- Tập trung trẻ lại và trò chuyện về các trò chơi về bò..
- gợi ý trẻ kể tên những trò chơi về bò( chui qua cổng ,bò chui qua dây,bò
bằng bàn tay bàn chân, bò bằng bàn tay cẳng chân..)
- gợi mở :Có rất nhiều trò chơi vềcác con đã biết ,c/c thể chơi một mình
hoặc rủ bạn cùng chơi.
- Sau khoảng thời gian trẻ trải nghiệm ,cô động viên trẻ kể cách chơi của mình.
- Cô cho trẻ cất đồ dùng và đứng thành 2 hàng ngang .
- Cô hướng dẫn và thực hiện “bò thấp chui qua cổng”.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô động viên trẻ bò liên tục và khéo léo khi chui qua
cổng .
- Giáo dục trẻ tự tin hơn khi chơi”Bò thấp chui qua cổng”.
*Trẻ luyện tập:
- Trẻ đứng theo nhóm để bò.Cô cùng chơi với trẻ ,bao quát những trẻ chơi chưa
được . Sau đó cô tổ chức với hình thức thi đua:
- chia trẻ làm 2 đội, lần lượt từng trẻ qua cổng đến vạch trẻ nhặt bóng vào
giỏ. Đội nào có nhiều bóng là thắng cuộc .
thể dục bò thấp chui qua cổng - Trang 2
thể dục bò thấp chui qua cổng - Người đăng: mai-nguyen-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
thể dục bò thấp chui qua cổng 9 10 550