Ktl-icon-tai-lieu

Thép

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4: Thép
4.1.Sản xuất thép
4.2.Khái niệm về thép cacbon & thép hợp
kim
4.3.Thép xây dựng
4.4.Thép chế tạo
4.5.Thép dụng cụ

1

4.1.Sản xuất thép
Gang lỏng
Khử cacbon
Khử oxy
Hợp kim hóa
Thép

•Nguyên liệu chính

Gang

Thép vụn
3

Chất khử ôxy

Fe-Si

Fe-Mn

Al
4

• Lò nấu thép
Lò thổi oxy
Lò điện hồ quang
• Phản ứng nấu thép
 Khử cacbon:
Fe + 1/2 O2 =
C
+ FeO =
 Khử ôxy :
Mn + FeO =
Si + 2FeO=
 Hợp kim hóa

FeO
CO

+

Fe +
2Fe +

MnO
SiO2

Fe

5

• Đúc hoặc cán sản phẩm
Thép thỏi
Thép tròn : trơn - gân (thép vằn)
Thép ống
Thép hình
Thép dây
Thép lá

6

4.2.Khái niệm về thép cacbon & thép hợp kim
4.2.1. Định nghĩa các loại thép

1.1. Thép Cacbon: là hợp kim của Fe-C với
lượng C ≤ 2,14%. Ngoài ra còn có một số tạp
chất Mn ≤ 0,8%; Si ≤ 0,4%; P ≤ 0,05%; S ≤
0,05%.
1.2. Thép hợp kim: Thực chất từ thép C, người ta
thêm vào một số nguyên tố như: Mn,Si,W, Cr, Ni,
Mo, Ti....để làm tăng cơ tính của thép.
7

4.2.Khái niệm về thép cacbon & thép hợp kim
4.2.2. Tính chất chung của thép
2.1 Cơ tính:
Thép có cơ tính tốt hơn gang cả về độ bền, độ dẻo, độ chịu
đàn hồi và độ chịu va đập…
2.2 Tính công nghệ ( so với gang)
- Tính gia công biến dạng tốt.
- Tính cắt gọt cao hơn.
- Dễ hóa bền bằng nhiệt luyện.
- Tính hàn tốt hơn.
- Tính đúc kém hơn gang.
8

4.2.Khái niệm về thép cacbon & thép hợp kim
4.2.3. Ảnh hưởng của cacbon
Cacbon: là nguyên tố quan trọng nhất, quyết định chủ yếu
đến tổ chức và cơ tính của thép.
+ Tổ chức tế vi
- C < 0,8% tổ chức Ferit + Peclit – thép trước cùng tích;
- C = 0,8% tổ chức Peclit – thép cùng tích;
- C > 0,8% tổ chức Peclit + XeII – thép sau cùng tích.
+ Về cơ tính : Thép có %C khác nhau sẽ có cơ tính khác nhau
- Thép Cacbon thấp: C ≤ 0,25%, có độ dẻo, độ dai rất cao, nhưng
độ bền, độ cứng rất thấp nên hiệu quả tôi và ram không cao.
-Dùng làm kết cấu xây dựng, làm thép lá, tấm để dập nguội,...
9

4.2.3 Ảnh hưởng của cacbon
- Thép Cacbon trung bình: C =(0,3  0,5)%, có độ bền, độ cứng,
độ dẻo, độ dai đều cao( có cơ tính tổng hợp cao).
+Dùng làm chi tiết máy chịu tải trọng tĩnh và va đập như: trục, bánh
răng,...
- Thép Cacbon tương đối cao: C = (0,5  0,7)%, có độ cứng, độ
bền cao, độ dẻo, độ dai không quá thấp, có giới hạn đàn hồi cao
nhất so với các thép khác;(không cho phép có biến dạng dẻo)
+ Dùng làm các chi tiết cần tính đàn hồi cao như: lò xo, nhíp,...
- Thép Cacbon cao: C  0,7%, có độ cứng và tính chống mài
mòn cao nhất.
+ Dùng làm dụng cụ như dao cắt, dụng cụ đo, khuôn dập nguội..
Khi thành phần C tăng lên,độ bền,độ cứ...
Chương 4: Thép
4.1.Sản xuất thép
4.2.Khái niệm về thép cacbon & thép hợp
kim
4.3.Thép xây dựng
4.4.Thép chế tạo
4.5.Thép dụng cụ
1
Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thép - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thép 9 10 205