Ktl-icon-tai-lieu

Thi công các Công trình thuỷ lợi 1

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 7325 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

KHOA XÂY DỰNG THUỶ LỢI - THUỶ ĐIỆN

Bộ môn Công trình

BÀI GIẢNG

THI CÔNG
CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

NGÔ VĂN DŨNG – PHAN HỒNG SÁNG

Khoa Thủy lợi - Thủy điện

1

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự hình thành và phát triển của môn thi công công trình thuỷ lợi.
- Thi công công trình thuỷ lợi là môn khoa học kỹ thuật chuyên nghiên cứu các biện pháp kỹ
thuật, tổ chức và quản lý để tiến hành thi công các công trình thuỷ lợi một cách nhanh, tốt, rẻ, an
toàn.
- Thi công công trình thuỷ lợi là một bộ phận quan trọng của khoa học thuỷ lợi. Nguồn gốc
về kiến thức khoa học thuỷ lợi là sự tích luỹ có chọn lọc những kinh nghiệm thực tế về xây dựng
các công trình thuỷ lợi để bắt các nguồn nước phục vụ cho đời sống loài người.
. Thời thượng cổ người ta biết cách đắp đê phòng lũ, đào kênh, mương dẫn nước tưới
ruộng và dùng cho sinh hoạt.
. Thế kỷ 9 nhân dân ta đã đắp đê sông, biển đồng bằng Bắc Bộ dài tới 2400km.
- Thi công xây dựng thuỷ lợi ngày càng phát triển do yêu cầu thực tế của sản xuất đời sống
xã hội và ngày càng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và từ đó tìm ra được các qui luật của tự
nhiên và xã hội liên quan đến việc xây dựng các công trình thuỷ lợi. Và ngược lại từ sự hình
thành và phát triển môn khoa học thuỷ lợi thúc đẩy sự phát triển của công tác xây dựng thuỷ lợi
với tốc độ, kỹ thuật, qui mô to lớn hơn.
Quá trình phát triển đó cùng với sự phát triển của các ngành sản xuất, các môn khoa học
kỹ thuật khác làm cho khoa học kỹ thuật thuỷ lợi ngày càng bổ sung, phong phú và hoàn thiện
đồng thời môn thi công thuỷ lợi phát triển thành một môn khoa học riêng.
2. Sự phát triển của công tác xây dựng thuỷ lợi Việt Nam hiện nay.
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Sau ngày hoà bình lập lại và sau giải phóng miền
Nam công tác xây dựng thuỷ lợi phát triển rộng khắp và toàn diện.
Nhiều công trình đầu mối như đập dâng, hồ chứa, trạm bơm được xây dựng, các trạm thuỷ
điện lớn nhỏ xây dựng khắp nơi trong cả nước với đầu tư vốn của TW hay nhà nước và nhân dân
cùng làm với đủ các loại công trình thi công với kỹ thuật khác nhau. Khối lượng xây dựng ngày
càng lớn, chất lượng yêu cầu ngày càng cao, lại sử dụng nhiều máy móc thiết bị hiện đại.
3. Yêu cầu đối với công bậc thi công và cán bộ kỹ thuật quản lý thi công.
- Thi công là giai đoạn tất yếu quan trọng trong quá trình xây dựng công trình nhằm biến
các đồ án thiết kế thành các công trình hiện thực để phục vụ con người.
- Xây dựng công trình thuỷ lợi là một quá trình gồm nhiều khâu công tác khác nhau. Có
nhữn...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA ĐÀ NNG
KHOA XÂY DNG THU LI - THU ĐIN
B môn Công trình
BÀI GING
THI CÔNG
CÁC CÔNG TRÌNH THU LI
NGÔ VĂN DŨNG – PHAN HNG SÁNG
Khoa Thy li - Thy đin
Thi công các Công trình thuỷ lợi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi công các Công trình thuỷ lợi 1 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Thi công các Công trình thuỷ lợi 1 9 10 227