Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử tốt nghiệp 12 (có đáp án) môn vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

Trường THPT Nuyễn Xuân Ôn

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2011
MÔN: VẬT LÝ 12

Thời gian làm bài: 60 phút;
(48 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 249

Họ, tên thí sinh:.................................................Số báo danh:...............................
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
24
Câu 1: 11 Na là chất phóng xạ  , ban đầu có khối lượng 0,24g. Sau 105 giờ độ phóng xạ giảm 128
lần. Kể từ thời điểm ban đầu thì sau 45 giờ lượng chất phóng xạ trên còn lại là:
A. 0,06g.
B. 0,03g.
C. 0,09g.
D. 0,21g
Câu 2: Trong đoạn mạch có hai phần tử X và Y mắc nối tiếp. Hđt đặt vào X nhanh pha π/2 so với
hđt đặt vào Y và cùng pha với dòng điện trong mạch. Các phần tử X và Y là:
A. X là điện trở ,Y là cuộn dây thuần cảm
B. Y là tụ điện ,X là điện trở
C. X là tụ điện ,Y là cuộn dây thuần cảm
D. X là điện trở ,Y là cuộn dây tự cảm có điện trở r ≠ 0
Câu 3: Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về hệ Mặt Trời.
A. Mặt Trời là một ngôi sao
B. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
C. Mặt Trời duy trì được bức xạ của mình là do phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.
D. Thủy Tinh(sao thủy) là ngôi sao trong hệ Mặt Trời
Câu 4: Điện trở R = 30Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt hđt không đổi 24V vào hai
đầu mạch này thì dòng điện qua nó là 0,6A. Khi đặt một hđt xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu
mạch thì i lệch pha 450 so với hđt này. Tính điện trở thuần r và L của cuộn dây.
A. r = 11Ω; L = 0,17H
B. r = 10Ω; L = 0,127H
C. r = 13Ω; L = 0,27H
D. r = 10Ω; L = 0,87H
Câu 5: Để tần số dao động riêng của mạch dao động LC tăng lên 4 lần ta cần
A. giảm độ tự cảm L còn 1/2.
B. tăng điện dung C gấp 4 lần.
C. giảm độ tự cảm L còn 1/16.
D. giảm độ tự cảm L còn 1/4.
Câu 6: Mạch gồm điện trở, cuộn thuần cảm và tụ điện nối tiếp. Biết hđt hiệu dụng là UR = 120V, UC
= 100V, UL = 50V. Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung bằng giá trị và song song với tụ điện nói
trên thì hđt trên điện trở là bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch là không đổi.
A. 150V
B. 130V
C. 120 V
D. 140V
Câu 7: Tia X cứng và tia X mềm có sự khác biệt về :
A. bản chất và năng lượng.
B. bản chất và bước sóng.
C. năng lượng và tần số.
D. bản chất, năng lượng và bước sóng.
Câu 8: Đối với một vật dao động cưỡng bức:
A. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.
B. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
C. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
D. Chu kì dao động phụ thuộc vào vật và ngoại lực.
Câu 9: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứ...
SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
Trường THPT Nuyễn Xuân Ôn
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2011
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 60 phút;
(48 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 249
Họ, tên thí sinh:.................................................Số báo danh:...............................
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1:
24
11
Na
chất phóng xạ
, ban đầu khối lượng 0,24g. Sau 105 giờ độ phóng xạ giảm 128
lần. Kể từ thời điểm ban đầu thì sau 45 giờ lượng chất phóng xạ trên còn lại là:
A. 0,06g. B. 0,03g. C. 0,09g. D. 0,21g
Câu 2: Trong đoạn mạch hai phần tử X Y mắc nối tiếp. Hđt đặt vào X nhanh pha π/2 so với
hđt đặt vào Y và cùng pha với dòng điện trong mạch. Các phần tử X và Y là:
A. X là điện trở ,Y là cuộn dây thuần cảm
B. Y là tụ điện ,X là điện trở
C. X là tụ điện ,Y là cuộn dây thuần cảm
D. X là điện trở ,Y là cuộn dây tự cảm có điện trở r ≠ 0
Câu 3: Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về hệ Mặt Trời.
A. Mặt Trời là một ngôi sao
B. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
C. Mặt Trời duy trì được bức xạ của mình là do phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.
D. Thủy Tinh(sao thủy) là ngôi sao trong hệ Mặt Trời
Câu 4: Điện trở R = 30Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt hđt không đổi 24V vào hai
đầu mạch này thì dòng điện qua 0,6A. Khi đặt một hđt xoay chiều f = 50Hz vào hai đầu
mạch thì i lệch pha 450 so với hđt này. Tính điện trở thuần r và L của cuộn dây.
A. r = 11Ω; L = 0,17H B. r = 10Ω; L = 0,127H
C. r = 13Ω; L = 0,27H D. r = 10Ω; L = 0,87H
Câu 5: Để tần số dao động riêng của mạch dao động LC tăng lên 4 lần ta cần
A. giảm độ tự cảm L còn 1/2. B. tăng điện dung C gấp 4 lần.
C. giảm độ tự cảm L còn 1/16. D. giảm độ tự cảm L còn 1/4.
Câu 6: Mạch gồm điện trở, cuộn thuần cảm và tụ điện nối tiếp. Biết hđt hiệu dụng là UR = 120V, UC
= 100V, UL = 50V. Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung bằng giá trị và song song với tụ điện nói
trên thì hđt trên điện trở là bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch là không đổi.
A. 150V B. 130V C. 120 V D. 140V
Câu 7: Tia X cứng và tia X mềm có sự khác biệt về :
A. bản chất và năng lượng. B. bản chất và bước sóng.
C. năng lượng và tần số. D. bản chất, năng lượng và bước sóng.
Câu 8: Đối với một vật dao động cưỡng bức:
A. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.
B. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
C. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
D. Chu kì dao động phụ thuộc vào vật và ngoại lực.
Câu 9: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m =100g. Từ
VTCB đưa vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Chiều dương hướng xuống.
Lấy g = 10m/s
2
Giá trị cực đại của lực hồi phục là:
A.
NF 3
B.
NF 4
C.
NF 1
D.
NF 2
Trang 1/6 - Mã đề thi 249
Thi thử tốt nghiệp 12 (có đáp án) môn vật lý.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi thử tốt nghiệp 12 (có đáp án) môn vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thi thử tốt nghiệp 12 (có đáp án) môn vật lý.doc 9 10 130