Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử tốt nghiệp 12 Nâng Cao (Phạm Hồng Phong, Điện Biên) môn Vật Lí.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỳ thi: KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT 2009
Môn thi: VẬT LÝ
001: Xét dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương, cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp
không phụ thuộc vào
A. Biên độ của dao động thành phần thứ nhất
B. Biên độ của dao động thành phần thứ 2
C. Tần số chung của 2 dao động thành phần
D. Độ lệch pha của 2 dao động thành phần
002: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ 3,14s và biên độ 1m. Khi điểm chất điểm
đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng
A. 0,5m/s
B. 1m/s
C. 2m/s
D. m/s
003: Xét một vật dao động điều hoà, hãy chọn phát biểu đúng
A. Vận tốc và li độ vuông pha
B. Gia tốc và vận tốc cùng pha
C. Thế năng và động năng vuông pha nhau
D. Li độ và gia tốc cùng pha
004: Khi nói về dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là sai
A. Tốc độ của vật dao động đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng
B. Gia tốc của vật dao động đạt giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên
C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng
D. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng
005: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D. Hệ số của lực cản tác dụng lên vật
006: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt l 1và l2 có chu kì tương ứng T1,T2. Biết tại đó con lắc đơn có
chiều dài l1+l2 và l1-l2 dao động với chu kì 4,8s và 1,6s. Chu kì tương ứng của hai con lắc là
A. T1=6,4s; T2=3,2s B. T1=3,58s; T2=3,2s C. T1=3,2s; T2=3,58s
D. T1=3,2s; T2=6,4s
007: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm
B. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to
C. Miền nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau là miền nghe được
D. Tai con người nghe âm cao thính hơn âm trầm
008: Một sóng có tần số 1000Hz truyền đi với vận tốc 330m/s thì bước sóng có giá trị
A. 330000m
B. 3m-1
C. 0,33m/s
D. 0,33m
009: Khi sóng mặt nước gặp một khe chắn nhỏ có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì
A. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe
B. Sóng gặp khe bị phản xạ lại hoàn toàn
C. Sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới
D. Sóng gặp khe sẽ dừng lại
010: Một sợi dây đàn dài 84cm, âm do dây đàn phát ra có bước sóng dài nhất là
A. 21cm
B. 42cm
C. 84cm
D. 168cm
011: Đặt một điện áp xoay chiều u  220 2cos  100t  (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không
phân nhánh có điện trở R = 110. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn...
Kỳ thi: KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT 2009
Môn thi: VẬT LÝ
001: Xét dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương, cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp
không phụ thuộc vào
A. Biên độ của dao động thành phần thứ nhất B. Biên độ của dao động thành phần thứ 2
C. Tần số chung của 2 dao động thành phần D. Độ lệch pha của 2 dao động thành phần
002: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ 3,14s biên độ 1m. Khi điểm chất điểm
đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng
A. 0,5m/s B. 1m/s C. 2m/s D. m/s
003: Xét một vật dao động điều hoà, hãy chọn phát biểu đúng
A. Vận tốc và li độ vuông pha B. Gia tốc và vận tốc cùng pha
C. Thế năng và động năng vuông pha nhau D. Li độ và gia tốc cùng pha
004: Khi nói về dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là sai
A. Tốc độ của vật dao động đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng
B. Gia tốc của vật dao động đạt giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên
C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng
D. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng
005: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D. Hệ số của lực cản tác dụng lên vật
006: Hai con lắc đơn chiềui lần lượt l
1
l
2
chu tươngng T
1
,T
2
. Biết tại đó con lắc đơn
chiều dài l
1
+l
2
và l
1
-l
2
dao động với chu kì 4,8s và 1,6s. Chu kì tương ứng của hai con lắc là
A. T
1
=6,4s; T
2
=3,2s B. T
1
=3,58s; T
2
=3,2s C. T
1
=3,2s; T
2
=3,58s D. T
1
=3,2s; T
2
=6,4s
007: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm
B. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to
C. Miền nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau là miền nghe được
D. Tai con người nghe âm cao thính hơn âm trầm
008: Một sóng có tần số 1000Hz truyền đi với vận tốc 330m/s thì bước sóng có giá trị
A. 330000m B. 3m
-1
C. 0,33m/s D. 0,33m
009: Khi sóng mặt nước gặp một khe chắn nhỏ có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì
A. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe
B. Sóng gặp khe bị phản xạ lại hoàn toàn
C. Sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới
D. Sóng gặp khe sẽ dừng lại
010: Một sợi dây đàn dài 84cm, âm do dây đàn phát ra có bước sóng dài nhất là
A. 21cm B. 42cm C. 84cm D. 168cm
011: Đặt một điện áp xoay chiều
u 220 2cos 100 t
(V) vào hai đu đoạn mạch R, L, C không
phân nnh có điện trở R = 110. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ
của đoạn mạch là
1
Thi thử tốt nghiệp 12 Nâng Cao (Phạm Hồng Phong, Điện Biên) môn Vật Lí.doc - Trang 2
Thi thử tốt nghiệp 12 Nâng Cao (Phạm Hồng Phong, Điện Biên) môn Vật Lí.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thi thử tốt nghiệp 12 Nâng Cao (Phạm Hồng Phong, Điện Biên) môn Vật Lí.doc 9 10 994