Ktl-icon-tai-lieu

thi thử

Được đăng lên bởi thang2604
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán

Đề thi thử đại học tháng 6/2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 6/2014
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y  x3  3(m  1) x 2  (3m 2  6m) x  1 (1) , m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m  0 .
b) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên các đoạn 2; 1 và 1;2 .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 4 x  2sin 3 x  sin x  3 cos x cos 2 x .


y 2  8 y  x  y  1  1

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình  3
.
2
2

xy

15
y

x
y

x

0


ln8

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I 



ln3

x.e x
ex  1

dx .

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác cân
tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, mặt (SBD) tạo với mặt phẳng đáy một góc 600 . Gọi

M là điểm thuộc cạnh AD sao cho MD  2MA . Tính theo a thể tích của khối chóp S.BDM và khoảng cách
giữa hai đường thẳng SA và CM .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y, z dương và thỏa mãn
P

1 1 1
   3. Tìm GTNN của
x y z

x3
y3
z3


.
x 2  xy  y 2 y 2  yz  z 2 z 2  zx  x 2

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M (2;1) là trung điểm của
AC. Gọi H (0; 3) là chân đường cao kẻ từ A, điểm E(23; 2) thuộc đường trung tuyến kẻ từ C. Tìm tọa độ
của B, biết C có hoành độ dương và A thuộc d : 2 x  3 y  5  0 .

x y4 z2

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : 
, và mặt cầu
1
3
2
( S ) : ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  22 . Viết phương trình đường thẳng  cắt d tại A và cắt (S ) tại B sao cho

điểm M (2;3;2) là trung điểm của AB .
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn hai điều kiện sau: z  3  z  3  10 và mô đun của z lớn nhất.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán

Đề thi thử đại học tháng 6/2014

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD , điểm F (2;0) nằm trên
cạnh AB , điểm E nằm trên cạnh AD sao cho AE  AF . Gọi H (1; 1) là hình chiếu vuông góc của A lên BE .
Tìm tọa độ của đỉnh C , biết C thuộc đường thẳng d: x  2 y  1  0 .
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(4; 4; 5) , B(2;0; 1) và đường thẳng

:

x  2 y z 1
. Tìm tọa độ điểm M nằm trên...
Khóa hc LTĐH KIT-2: Môn Toán
Đề thi th đại hc tháng 6/2014
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
3 2 2
3( 1) (3 6 ) 1 (1)y x m x m m x
, m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi
0m
.
b) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên các đoạn
2; 1
.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
3
sin 4 2sin sin 3 cos cos2x x x x x
.
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2
3 2 2
8 1 1
15 0
y y x y
xy y x y x
.
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
ln8
ln3
.
1
x
x
xe
I dx
e
.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp
.S ABCD
đáy là hình vng cạnh
a
, mặt bên
SAB
tam giác cân
tại
S
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, mặt
()SBD
tạo với mặt phẳng đáy một góc
0
60
. Gọi
M
điểm thuộc cạnh
AD
sao cho
2MD MA
. Tính theo
a
thể tích của khi chóp
.S BDM
và khoảng cách
giữa hai đường thẳng
SA
CM
.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y, z dương và thỏa mãn
1 1 1
3.
x y z
Tìm GTNN ca
3 3 3
2 2 2 2 2 2
x y z
P
x xy y y yz z z zx x
.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa đOxy, cho tam giác ABC
(2;1)M
là trung điểm của
AC. Gọi
(0; 3)H
là chân đường cao kẻ từ A, điểm
(23; 2)E
thuộc đường trung tuyến kẻ tC. Tìm tọa đ
của B, biết C có hoành độ dương và A thuộc
:2 3 5 0d x y
.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
42
:
1 3 2
x y z
d


, và mặt cầu
2 2 2
( ):( 2) ( 1) ( 1) 22S x y z
. Viết phương trình đường thẳng
cắt
d
tại
A
và cắt
()S
tại
B
sao cho
điểm
(2;3;2)M
là trung điểm của
AB
.
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức
z
thỏa mãn hai điều kiện sau:
3 3 10zz
và mô đun của
z
lớn nhất.
ĐỀ THI TH ĐẠI HC THÁNG 6/2014
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 180 phút
thi thử - Trang 2
thi thử - Người đăng: thang2604
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
thi thử 9 10 235