Ktl-icon-tai-lieu

Thích ứng Sư phạm

Được đăng lên bởi rubydn
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 7574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN VĂN HỘ

THÝCH øNG S¦ PH¹M

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp là các trường nghề.
Việc làm cho sinh viên thích ứng với nghề là một nhiệm vụ đặt ra cho công tác hướng
nghiệp trong trường nghề. Có một số người cho rằng, công tác hướng nghiệp chỉ thích
hợp với học sinh cuối cấp THCS và PTTH. Đó là một sự hiểu lầm về tính liên tục và
lâu dài của công tác hướng nghiệp. Trên thực tế, không phải tất cả học sinh phổ thông
thi đỗ vào trường đại học đều yêu thích nghề và nghề đó phù hợp với ước vọng của
bản thân. Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề, và đôi khi có những lý do
ngẫu nhiên dẫn họ vào nghề nghiệp. Những lý do ngẫu nhiên này thường là một cản
trở cho quá trình học nghề của sinh viên. Thêm vào đó, việc nhập học của sinh viên
hiện nay còn có những động cơ rất khác biệt, có khi không phải do muốn tiếp tục nhận
được một trình độ học vấn cao hơn, không phải do ý thức trách nhiệm của bản thân
đối với nhu cầu trong lĩnh vực hoạt động đó của xã hội mà trước tiên là "chỉ cần có
một nghề", hoặc "miễn là vào được đại học".
Đối với những học sinh như vậy, họ không cần thiết phải tìm hiểu xem đó là nghề
nào, hay dở ra sao. Ngược lại, một số học sinh có được động cơ đúng đắn khi vào học,
nhưng do quá trình học tập, học sinh đó chưa đạt được những kết quả mà yêu cầu
nghề nghiệp đòi hỏi và điều này cũng dẫn tới tâm lý ngả nghiêng đối với nghề nghiệp.
Do vậy, khi học sinh phổ thông đã bước vào trường nghề, công tác hướng nghiệp cần
phải được tiếp tục để bồi dưỡng (và thậm chí bắt đầu hình thành) hứng thú nghề
nghiệp, thay đổi những động cơ lựa chọn nghề sai không phù hợp với nhiệm vụ mà
nghề nghiệp đặt ra. Mặt khác, công tác hướng nghiệp trong trường dạy nghề còn bao
gồm nhiệm vụ nâng cao mức độ phù hợp giữa những đặc điểm sẵn có trong con người
của học sinh như nhu cầu, năng lực, nhận thức, năng khiếu bẩm sinh v.v..., với những
đòi hỏi của nghề nghiệp. Những nội dung này trong công tác hướng nghiệp, khi thực
hiện trong trường được coi là giai đoạn thích ứng của. con người đối với nghề nghiệp,
là quá trình đưa dần con người vào lao động nghề nghiệp, là thời kỳ chuyển thanh
niên từ hình thái học sinh sang hình thái cán bộ hoặc công nhân có tay nghề. Sự
chuyển biên này diễn ra ở tất cả các mặt phát thêm của cá nhân (thể lực, tâm lí, tay
nghề, kinh nghiệm sống, đạo đức, v.v...). Hiệu quả của nó phản ánh chất lượng đào
tạo của trường nghề cung cấp cho xã hội những sản phẩm đích thực, không chỉ có tay...
NGUYN VĂN H
THÝCH øNG S¦ PH¹M
NHÀ XUT BN GIÁO DC
Thích ứng Sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thích ứng Sư phạm - Người đăng: rubydn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Thích ứng Sư phạm 9 10 432