Ktl-icon-tai-lieu

thiết bị sấy băng tải

Được đăng lên bởi Hồ Không Nước
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5347 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Nhóm 2-ĐHTP3

Thiết bị sấy băng tải

NỘI DUNG TIỂU LUẬN
♫☺♫

KHÁI NIỆM

1

Sấy là quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng nhiệt. Nhiệt được cung cấp cho
vật liệu bằng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ hoặc năng lượng điện trường có tần số cao.
Mục đích của quá trình sấy là làm giảm khối lượng của vật liệu, tăng độ bền và bảo
quản được tốt.
Trong quá trình sấy nước được cho bay hơi ở nhiệt độ bất kỳ do quá trình
khuếch tán bởi sự chênh lệch độ ẩm ở bề mặt và bên trong vật liệu và sự chênh lệch
áp suất hơi riêng phần của nước tại bề mặt vật liệu và môi trường chung quanh. Sấy
là một quá trình không ổn định, độ ẩm của vật liệu thay đổi theo không gian và thời
gian.
Quá trình sấy được khảo sát về hai mặt: tĩnh lực học và động lực học:
- Trong tĩnh lực học, sẽ xác định được mối quan hệ giữa các thông số đầu và
cuối của vật liệu sấy và các tác nhân sấy dựa trên phương trình cân bằng vật chất –
năng lượng, từ đó xác định được thành phần vật liệu, lượng tác nhân sấy và lượng
nhiệt cần thiết.
- Trong động lực học, sẽ khảo sát mối liên hệ giữa sự biến thiên của độ ẩm
vật liệu với thời gian và các thông số của quá trình. Ví dụ như tính chất và cấu trúc
của vật liệu, kích thước vật liệu, các điều kiện thủy động lực học của tác nhân sấy…
Từ đó xác định được chế độ sấy, tốc độ sấy và thời gian sấy thích hợp.

2

TĨNH LỰC HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SẤY
2.1. VẬT LIỆU ẨM
2.1.1. Phân loại vật liệu ẩm
Theo quan điểm hoá lý, vật ẩm là một hệ liên kết phân tán giữa pha phân tán

và môi trường phân tán. Pha phân tán là một chất có cấu trúc mạng hay khung
không gian từ chất rắn phân đều trong môi trường phân tán (là một chất khác).
Dựa theo tính chất lý học, người ta có thể chia vật ẩm ra thành ba loại:

Trang 1/52

Nhóm 2-ĐHTP3

Thiết bị sấy băng tải

- Vật liệu keo đặc trưng: là vật có tính dẻo do có cấu trúc hạt. Nước hoặc ẩm
ở dạng liên kết hấp thụ và thẩm thấu. Các vật keo có đặc điểm chung là khi sấy bị
co ngót khá nhiều, nhưng vẫn giữ được tính dẻo. Ví dụ: gelatin, các sản phẩm từ bột
nhào, tinh bột...
- Vật liệu mao dẫn xốp: nước hoặc ẩm ở dạng liên kết cơ học do áp lực mao
quản hay còn gọi là lực mao dẫn. Vật liệu này thường dòn hầu như không co lại và
dễ dàng làm nhỏ (vỡ vụn) sau khi làm khô. Ví dụ: đường tinh thể, muối ăn, v.v...
- Vật liệu keo xốp mao dẫn: bao gồm tính chất của hai nhóm trên. Về cấu
trúc các vật này thuộc xốp mao dẫn, nhưng về bản chất là các vật keo, có nghĩa là
thành mao dẫn của chúng có tính dẻo, khi hút ẩm các mao dẫn của chúng trương
lên, khi sấy khô thì co lạ...
Nhóm 2-ĐHTP3 Thiết bị sấy băng tải
NỘI DUNG TIỂU LUẬN
♫☺♫
1 KHÁI NIỆM
Sấy là quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng nhiệt. Nhiệt được cung cấp cho
vật liệu bằng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ hoặc năng lượng điện trường tần số cao.
Mục đích của quá trình sấy làm giảm khối lượng của vật liệu, tăng độ bền bảo
quản được tốt.
Trong quá trình sấy nước được cho bay hơi nhiệt độ bất kỳ do quá trình
khuếch tán bởi sự chênh lệch độ ẩm ở bề mặt và bên trong vật liệu và sự chênh lệch
áp suất hơi riêng phần của nước tại bề mặt vật liệu và môi trường chung quanh. Sấy
một quá trình không ổn định, độ ẩm của vật liệu thay đổi theo không gian và thời
gian.
Quá trình sấy được khảo sát về hai mặt: tĩnh lực học và động lực học:
- Trong tĩnh lực học, sẽ xác định được mối quan hệ giữa các thông số đầu
cuối của vật liệu sấy các tác nhân sấy dựa trên phương trình cân bằng vật chất
năng lượng, từ đó xác định được thành phần vật liệu, lượng tác nhân sấy lượng
nhiệt cần thiết.
- Trong động lực học, s khảo sát mối liên hệ giữa sự biến thiên của độ m
vật liệu với thời gian các thông số của quá trình. dụ như tính chất cấu trúc
của vật liệu, kích thước vật liệu, các điều kiện thủy động lực học của tác nhân sấy…
Từ đó xác định được chế độ sấy, tốc độ sấy và thời gian sấy thích hợp.
2 TĨNH LỰC HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SẤY
2.1. VẬT LIỆU ẨM
2.1.1. Phân loại vật liệu ẩm
Theo quan điểm hoá lý, vật ẩm một hệ liên kết phân tán giữa pha phân tán
môi trường phân tán. Pha phân tán một chất cấu trúc mạng hay khung
không gian từ chất rắn phân đều trong môi trường phân tán (là một chất khác).
Dựa theo tính chất lý học, người ta có thể chia vật ẩm ra thành ba loại:
Trang 1/52
thiết bị sấy băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết bị sấy băng tải - Người đăng: Hồ Không Nước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
thiết bị sấy băng tải 9 10 487