Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế công cụ đánh giá sự sẵn sàng vào lớp 1 của trẻ mầm non

Được đăng lên bởi dotranbaolan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ

Đánh giá sự sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi
Về nội dung: phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.
I. Mục đích đo lường bộ công cụ.
-Đánh giá khả năng của trẻ về: Nghe, nói,viết, văn học và đọc_hiểu

của trẻ.
II.Miền đo
- Nghe:
+ Lắng nghe để hiểu ý nghĩa của cuộc nói chuyện.
+ Làm theo chỉ dẫn cho một loạt các hoạt động.
- Nói:
+ Nói rõ ràng và diễn đạt suy nghĩ một cách hiệu quả.
+ Sử dụng vốn từ và ngôn ngữ cho các mục đích khác nhau.
- Văn học và đọc_ hiểu:
+ Tỏ ra hứng thú và thể hiện kiến thức trong sách vở và
việc đọc_hiểu.
+Bắt đầu biểu lộ nhận biết về âm vị.
+Biết các chữ cái,âm và cấu tạo nên từ (đánh vần)
-Viết:
+Kể lại chuyện theo tranh.
+Sử dụng các hình dạng, kí hiệu giống chữ cái, và từ để diễn đạt
ý nghĩa.
+Hiểu mục đích của việc viết chữ.

III. Thiết kế câu hỏi , item :
Miền đo 1: Nhận biết các chữ cái, âm và cách cấu tạo nên từ (đánh vần).
* Item 1: Bé hãy nối các chữ cái với bóng của nó:

* Item 2 : Bé hãy tìm hình vẽ có chứa âm ” Mờ” +” ây”? và đọc lại từ đó .

* Item 3: Hãy sao chép chữ vào khoảng trống ở hàng dưới cho đúng với hình mẫu.

CON MÈO
CON VOI

Miền đo 2: sử dụng các hình dạng kí hiệu giống chữ cái, và từ để diễn đạt ý
nghĩa.
* Item 1: Chọn chữ ở hàng dưới sao cho giống với chữ ở hàng trên

*Item 2: Hãy tìm ô hình nào giống với hình mẫu nhất.

ê

ă

ư

ê

k

r

â

a

ê

ă

ư

h

m

h

h

d

ư

l

b

ă

Item3: Hãy nối các hình tương ứng với chữ
Mùa
thu

Cô giáo

C
on bướm

Gi
a đình

Miền đo 3: Làm theo chỉ dẫn cho 1 loạt các hoạt động.
Item 1: Bé hãy đánh dấu (x) vào hành động đúng trước khi đi ngủ.

Item 2: Bé hãy chọn theo 1 thứ tự đúng.

1

A : 1 -2 – 3 – 4
B: 2–1–4-3
C : 4–3–2-1
D: 3 – 2 – 1 – 4

2

3

4

Item 3: bé hãy tìm hình nào dành cho người đi bộ

Item 4 :Bé hãy tìm xem hành động nào bé biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

IV/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG CỤ
*Miền đo 1: Biết các chữ cái ,âm và cách cấu tạo nên từ (đánh vần )
* Item 1:
- Cô chuẩn bị 2 dạng chữ cái
+ Dạy chữ in đậm
+ Dạy chữ in mờ
=> Cô yêu cầu trẻ phải ghép đúng từng cặp chữ ở hai cột tương ứng với nhau.
* Item 2:
-Cô chuẩn bị 4 bức hình :
+ Hình thứ 1:là đám mây

+ Hình thứ 2:hình con gấu
+Hình thứ 3:con cá vàng
+Hình thứ 4:người mẹ
- Cô yêu cầu trẻ chọn một bức hình có chứa “ M + ây “(có nghĩa là Mây ). Sau đó trẻ sẽ
đánh vần lại từ đó rõ ràng.
*Item 3: Cô có 2 bức hình :hình con mèo và hình con voi .Dưới hai bức hình có tên
hình của 2 con vật đó yêu cầu trẻ sao chép chữ cho đúng với hình mẫu.
-Đáp án đúng là ...
BÀI TẬP THỰC HÀNH THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ
Đánh giá sự sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi
Về nội dung: phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.
I. Mục đích đo lường bộ công cụ.
-Đánh giá khả năng của trẻ về: Nghe, nói,viết, văn học và đọc_hiểu
của trẻ.
II.Miền đo
- Nghe:
+ Lắng nghe để hiểu ý nghĩa của cuộc nói chuyện.
+ Làm theo chỉ dẫn cho một loạt các hoạt động.
- Nói:
+ Nói rõ ràng và diễn đạt suy nghĩ một cách hiệu quả.
+ Sử dụng vốn từ và ngôn ngữ cho các mục đích khác nhau.
- Văn học và đọc_ hiểu:
+ Tỏ ra hứng thú và thể hiện kiến thức trong sách vở và
việc đọc_hiểu.
+Bắt đầu biểu lộ nhận biết về âm vị.
+Biết các chữ cái,âm và cấu tạo nên từ (đánh vần)
-Viết:
+Kể lại chuyện theo tranh.
+Sử dụng các hình dạng, kí hiệu giống chữ cái, và từ để diễn đạt
ý nghĩa.
+Hiểu mục đích của việc viết chữ.
thiết kế công cụ đánh giá sự sẵn sàng vào lớp 1 của trẻ mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế công cụ đánh giá sự sẵn sàng vào lớp 1 của trẻ mầm non - Người đăng: dotranbaolan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
thiết kế công cụ đánh giá sự sẵn sàng vào lớp 1 của trẻ mầm non 9 10 275