Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế động cơ kđb ba pha lồng sóc

Được đăng lên bởi can_pc_hy
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4213 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án tốt
nghiệp

Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha

LỜI MỞ ĐẦU

Máy điện là một thiết bị điện tử ,nguyên lý làm việc dựa trên hiện tượng cảm
ứng điện từ .Về cấu tạo gồm có : mạch từ (lõi thép ) ,mạch điện (các dây quấn ) .Máy
điện dùng để biến đổi năng lượng như cơ năng thành điện năng (máy phát điện ) hoặc
dùng để biến đổi các thông số điện năng như
: Điện áp ,dòng điện ,tần số ,số pha …
Máy điện là thiết bị thường gặp trong các ngành công nghiệp đặc biệt là máy
điện công suất nhỏ và nó chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp máy điện .Và nó đã
được phát triển từ rất nhiều năm ,đặc biệt là trong những năm gần đây song song với
sự phát triển mạnh mẽ của máy điện lớn thì máy điện công suất nhỏ đã được phát triển
mạnh mẽ và góp phần không nhỏ trong công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ,đặc
biệt trong các thiết bị điện tự động
,trong máy tính ,trong các loại truyền động nhẹ và trong các thiết bị gia dụng
…

Máy điện nhỏ thường có công suất giới hạn từ một vài phần của Walt
đến 750W hoặc có thể hơn nữa tuỳ theo mức độ yêu cầu sử dụng .
Phần lớn máy điện công suất nhỏ thường được dùng trong lưới điện xoay
chiều 3 pha và một pha là động cơ điện rôto lồng sóc ,đặc biệt là động cơ điện một
pha dùng nguồn một pha trong lưới điện sinh hoạt công với những ưu điểm của nó
như sau :

1

Đồ án tốt
nghiệp
- Kết cấu gọn nhẹ giá thành vừa phải

Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha

- Không gây ra can nhiễu vô tuyến
- It tiếng ồn .
- Sử dụng đơn giản và chắc chắn
Với những thuộc tính và đặc điêm trên nên động cơ điện một pha được sử dụng rộng
rãi .Từ những mục đích và yêu cầu cơ bản trên ,đòi hỏi ngành công nghiệp máy điện
,đặc biệt là ở nước ta cần phải quan tâm hơn nữa trong việc cải tạo và nâng cấp .Nhằm
đáp ứng yêu cầu sử dụng góp phần đưa ngành

2

công nghiệp máy điện nước ta cũng như đất nước ta phát triển nhanh hơn nữa
.

PHẦN 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN NHỎ
A Đặc điểm cấu tạo

I Một số thuộc tính chung của máy điện nhỏ
Xét về cấu tạo ,hình dáng kích thước và các đại lượng cơ bản thì máy
điện nhỏ so với máy điện cỡ lớn về cơ bản là khác nhau nhưng các máy điện
đều có chung nguyên lý làm việc .Dựa vào hai định luật điện từ cơ bản .
Đinh luật thứ nhất là định luật suất điện động và cảm ứng đặt trong
một thanh dẫn có chiều dài l chuyển động với vận tốc trong một từ trường
đứng yên có từ cảm B . Chiều và giá trị của sức điện động đó được xác định
→

→

→

từ tích véc tơ e = v .l. B . Đó là đinh lụât cơ sở của máy phát điện biến đổi cơ
năng thành điện năng .
...
L ỜI MỞ ĐẦU
Máy điện là một thiết bị điện tử ,nguyên làm việc dựa trên
hi
n t
ượ
ng
cảm
ứng điện từ .Về cấu tạo gồm : mạch từ (lõi thép ) ,mạch
đi
n
(các y quấn ) .Máy
điện dùng để biến đổi năng lượng như cơ năng
thành đi
n
năng (máy phát điện ) hoặc
dùng để biến đổi các thông số điện năng
nh
ư
: Điện áp ,dòng điện ,tần số ,số pha
Máy điện là thiết bị thường gặp trong các ngành công nghiệp đặc
bi
t
máy
điện công suất nhỏ nó chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp
máy
điện .Và nó đã
được phát triển từ rất nhiều năm ,đặc biệt là trong những
n
ă
m
gần đây song song với
sự phát triển mạnh mẽ của máy điện lớn thì máy
đi
n
công suất nhỏ đã được phát triển
mạnh mẽ và góp phần không nhỏ trong
công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ,đặc
biệt trong các thiết bị điện tự
động
,trong máy tính ,trong các loại truyền động nhẹtrong các thiết bị gia
dụng
Máy điện nhỏ thường có công suất giới hạn từ một vài phần của
Walt
đến 750W hoặc có thể hơn nữa tuỳ theo mức độ yêu cầu sử dụng
.
Phần lớn máy điện công suất nhỏ thường được dùng trong lưới
đi
n
xoay
chiều 3 pha và một pha động cơ điện rôto lồng sóc ,đặc biệt
động
cơ điện một
pha dùng nguồn một pha trong lưới điện sinh hoạt công
v
i
những ưu điểm của
như sau
:
Đồ
án tốt
nghi
p
Th
i
ết
kế
động
không
đồng
b
ba
pha
1
thiết kế động cơ kđb ba pha lồng sóc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế động cơ kđb ba pha lồng sóc - Người đăng: can_pc_hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
thiết kế động cơ kđb ba pha lồng sóc 9 10 401