Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887

Được đăng lên bởi caxale07
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2071 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đồ án môn học 2:

Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………..1
LỜI GIỚI THIỆU………………………………………………………………………………………....2
PHẦN 1: LÝ THUYẾT…………………………………………………………………...………………3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC……………………………………………..…3
1.1 PIC LÀ GÌ? …………………………………………………………………………………………….3
1.2 TẠI SAO LÀ PIC MÀ KHÔNG LÀ CÁC HỌ VI ĐIỀU KHIỂN KHÁC…………………………….3
1.3 KIẾN TRÚC CỦA PIC………………………………………………………………………………...3
1.4 CÁC DÒNG PIC VÀ CÁCH LỰA CHỌN VI ĐIỀU KHIỂN PIC………………………………..…..4
1.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC………..………………………………………………………...5
1.6 MẠCH NẠP PIC……….………………………………………………………………………………5
CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F887…………………………………………………………….6
2.1 SƠ ĐỒ CHÂN VÀ HÌNH DẠNG THỰC TẾ………………………………………………………….6
2.2 MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887…………………………………………...7
2.3 SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887…………………………………………………………..8
2.4 TỔ CHỨC BỘ NHỚ………………………………………………………………………………...….9
2.4.1 Bộ nhớ chương trình………………………………………………………………………………….9
2.4.2 bộ nhớ dữ liệu……………………………………………………………………………………….10
2.4.3 Các cổng ra vào của PIC……….……………………………………………………………………12
2.5 TIMER0……………………………………………………………………………………………….13
CHƯƠNG 3: LCD……………………………………………………………………………………….15
PHẦN 2: THIẾT KẾ…………………………………………………………………………………….21
A. SƠ ĐỒ KHỐI………………………………………………………………………………………….21
B. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ…………………………………………………………………………...…….22
C. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT……………………………………………………………………………….24
D. LẬP TRÌNH ……………………………………………………………………………………….….30
PHẦN 3: MÔ PHỎNG BẰNG PROTEUS …………………………………………………………....36
PHẦN 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………...36

1

Đồ án môn học 2:

Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887

LỜI GIỚI THIỆU
Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỷ thuật, thì kỹ thuật số cũng đã đem lại cho
con người những thành tựu to lớn. Ngày càng có nhiều sản phẩm kỷ thuật số ra đời, đáp ứng được nhiều
nhu cầu lợi ích cho con người. Hòa cùng xu hướng đó vi điều khiển đã khẳng định được vị thế vững chắc
của mình trong nhiều ứng dụng, điển hình là đồng hồ điện tử hiển thị lên màn hình LCD với độ chính xác
gần như tuyệt đối thay thế cho đồng hồ cơ.
Với hướng đi đó, nhóm chúng em đã tìm hiểu và thiết kế ứng dụng ĐỒNG HỒ VÀ LỊCH ĐIỆN TỬ SỬ
DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F887 trong khuôn khổ của Đồ án môn học 2.
Qua đây, chúng em xin chân thành cám ơn những lời chỉ dẫn của thầy Hồ Trung Mỹ, đồng gửi lời cám ơn
đến những người bạn, những anh chị khóa trên đã cho chún...
Đồ án môn học 2: Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………..1
LỜI GIỚI THIỆU………………………………………………………………………………………....2
PHẦN 1: LÝ THUYẾT…………………………………………………………………...………………3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC……………………………………………..…3
1.1 PIC LÀ GÌ? …………………………………………………………………………………………….3
1.2 TẠI SAO LÀ PIC MÀ KHÔNG LÀ CÁC HỌ VI ĐIỀU KHIỂN KHÁC…………………………….3
1.3 KIẾN TRÚC CỦA PIC………………………………………………………………………………...3
1.4 CÁC DÒNG PIC VÀ CÁCH LỰA CHỌN VI ĐIỀU KHIỂN PIC………………………………..…..4
1.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC………..………………………………………………………...5
1.6 MẠCH NẠP PIC……….………………………………………………………………………………5
CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F887…………………………………………………………….6
2.1 SƠ ĐỒ CHÂN VÀ HÌNH DẠNG THỰC TẾ………………………………………………………….6
2.2 MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887…………………………………………...7
2.3 SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887…………………………………………………………..8
2.4 TỔ CHỨC BỘ NHỚ………………………………………………………………………………...….9
2.4.1 Bộ nhớ chương trình………………………………………………………………………………….9
2.4.2 bộ nhớ dữ liệu……………………………………………………………………………………….10
2.4.3 Các cổng ra vào của PIC……….……………………………………………………………………12
2.5 TIMER0……………………………………………………………………………………………….13
CHƯƠNG 3: LCD……………………………………………………………………………………….15
PHẦN 2: THIẾT KẾ…………………………………………………………………………………….21
A. SƠ ĐỒ KHỐI………………………………………………………………………………………….21
B. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ…………………………………………………………………………...…….22
C. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT……………………………………………………………………………….24
D. LẬP TRÌNH ……………………………………………………………………………………….….30
PHẦN 3: MÔ PHỎNG BẰNG PROTEUS …………………………………………………………....36
PHẦN 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………...36
1
Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887 - Người đăng: caxale07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thiết kế đồng hồ và lịch điện tử sử dụng vi điều khiển 16F887 9 10 54