Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Được đăng lên bởi Leo Tran
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 5267 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Lược đồ dẫn động

1- Động cơ điện
5- Băng tải

2- Bộ truyền đai thang

3- Hộp giảm tốc

4- Nối trục

Số liệu cho trước :
1

Mootrên băng tải

Mx

50

Nm

2

Vận tốc băng tải

V

3

m/s

3

Đường kính tang quay

D

250

mm

4

Thời gian phục vụ

5

5

Số ngày trong tháng

26

6

Số ca trong ngày

2

7

Số giờ một ca

8h

Khối lượng thiết kế
1
2
3

01 Bản thuyết minh ( A4 )
01 Bản vẽ lắp hộp giảm tốc ( A0 )
01 Bản vẽ chế tạo ( A3 ) : Nắp ổ trên trục I

PHẦN I :

CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1.1.

Công suất cần thiết

Gọi Pt là công suất làm việc trên trục máy công tác ( KW )
Pct là công suất cần thiết ( KW )
η là hiệu suất truyền động.

Ta có: Pct =

Pt
(1)
η

Công thức công suất làm việc trên trục công tác :
M x × nbt
975

⇒ Pt =

Trong đó nbt
Ta có nbt =

: số vòng quay trên băng tải

60 × 1000 × v 60 ×1000 × 3
= 229 vg
=
ph
π× D
3.14 × 250

Trong đó v : vận tốc băng tải
D : đường kinh băng tải
⇒ Pt =

50× 229
= 11.7 KW
975

Hiệu suất chung được tính theo công thức:
• η = η1.η22 .η33.η4
Theo bảng (2-1).
η1 = 0,96

- Hiệu suất bộ truyền đai

η 2 = 0,97

- Hiệu suất bộ truyền bánh răng

η3 = 0,99

- Hiệu suất của một cặp ổ lăn

η4 = 1

- Hiệu suất khớp nối.
=> η = 0,96.0,972.0,994.1= 0,87
P

11.7

t
=>Pct = η = 0,87 = 13.4 KW

Vậy là ta cần chọn động cơ điện có Pđc ≥ Pct
1.2. Chọn động cơ
Động cơ phải có Pđc ≥ Pct ; kết hợp các kết quả trên, tra (bảng 2P ) ta tìm được
động cơ điện AO2 – 62 – 2 ( động cơ điện không đồng bộ ba pha ) công suất động

cơ Pđc = 17 KW; số vòng quay của động cơ: ndc = 2890 vg/ ph ( sách thiết kế chi
tiết máy bảng 2P trang 322 ).
1.3.

Phân phối tỷ số truyền

Với động cơ đã chọn ta có: ndc = 2890 vg/ ph
Pdc = 17 KW
n

2890

dc
Theo công thức tính tỷ số truyền ta có: ic = n = 229 = 12.6
bt

ic = id.ibn.ibc
Trong đó:
ic- Tỷ số truyền chung
id- Tỷ số truyền của bộ truyền đai
inh- Tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng trụ cấp nhanh
ich- Tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng nghiêng cấp chậm
Chọn trước id = 2 theo ( bảng 2-2)
ic

12.6

⇒ inh.ich= i =
= 6.3
2
d
Với lược đồ dẫn động như đề cho ta chọn inh = 1,3.ich
⇒ ich =

2.2

⇒ inh = 1,3 × 2.2 = 2.86
1.4.

Công suất động cơ trên các trục

- Công suất động cơ trên trục I ( trục dẫn) là:
PI = Pct.η1 = 13.4.0,96 = 12.86( KW)
- Công suất động cơ trên trục II là :
PII = PI.η 2 .η 3 = 12.86.0,97.0,99 = 12.3 ( KW)
- Công suất động cơ trên trục III là:
PIII = PII.η 2 .η 3 = 12.3.0,97.0,99 = 11.8( KW)
1.6 tốc độ quay trên các trục
i

2890

d...
MỤC LỤC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Lược đồ dẫn động
1- Động cơ điện 2- Bộ truyền đai thang 3- Hộp giảm tốc 4- Nối trục
5- Băng tải
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI - Người đăng: Leo Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI 9 10 357