Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế kịch bản sư phạm

Được đăng lên bởi supham-supham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2043 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM
Tên bài học: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ
Mục tiêu: Sau bài học này, người học có khả năng:
 Mô tả cấu tạo động cơ theo ba cụm chi tiết chính
 Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ với hình vẽ sơ đồ cấu tạo
 Nêu tác dụng của việc mở sớm, đóng muộn các xupap và việc đánh lửa sớm.
Kịch bản chi tiết
1. Cấu tạo của động cơ xăng 4 kỳ.
Khái niệm
cần học (nội
dung)

Nội dung: (mô tả cấu tạo)

Các thông tin quan trọng cần ghi nhận

Cấu tạo của động cơ xăng 4 kỳ bao gồm các cụm chi tiết
chính sau đây:

 Tên các nhóm chính và vai trò của nó.

 Nhóm thân máy – nắp máy: bao gồm: thân máy trong đó
có xy lanh và áo nước làm mát; nắp máy đậy ở phía trên
thân máy và mang các chi tiết của hệ thống nạp –thải
cũng như bugi; đáy dầu (chứa dầu bôi trơn)

 Tính chất chuyển động của các chi tiết trong
nhóm piston – thanh truyền – trục khuỷu

 Tên các chi tiết trong từng nhóm

 Tên hai loại hỗn hợp công tác chính

 Nhóm piston – thanh truyền – trục khuỷu gồm: piston
chuyển động tịnh tiến trong xylanh và cùng với xylanh,
nắp máy tạo thành thể tích làm việc của động cơ; trục
khuỷu chuyển động quay tròn; thanh truyền nối piston
với trục khuỷu nên có chuyển động song phẳng. Nhóm
piston thanh truyền sẽ biến chuyển động tịnh tiến của
piston thành chuyển động quay của trục khuỷu.
 Hệ thống nạp – thải để nạp hỗn hợp công tác mới (hơi
xăng và không khí) vào xylanh và thải khí cháy ra ngoài.
Hệ thống này gồm: xupap nạp/thải, cò mổ, trục cam.
Nghiên cứu
sự kiện học

Sự kiện:

File sự kiện:

Công việc:

Yêu cầu:

tập

Một multimedia trình bày cấu
tạo của động cơ xăng 4 kỳ

F:\IM\Cautao-Nguyenly.swf

Theo dõi đoạn film trình
bày cấu tạo động cơ

Ghi nhận tác dụng của
các nhóm chính, tên các
chi tiết, tính chất chuyển
động (nếu có); tên của
hai loại hỗn hợp công tác
chính
(ghi vào tài liệu phát tay)

Thảo luận

Thể tích công tác được tạo nên bởi các chi tiết nào?
+ Thân máy – nắp máy – xupap

+ Nhiệm vụ chủ yếu của xupap là để nạp/thải khí

+ Thân máy – nắp máy – piston

+ Thể tích công tác được tạo nên bởi ba tiết này

+ Thân máy – piston - xupap

+ Xupap được mang bởi nắp máy mà

Nhóm piston – thanh truyền – trục khuỷu có tác dụng:
+ Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

+ Chỉ đúng khi chuyển động quay là chủ động

+ Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

+ Chỉ đúng khi chuyển động tịnh tiến là chủ động

+ Biến nhiệt năng thành cơ năng

+ Điều này đúng với mọi loại động cơ nhiệt

+ Biến đổi qua lại giữa chuyển động ...
THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM
Tên bài học: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ
Mục tiêu: Sau bài học này, người học có khả năng:
Mô tả cấu tạo động cơ theo ba cụm chi tiết chính
Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ với hình vẽ sơ đồ cấu tạo
Nêu tác dụng của việc mở sớm, đóng muộn các xupap và việc đánh lửa sớm.
Kịch bản chi tiết
1. Cấu tạo của động cơ xăng 4 kỳ.
Khái niệm
cần học (nội
dung)
Nội dung: (mô tả cấu tạo)
Cấu tạo của động cơ xăng 4 kỳ bao gồm các cụm chi tiết
chính sau đây:
Nhóm thân máy – nắp máy: bao gồm: thân máy trong đó
có xy lanh và áo nước làm mát; nắp máy đậy ở phía trên
thân máy và mang các chi tiết của hệ thống nạp –thải
cũng như bugi; đáy dầu (chứa dầu bôi trơn)
Nhóm piston – thanh truyền – trục khuỷu gồm: piston
chuyển động tịnh tiến trong xylanh và cùng với xylanh,
nắp máy tạo thành thể tích làm việc của động cơ; trục
khuỷu chuyển động quay tròn; thanh truyền nối piston
với trục khuỷu nên có chuyển động song phẳng. Nhóm
piston thanh truyền sẽ biến chuyển động tịnh tiến của
piston thành chuyển động quay của trục khuỷu.
Hệ thống nạp – thải để nạp hỗn hợp công tác mới (hơi
xăng và không khí) vào xylanh và thải khí cháy ra ngoài.
Hệ thống này gồm: xupap nạp/thải, cò mổ, trục cam.
Các thông tin quan trọng cần ghi nhận
Tên các nhóm chính và vai trò của nó.
Tên các chi tiết trong từng nhóm
Tính chất chuyển động của các chi tiết trong
nhóm piston – thanh truyền – trục khuỷu
Tên hai loại hỗn hợp công tác chính
Nghiên cứu
sự kiện học
Sự kiện: File sự kiện: Công việc: Yêu cầu:
Thiết kế kịch bản sư phạm - Trang 2
Thiết kế kịch bản sư phạm - Người đăng: supham-supham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thiết kế kịch bản sư phạm 9 10 63