Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi chunglq9792
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 8439 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Mở đầu.
Đo nhiệt độ là một trong các phương pháp cơ bản và thường gặp
trong đo lường, nó đã có từ lâu, mỗi giai đoạn có những phương pháp đo khác
nhau. Trước đây khi công nghệ điên tử và bán dẫn chưa phát triển thì các
mạch đo chủ yếu dựa trên kỹ thuật tương tự, phương pháp xử lý chủ yếu dựa
vào phần cứng cho nên giá trị đó có sai số lớn, thiết bị cồng kềnh, lắp đặt
không thuận tiện . Đến đầu những năm 80 và nhất là những năm cuối thế kỷ
20, khi công nghệ bán dẫn và vi mạch phát triển mạnh, cùng với sự phát triển
của khoa học kỹ thuật đặc biệt là kỹ thuật số đã được ứng dụng rộng rãi trong
các ngành đo lường điều khiển làm thay đổi hẳn phương pháp xử lý tín hiệu
đo. Trước đây xử lý tín hiệu đo chủ yếu là đo bằng phần cứng thì ngày nay
việc xử lý được mềm hoá cùng với sự ra đời của những sensor thông minh đã
làm cho các thiết bị đo ngày càng thông minh và độ chính xác cao hơn. Ngày
nay xuất hiên nhiều phương pháp đo nhiệt độ sử dụng cảm biến loại cặp nhiệt,
nhiệt điện trở hay bán dẫn hoặc sử dụng phương pháp phân tích phổ để xác
định nhiệt độ. Đối với những nơi không trực tiếp đặt được các đầu đo nhiệt độ
(nơi có nhiệt độ quá cao). Nhìn chung các phương pháp đo nhiệt độ có nhiều
nét giống nhau nhưng cách xử lý thì có thể khác nhau, tuỳ vào mục đích và
yêu cầu kỹ thuật đối với từng công việc cụ thể nhưng mục đích cuối cùng của
phép đo là thể hiện giá trị nhiệt độ với khoảng sai số cho phép có thể chấp
nhận được.
Phần chi tiết em xin trình bày dưới đây

CHƯƠNG I TÌM HIỂU CHUNG
I . Tìm hiểu chung về mạch khuếch đại thuật toán.
Mạch khuếch đại thuật toán (tiếng Anh: operational amplifier), thường được
gọi tắt là op-amp là một mạch khuếch đại một chiều nối tầng trực tiếp với hệ số
khuếch đại rất cao, có đầu vào vi sai, và thông thường có đầu ra đơn. Trong
những ứng dụng thông thường, đầu ra được điều khiển bằng một mạch hồi tiếp
âm sao cho có thể xác định độ lợi đầu ra, tổng trở đầu vào và tổng trở đầu ra.
Các mạch khuếch đại thuật toán có những ứng dụng trải rộng trong rất nhiều
các thiết bị điện tử thời nay từ các thiết bị điện tử dân dụng, công nghiệp và
khoa học. Các mạch khuếch đại thuật toán thông dụng hiện nay có giá bán rất
rẻ. Các thiết kế hiện đại đã được điện tử hóa chặt chẽ hơn trước đây, và một số
thiết kế cho phép mạch điện chịu đựng được tình trạng ngắn mạch đầu ra mà
không làm hư hỏng.

một mạch khuếch đại thuật toán 741 được đóng gói trong vỏ kim loại TO-5.
Từ khi mới ra đời, mạch khuếch đại thuật toán được thiết...
Mở đầu.
Đo nhiệt độ là một trong các phơng pháp cơ bản và thờng gặp
trong đo lờng, nó đã có từ lâu, mỗi giai đoạn có những phơng pháp đo khác
nhau. Trớc đây khi công nghệ điên tử và bán dẫn cha phát triển thì các
mạch đo chủ yếu dựa trên kỹ thuật tơng tự, phơng pháp xử lý chủ yếu dựa
vào phần cứng cho nên giá trị đó có sai số lớn, thiết bị cồng kềnh, lắp đặt
không thuận tiện . Đến đầu những năm 80 và nhất là những năm cuối thế kỷ
20, khi công nghệ bán dẫn và vi mạch phát triển mạnh, cùng với sự phát triển
của khoa học kỹ thuật đặc biệt là kỹ thuật số đã đợc ứng dụng rộng rãi trong
các ngành đo lờng điều khiển làm thay đổi hẳn phơng pháp xử lý tín hiệu
đo. Trớc đây xử lý tín hiệu đo chủ yếu là đo bằng phần cứng thì ngày nay
việc xử lý đợc mềm hoá cùng với sự ra đời của những sensor thông minh đã
làm cho các thiết bị đo ngày càng thông minh và độ chính xác cao hơn. Ngày
nay xuất hiên nhiều phơng pháp đo nhiệt độ sử dụng cảm biến loại cặp nhiệt,
nhiệt điện trở hay bán dẫn hoặc sử dụng phơng pháp phân tích phổ để xác
định nhiệt độ. Đối với những nơi không trực tiếp đặt đợc các đầu đo nhiệt độ
(nơi có nhiệt độ quá cao). Nhìn chung các phơng pháp đo nhiệt độ có nhiều
nét giống nhau nhng cách xử lý thì có thể khác nhau, tuỳ vào mục đích và
yêu cầu kỹ thuật đối với từng công việc cụ thể nhng mục đích cuối cùng của
phép đo là thể hiện giá trị nhiệt độ với khoảng sai số cho phép có thể chấp
nhận đợc.
Phần chi tiết em xin trình bày dới đây
CHƯƠNG I TÌM HIỂU CHUNG
I . Tìm hiểu chung về mạch khuếch đại thuật toán.
Mạch khuếch đại thuật toán (tiếng Anh: operational amplifier), thờng đợc
gọi tắt là op-amp là một mạch khuếch đại một chiều nối tầng trực tiếp với hệ số
khuếch đại rất cao, có đầu vào vi sai, và thông thờng có đầu ra đơn. Trong
những ứng dụng thông thờng, đầu ra đợc điều khiển bằng một mạch hồi tiếp
âm sao cho có thể xác định độ lợi đầu ra, tổng trở đầu vào và tổng trở đầu ra.
Các mạch khuếch đại thuật toán có những ứng dụng trải rộng trong rất nhiều
các thiết bị điện tử thời nay từ các thiết bị điện tử dân dụng, công nghiệp và
khoa học. Các mạch khuếch đại thuật toán thông dụng hiện nay có giá bán rất
rẻ. Các thiết kế hiện đại đã đợc điện tử hóa chặt chẽ hơn trớc đây, và một số
thiết kế cho phép mạch điện chịu đựng đợc tình trạng ngắn mạch đầu ra mà
không làm h hỏng.
Thiết kế mạch đo nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch đo nhiệt độ - Người đăng: chunglq9792
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thiết kế mạch đo nhiệt độ 9 10 534