Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy tiện 16k20

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

Thiết kế máy tiện 16K20

ThuyÕt minh §å ¸n tèt nghiÖp
®éng ho¸



Bé m«n m¸y vµ tù

2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................. 5
I. CÔNG DỤNG CỦA MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG. ..............................7
Máy tiện ren vít vạn năng là máy công cụ được dùng phổ bi ến nhất trong
các nhà máy, phân xưởng cơ khí của các xí nghiệp. Nó được dùng để gia
công các bề mặt tròn xoay, bề mặt ren. Phù hợp với các loại hình sản xuất
đơn chiếc loạt nhỏ, thính hợp với sửa chữa,chế tạo các chi tiết thay thế. . .7
II. TẠO HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT CỦA GIA CÔNG. .......................................7
1. Sơ đồ gia công........................................................................................... 7
2. Các chuyển động cần thiết của máy. ........................................................9
3. Liên kết đông học và nhóm động học.....................................................10
II. THÀNH LẬP SƠ ĐỒ CẦU TRÚC ĐỘNG HỌC MÁY. .............................11
PHẦN II......................................................................................................... 15
I. ĐẶC TRƯNG CÔNG NGHỆ..................................................................... 16
II. ĐẶC TRƯNG KÍCH THƯỚC MÁY..........................................................16
III. ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC...................................................................... 18
1. Xích tốc độ................................................................................................ 18
2.Xích chạy dao............................................................................................ 19
IV.ĐẶC TRƯNG ĐỘNG LỰC HỌC MÁY. ...................................................20
1. Chế độ cắt tính toán................................................................................. 20
2. Lực cắt...................................................................................................... 21
3. Mô men xoắn lớn nhất............................................................................. 22
5. Chọn sơ bộ động cơ................................................................................ 22
PHÂN III........................................................................................................ 24
A: HỘP TỐC ĐỘ........................................................................................... 25
I . CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN DẪN.............................................
Đ ÁN T T NGHI P
Đ TÀI
Thi t k y ti n 16K20ế ế
Thiết kế máy tiện 16k20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy tiện 16k20 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thiết kế máy tiện 16k20 9 10 446