Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TIN CẦN THIẾT

Được đăng lên bởi BáNh RăNg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUA TRÌNH TĂNG TRƯỞNG DÒNG SƠ CẤP Ô TÔ XE
HƠI

Trong Sơ đồ cua hệ thống đánh lửa trên:
Rf : điện trở phu.
R1 : điện trở của cuộn sơ cấp.
L1, L2 : do từ cam của cuộn sơ cấp và thử cấp của bobine.
T
: transistor công suất đươc điều khiển nhớ tín hiêu từ cảm biến hoac vít lửa.

Hình 5.4: Sơ đồ tương đương của mạch sơ cấp của hệ thống đánh lửa
Khi transistor công suất T dan, trong mach sơ cấp sẽ có dòng điện i1 từ (+) accu đến Rf L1 T
mass. Dòng điện i1 tang từ từ do sức điện dong từ cam sinh ra trên cuộn sơ cấp L1 cho ng lai sử
tang của cương do dòng điện. Ở giai đoan nay, mach thử cấp của hệ thống đánh lửa gan như
không anh hương đến qua trình tang dòng ở mach sơ cấp. Hiêu điện thế và cương do dòng điện

Xuất hiên ở mach thử cấp không đang kê nên ta có thê côi như mach thử cấp hớ. Vì vậy, ở giai
đoan nay ta có Sơ đồ tương đương đươc trình bay trên hình 5.4. Trên sơ do Cầm ô tô, xe hơi ,
gia trị điện trở trong của accu đươc bộ qua, trong do:
Rỵ = R1 + Rf
U = Ua – Aut
Ua : hiêu điện thế của accu.
A UT : do sut ap trên transistor công suất ở trang thai dan bao hoa hoac do sut ap trên vít lửa.
Từ Sơ đồ hình 5.4, ta có thê thiết lap đươc phương trình vi phan sau:

Lấy đao ham (5.2) theo thời gian t, ta đưoc tọa độ tang trưong của dòng sô cấp (hình 5.5). Như
vậy, tọa độ tang dòng sô cấp phu thuộc chủ yếu vào đọ tư cam Li.

Với bobine Cầm ô tô, xe hơi doi cu với đọ tư cam lớn (đưong 1), tọa độ tang dòng sô cấp cham
hôn so với bobine Cầm ô tô, xe hơi doi môi với đọ tư cam nho (đưong 2). Chính vì vậy, lửa sẽ
yếu khi tọa độ cang cao. Trên các Cầm ô tô, xe hơi doi môi, hiên tưong nay đưoc khac phuc nho
sử dụng bobine co Li nho.
Đo thị cho thấy đọ tư cam Li của cuọc sô cấp cang lớn thì tọa độ tang trưong dòng sô cấp cang

giam.
Gọi tố là thời gian transistor cong suất dan thì cưong đọ dòng điện sô cấp Ing tai thời điểm đánh
lửa khi transistor cong suất ngất la:

T
: chu ky đánh lửa (5).
n
: so vong quay trúc khuyu động có (min1).
Z
: so xylanh của động cơ.
Yo
: Thời gian tích luy nang lưong tưong đoi.
Trên các Cầm ô tô, xe hơi doi cu, ty lê thời gian tích luy nang lưong Yố = 2/3, con ô các Cầm ô
tô, xe hơi doi môi nho cơ cấu hiêu chỉnh thời gian tích luy nấng lưong (goc ngam) nên Yố < 2/3.
Ham Wđt = f(a) (5.5) đat đươc gia trị cưc đai, tưc nhan đươc năng lương từ hệ thống cấp điện
nhiêu nhất khi:

Doi với hệ thống đánh lửa thương và hệ thống đánh lửa ban dan loại không có mach hiêu chỉnh
thời gian tích luy năng lương tơ, điều kiên (5.6) không thê thức hiên đươc vì tơ ...
QUA TRÌNH TĂNG TRƯỞNG DÒNG SƠ CẤP Ô TÔ XE
HƠI
Trong Sơ đồ cua hệ thống đánh lửa trên:
Rf : điện trở phu.
R1 : điện trở của cuộn sơ cấp.
L1, L2 : do từ cam của cuộn sơ cấp và thử cấp của bobine.
T : transistor công suất đươc điều khiển nhớ tín hiêu từ cảm biến hoac vít lửa.
Hình 5.4: Sơ đồ tương đương của mạch sơ cấp của hệ thống đánh lửa
Khi transistor công suất T dan, trong mach sơ cấp sẽ có dòng điện i1 từ (+) accu đến Rf L1 T
mass. Dòng điện i1 tang từ từ do sức điện dong từ cam sinh ra trên cuộn sơ cấp L1 cho ng lai sử
tang của cương do dòng điện. Ở giai đoan nay, mach thử cấp của hệ thống đánh lửa gan như
không anh hương đến qua trình tang dòng ở mach sơ cấp. Hiêu điện thế và cương do dòng điện
THÔNG TIN CẦN THIẾT - Trang 2
THÔNG TIN CẦN THIẾT - Người đăng: BáNh RăNg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TIN CẦN THIẾT 9 10 785