Ktl-icon-tai-lieu

THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUN 13

Được đăng lên bởi Trái Tim Của Gió
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5282 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Mã mô đun THCS 13 – BDTX - Năm học 2014 - 2015
CHUYÊN ĐỀ: “ NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC ”
A. Đặt vấn đề:
Quá trình dạy học là quá trình mà dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của
người giáo viên, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt
động của mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học.
Dạy học có hiệu quả luôn phải bắt đầu từ người học. Nếu người học không có
nhu cầu, hoặc không mong muốn học, quá trình học tập trong điều kiện tốt nhất sẽ bị
chậm. Và nếu bạn chỉ quan tâm đến khía cạnh nhận thức mà không chú ý đến điều mà
người học muốn biết thì cũng giống như việc bạn xếp hàng gạch thứ 5 lên bức tường
mà không biết liệu hàng gạch thứ 4 có đúng vị trí hay không.
Vì thế bước đầu tiên trong bất kỳ một chương trình học nào cũng phải tìm
hiểu để biết được người học đến từ đâu, họ có nhu cầu gì, cũng như họ đã biết cái gì,
họ có sẵn sàng biết hay không. Sau đó quá trình dạy học sẽ tiếp tục xem xét những
hiểu biết trước đây của người học và các nhu cầu,động lực học tập để xây dựng kế
hoạch dạy học phù hợp, đảm bảo hiệu quả học tập.
Chuyên đề nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS được trình bày với hai
nội dung:
1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS.
2. Phương pháp và kỹ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh .
B. Nội dung
I. Nhu cầu và động lực học tập của HS.
1. Nhu cầu :
Nhu cầu là một hiện tượng tâm lý của con người; là đòi hỏi, mong muốn, nguyện
vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển. Tùy theo trình độ
nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu
khác nhau.
* Đặc trưng của nhu cầu : - Không ổn định, biến đổi;
- Năng động;

- Biến đổi theo quy luật;
- Không bao giờ thoả mãn cùng một lúc mọi nhu cầu
* Các loại nhu cầu : - Nhu cầu vật chất: Ăn uống, đi lại, nhà ở...
- Nhu cầu cảm xúc: Yêu thương, tôn trọng...
- Nhu cầu xã hội: Giáo dục, tôn giáo ...
* Mức độ : - Mức độ 1: Lòng mong muốn;
- Mức độ 2 : Tham;
- Mức độ 3: Đam mê .
* Biểu hiện: - Hứng thú;
- ớc mơ;
- Lý tưởng ....)
2. Nhu cầu học tập của HS THCS:
- Khái niệm: Nhu cầu học tập là một trong những nhu cầu tình thần đặc trưng
của con người. Nhu cầu học tập là đòi hỏi của người học đối với sự lĩnh hội nội dung
tri thức và các quá trình, phương pháp học tập – những cái chưa từng có trong kinh
nghiệm cá nhân – cần được thỏa mãn để tồn tại và phát triển.
- Ý nghĩa của nhu cầu học tập trong hoạt động học tập: Nhu cầu học tập là
nguồn ...
Mã mô đun THCS 13 – BDTX - Năm học 2014 - 2015
CHUYÊN ĐỀ: “ NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC ”
A. t v n : Đặ đề
Quá trình dạy học quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của
người giáo viên, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt
động của mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học.
Dạy học hiệu quả luôn phải bắt đầu từ người học. Nếu người học không
nhu cầu, hoặc không mong muốn học, quá trình học tập trong điều kiện tốt nh<t s bị
chậm. Và nếu bạn chỉ quan tâm đến khía cạnh nhận thức mà không c ý đến điều mà
người học muốn biết thì cũng giống như việc bạn xếp hàng gạch thứ 5 lên bứcng
mà không biết liệu hàng gạch thứ 4 có đúng vị trí hay không.
Vì thế bước đầu tiên trong b<t kmột chương trình học nào cũng phải m
hiểu để biết được người học đến từ đâu, họ có nhu cầu gì, cũng như họ đã biết cái gì,
họ sẵn sàng biết hay không. Sau đó quá trình dạy học sẽ tiếp tục xem xét những
hiểu biết trước đây của người học c nhu cầu,động lực học tập để xây dựng kế
hoạch dạy học phù hợp, đảm bảo hiệu quả học tập.
Chuyên đề nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS được trình bày với hai
nội dung:
1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS.
2. Phương pháp và kỹ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh .
B. N i dung
I. Nhu cầu và động lực học tập của HS.
1. Nhu cầu :
Nhu cầu một hiện tượng tâmcủa con người; đòi hỏi, mong muốn, nguyện
vọng của con người v vật chất tinh thần để tồn tạiphát triển. Tùy theo trình độ
nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu
khác nhau.
* Đặc trưng của nhu cầu : - Không ổn định, biến đổi;
- Năng động;
THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUN 13 - Trang 2
THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUN 13 - Người đăng: Trái Tim Của Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUN 13 9 10 626