Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập nhận thức

Được đăng lên bởi zigzag-zizou94
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

BÁO CÁO
THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP

SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ TẤT VINH
MSSV: V1204572

5/2014

MỤC LỤC

Báo cáo thực tập hướng nghiệp K12

Trang

LỜI MỞ ĐẦU
Bài báo cáo này mang tất cả những nội dụng,những tìm hiểu của em về lịch sử
thành lập & phát triển, địa điểm, cơ cấu tổ chức, đặc biệt là các quy trình sản xuất &sản
phẩm, các quy tắc an toàn trong lao động cũng như xử lý chất thải của các nhà máy mà
khoa đã tổ chức tham quan: Tổng công ty đúc số 1, Tổng công ty 3M Việt Nam, Nhà
máy xi măng Fico Hiệp Phước, Nhà Bè. Và cũng được tìm hiểu sâu hơn về các thiết bị
máy móc trong các phòng thí nghiệm của khoa.
Qua chuyến thực tập, được sự dẫn dắt của các thầy cô và các anh chị trong các
công ty, em đã được cung cấp nhiều nguồn kiến thức thực sự có ích cho ngành học sau
này. Bên cạnh cũng còn nhiều thiếu sót trong quá trình thu thập thông tin và làm bài
báo cáo. Rất mong thầy cô đóng góp ý kiến chỉnh sửa để bài báo cáo được hoàn chỉnh.
Một lần nữa em xin chân thành sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô và tất cả các
công ty đã tận tâm hỗ trợ để em được hoàn thành tốt chuyến thực tập.
Chân thành cảm ơn!

2

Báo cáo thực tập hướng nghiệp K12

PHẦN I: THAM QUAN MỘT SỐ NHÀ MÁY
ĐIỂN HÌNH THUỘC CHUYÊN NGÀNH KIM
LOẠI / POLYMER / SILICAT
1.CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG
NGHIỆP VIỆT NAM – NHÀ MÁY ĐÚC VEAM FOUNDRY[3].
1.1. Tổng quan về nhà máy:
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:
Công Ty Đúc Số 1 thuộc tổng công ty Máy Động Lực & Máy Nông Nghiệp VEAM - Bộ Công Thương.
Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM) - Bộ Công nghiệp
được thành lập năm 1990 theo quyết định số 153/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nước
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và thành lập lại theo quyết định số 1119/QĐTCCBĐT ngày 27 tháng 10 năm 1995 của Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công
nghiệp).
Căn cứ ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3808/VPCP-ĐMDN
ngày 22 tháng 7 năm 2004 về sắp xếp Công ty Đúc số 1, Tổng công ty Máy động lực và
Máy nông nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Công văn số
192/MĐL-NN/ĐNDN ngày 29 tháng 4 năm 2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ: Chuyển Công ty Đúc số 1,
đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông
nghiệp thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.
3

Báo cáo thực tập hướng nghiệp K12

Tháng 12 năm 2009, tại lô B15-KCN Hiệp Phước - huyện Nhà Bè - TP Hồ ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
BÁO CÁO
THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP
SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ TẤT VINH
MSSV: V1204572
5/2014
MỤC LỤC
Thực tập nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập nhận thức - Người đăng: zigzag-zizou94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Thực tập nhận thức 9 10 190