Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT VIÊN CHỨC

Được đăng lên bởi khoatamlygiaoduc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN
NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT VIÊN CHỨC
TS. NGUYỄN HẢI THẬP
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ
quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

N

ghị quyết Trung ương hai khoá VIII xác định: giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố
quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Phát triển giáo dục là trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân và của toàn xã hội, trong đó đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực
lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Trong những năm qua, Nhà
nước quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, bảo
đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, đáp
ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một bộ phận của đội ngũ viên chức và có số lượng lớn,
chiếm tới 80% viên chức cả nước. Vì vậy, những quy định đối với nhà giáo cần được nghiên cứu khi xây
dựng dự thảo Luật Viên chức.
I. Thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
1. Đội ngũ nhà giáo
a. Tính đến năm học 2007-2008, cả nước có khoảng 1.069.100 nhà giáo (bao gồm: 171.900 giáo viên
mầm non; 344.900 giáo viên tiểu học; 312.400 giáo viên trung học cơ sở; 136.600 giáo viên trung học phổ
thông; 15.100 giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; 14.500 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;
20.200 giáo viên các trường dạy nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung tâm dạy nghề và 53.500 giảng
viên đại học, cao đẳng). Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp học, cụ thể:
- Đối với giáo dục mầm non: tỷ lệ bình quân trong nhóm nhà trẻ là 10 trẻ em/giáo viên (quy định là 8
trẻ em/giáo viên), trong nhóm mẫu giáo là 20,6 trẻ em/giáo viên (quy định là 20 trẻ em/giáo viên);
- Đối với giáo dục tiểu học: tỷ lệ bình quân đạt 1,29 giáo viên/lớp, tuy vượt định mức 1,20 giáo
viên/lớp dạy học 1 buổi/ngày, song so với yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày (định mức là 1,50 giáo viên/lớp) thì
mới chỉ đáp ứng được 86% nhu cầu về số lượng giáo viên.
- Đối với giáo dục trung học phổ thông: tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 2,01, song còn quá thấp (định mức là
2,25);
- Đối với giáo dục đại học: khối cao đẳng có tỷ lệ bình quân 23...
THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN
NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT VIÊN CHỨC
TS. NGUYỄN HẢI THẬP
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ
quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
ghị quyết Trung ương hai khoá VIII xác định: giáo dục - đào tạoquốc sách hàng đầu,nhân tố
quyết định tăng trưởng kinh tế phát triển hội. Phát triển giáo dục trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân của toàn hội, trong đó đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục lực
lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Trong những năm qua, Nhà
nước quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ quảngiáo dục theo hướng chuẩn hoá, bảo
đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, đáp
ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục một bộ phận của đội ngũ viên chức số lượng lớn,
chiếm tới 80% viên chức cả ớc. vậy, những quy định đối với nhà giáo cần được nghiên cứu khi xây
dựng dự thảo Luật Viên chức.
N
I. Thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
1. Đội ngũ nhà giáo
a. Tính đến năm học 2007-2008, cả nước có khoảng 1.069.100 nhà giáo (bao gồm: 171.900 giáo viên
mầm non; 344.900 giáo viên tiểu học; 312.400 giáo viên trung học sở; 136.600 giáo viên trung học phổ
thông; 15.100 giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; 14.500 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;
20.200 giáo viên các trường dạy nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung tâm dạy nghề 53.500 giảng
viên đại học, cao đẳng). Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp học, cụ thể:
- Đối với giáo dục mầm non: tỷ lệ bình quân trong nhóm nhà trẻ là 10 trẻ em/giáo viên (quy định là 8
trẻ em/giáo viên), trong nhóm mẫu giáo là 20,6 trẻ em/giáo viên (quy định là 20 trẻ em/giáo viên);
- Đối với giáo dục tiểu học: tỷ lệ bình quân đạt 1,29 giáo viên/lớp, tuy vượt định mức 1,20 giáo
viên/lớp dạy học 1 buổi/ngày, song so với yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày (định mức 1,50 giáo viên/lớp) thì
mới chỉ đáp ứng được 86% nhu cầu về số lượng giáo viên.
- Đối với giáo dục trung học phổ thông: tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 2,01, song còn quá thấp (định mức
2,25);
- Đối với giáo dục đại học: khối cao đẳng có tỷ lệ bình quân 23,86 sinh viên/giảng viên; khối đại học
có tỷ lệ bình quân 27,75 sinh viên/giảng viên, đều cao hơn mức 20 sinh viên/giảng viên.
Vẫn còn tình trạng mất cân đối, không đồng bộ trong cấu đội ngũ các địa bàn khác nhau (thừa
giáo viên ở các trung tâm, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng lại thiếu giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn), theo môn học (thừa giáo viên dạy văn hoá, thiếu giáo viên dạy các môn đặc thù, tự chọn)
theo ngành nghề đào tạo.
b. Chất lượng đội ngũ nhà giáo:
- Hầu hết nhà giáo có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, cụ thể: giáo viên mầm non đạt 90%;
giáo viên tiểu học đạt 97,8%; giáo viên trung học cơ sở đạt 98,6%; giáo viên trung học phổ thông đạt 97,5%;
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT VIÊN CHỨC - Trang 2
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT VIÊN CHỨC - Người đăng: khoatamlygiaoduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT VIÊN CHỨC 9 10 528