Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh Bộ môn Công trình thép gỗ Thiết kế khung nhà ngang công nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuyết minh Bộ môn
Công trình thép gỗ
Thiết kế khung nhà
ngang công nghiệp

Trường Đại Học Xây Dựng

Bộ môn Công trình thép gỗ
Thuyết minh

Đồ án Thép Số 2
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp
Đề bài
Các số liệu riêng:
Thiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục
hoạt động,chế độ làm việc trung bình.
Sức nâng
:
Q = 100 (T)
Nhịp nhà
:
L=27m
Cao trình đỉnh ray :
H1=12m
áp lực gió tiêu chuẩn :
q0=155(daN\cm2).
Các số liệu chung:
Bước cột B=6m ;
Chiều dài nhà : 17B
Chiều cao dầm cầu trục Hdct = 700 mm
Chiều sâu chôn dưới cốt 0.00 : H3 = 800 mm
Mái lợp Panen bê tông cốt thép.Nhà Vật liệu thép BCTKΠ2;móng BTCT mác
200,nhà xưởng dài ∑B=102(m).
I. Chọn sơ đồ kết cấu
I.1. Sơ đồ khung ngang
Khung ngang là bộ phận chịu lực chính trong nhà CN. Khung ngang
gồm cột và rường ngang, cột dạng bậc thang, rường ngang thường là dàn. Liên kết
cột với gường ngang là liên kết cứng nhằm tạo độ cứng lớn cho khung (vì nhà
công nghiệp 1 nhịp, có cầu trục hoạt động sức nâng Q=100(t)).

+16.40
+12.00

Q =100T

0,00

+­

0,80

­

H d=11900 H tr=5300
H 3=8000

+18.65

L=27000

NguyÔn M¹nh Hïng -09529-47- SBXD

1

Trường Đại Học Xây Dựng

Bộ môn Công trình thép gỗ

I.2. Kích thước chính của khung và một số cấu kiện cơ bản
a. Kích thước cầu trục.
* Nhịp cầu trục:
LK =L-2λ
Trong đó:
L=27m; nhịp nhà
λ: Khoảng cách từ nhánh đỡ dầm cầu trục tới trục định vị. Với sức trục
Q=100 (t) thuộc trường hợp Q>75 (t) →λ=1000 (mm)
→LK=27-2.1=25 (m).
Từ đó xác định các thông số của cầu trục theo Bảng IV.1phụ lục IV sách “Thiết
Kế Kết Cấu Thép NCN”
Bảng các số liệu về cầu trục (Lk=25m;Q=100/20(t)).
Sức trục LK
Kích thước chính
Loại áp lực bánh
Trọng
(t)
m
(mm)
ray xe lên ray (t) lượng (t)
m.c m.p
H
B1
LT T
B
P1
P2 Gxe GCT
100 20

25 4000 400 4400
4560

8800

KP-120

44

45

43

b. Đường ray.
Theo bảng IV.7 với ray loại KP-120 ta có:
Loại ray K.lượng
K.thước
1m dài(kg)
(mm)
H
B
b
b1

a

d

KP-120

45

44

118

170

170

120

129

135

c. Kích thước theo phương thẳng đúng
* Chiều cao H2 từ mặt ray đến cao trình cánh dưới dàn:
H2=HCT+100+f
Trong đó:
HCT=4000 (mm); Chiều cao Gabarrit của cầu trục.
100: Khe hở an toàn giữa xe con và kết cấu.
f=300(mm)Kích thước dự trữ lấy trong khoảng: 200—400
H2=4000+100+300=4400(mm).
* Chiều cao từ mặt nền đến cao trình mặt dưới dàn:
H=H1+H2=12000+4400=16400 (mm)
Trong đó:
H1=12000 mm;khoảng cách từ mặt nền đếnđỉnh ray.
NguyÔn M¹nh Hïng -09529-47- SBXD

2

Trường Đại Học Xây Dựng

Bộ môn Công trình thép gỗ

* Chiều dài phần cột trên:
HT=H2+HDCT...
Thuyết minh Bộ môn
Công trình thép g
Thiết kế khung nhà
ngangng nghiệp
Thuyết minh Bộ môn Công trình thép gỗ Thiết kế khung nhà ngang công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh Bộ môn Công trình thép gỗ Thiết kế khung nhà ngang công nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thuyết minh Bộ môn Công trình thép gỗ Thiết kế khung nhà ngang công nghiệp 9 10 83