Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết phục bằng tâm lý 1

Được đăng lên bởi nhatday
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT PHỤC BẰNG TÂM LÝ

THUYẾT PHỤC BẰNG TÂM LÝ
Rob er B. Cialdini
Mai Hạnh dịch
LÀM CHỦ
NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC
Hẳn đã có lúc bạn gặp những người có lời
nói và hành động đầy sức mê hoặc khiến bạn như rơi
vào vòng xoáy ảnh hưởng, bị dẫn dắt theo những ý
tưởng, niềm tin của họ. Có lẽ cũng không ít lần bạn
băn khoăn tự hỏi điều gì làm nên quyền uy của những
bậc thầy thuyết phục đó. Câu trả lời là: vì họ biết cách
thu hút mọi người, lay chuyển và biến những người
chưa theo hoặc phản đối thành người ủng hộ dựa trên
các nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục. Điều
gây ấn tượng không chỉ ở cách họ dễ dàng sử dụng
sức thu hút và tài hùng biện để thuyết phục người khác
đồng thuận với mình, mà còn ở chỗ họ khiến người
khác cảm thấy hào hứng khi làm vậy. Họ chính là

những chuyên gia thuyết phục.
Không chỉ các chuyên gia thuyết phục mới
biết và áp dụng các nguyên tắc của nghệ thuật thuyết
phục. Trong các mối quan hệ thường ngày với hàng
xóm, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, khách hàng, đối
thủ, chúng ta vẫn thường áp dụng những nguyên tắc
tâm lý gây ảnh hưởng lên người khác chỉ có điều,
chúng ta chưa am hiểu tường tận để có thể tận dụng
tối đa sức mạnh của các "vũ khí" gây ảnh hưởng này.
Trong Thuyết phục b ằng tâm lý, tiến sĩ tâm lý
Robert Cialdini đã chỉ ra và phân tích sáu nguyên tắc
tâm lý của nghệ thuật thuyết phục như: sự nhất quán,
sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy thế, thiện cảm và sự
khan hiếm. Đây là những nguyên tắc tâm lý ảnh
hưởng và chi phối đến những lựa chọn, quyết định của
con người. Minh chứng cho một nguyên tắc đó là
những ví dụ rất sinh động và thiết thực.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, việc lĩnh hội
nghệ thuật thuyết phục ngày càng ảnh hưởng tới thành
công cá nhân. Đặc biệt, nó trở nên vô cùng quan trọng
đối với những người mà sức thu hút và khả năng diễn
thuyết là yếu tố căn bản, không thể thiếu như các nhà

lãnh đạo, giám đốc, nhà quản lý, nhân viên bán hàng,
quảng cáo, marketing, v.v...
Nhận thấy sức hấp dẫn và tính thực tiễn của
đề tài nghệ thuật thuyết phục, Alpha Books tiến hành
mua bản quyền của Nhà xuất bản Harper Couins và
xuất bản cuốn sách này của Robert Cialdini. Đây là
một trong những cuốn sách được đánh giá rất cao trên
thế giới: nằm trong danh sách bestseuer của tạp chí
New York Times, và danh sách "75 cuốn sách kinh
doanh trí tuệ nhất" của tạp chí Fortune. Cùng một số
cuốn sách khác đã xuất bản về chủ đề này như: Bạn có
thể đàm phán b ất cứ điều gì của Herb Cohen, Sức
mạnh thuyết phục của Kurt W. Mortensen, Lời Từ chối
...
THUYẾT PHỤC BẰNG TÂM
Rober B. Cialdini
Mai Hạnh dịch
LÀM CH
NGH THUT THUYT PHC
Hẳn đã lúc bạn gặp những người có lời
i vành động đầy sức mê hoặc khiến bạn như rơi
vào vòng xoáy ảnh hưởng, b dẫn dắt theo những ý
tưởng, niềm tin của họ. lẽ cũng không ít lần bạn
n khn tự hỏi điều gì làm nên quyền uy ca những
bậc thầy thuyết phục đó. Câu trả lời là: vì họ biết cách
thu hút mi người, lay chuyn và biến những người
chưa theo hoặc phản đối thành người ng hộ dựa trên
các nguyên tc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục. Điều
y ấn tượng không ch cách họ dễ dàng sdụng
sức thu hút và tài hùng biện để thuyết phục người khác
đồng thuận vi mình, mà còn chhọ khiến người
khác cảm thấyo hứng khi m vậy. Họ chính
THUYT PHC BNG TÂM LÝ
Thuyết phục bằng tâm lý 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết phục bằng tâm lý 1 - Người đăng: nhatday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thuyết phục bằng tâm lý 1 9 10 591