Ktl-icon-tai-lieu

thuyết quản trị của Henry Fayol

Được đăng lên bởi Hương Hoàng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết quản trị học

GROUP 2:TAM HỔ

Lý thuyết quản trị hành chính






HenryFayol(1841-1925)ông sinh ra trong một gia đình tư sản Pháp.
Sự nghiệp:ông là một kĩ sư khai thác mỏ và là 1 nhà lý luận quản
trịxuất sắc.
1888ông trở thành giám đốc công ty khai thác mỏ.
1918.ông ngưng làm việc => ông dành thời gian nghiên cứu về quản trị
học.



ông có nhiều đóng góp cho lý thuyết quản trị.
HenryFayol
1841-1925

I

• Ông là cha đẻ của lý thuyết quản trị hành chính.

• Ông đã xuất bản cuốn sách “quản trị công nghiệp tổng
II

quát” đề cập các nguyên tắc quản trị.

Quản trị hành chính-HenryFayol

Bối cảnh & quan điểm

1

14 nguyên tắc

2

6 phạm trù

3

5chứcnăng

4

BốiCảnh

Xã hội Châu Âu vàđặc biệt là Pháp đang trong giai đoạn CN phát triển mạnh mẽ.
Kinh tế tư bản hình thành và phát triển nhanh ở Châu Âu. Với nền tảng cơ khí và cơ giới hóa.
Trong lĩnh vực khoa học quản lý “thuyết quản lý theo khoa học‘’ củaF.W Taylorđược truyền bá rộng rãi ở Châu Âu và Mĩ
_ nửa đầu thế kỉ XX.

Đặt ra yêu cầu và cách tiếp nhận cách quản lý mới

Quan điểm của ông về quản trị

• Ông cho rằng:
Để tăng NSCN thì phải xuất phát từ nhà quản trị.
F.W Taylor (1856-1915)

=> F.W Taylor :Để tăng NSCN thì xuất phất từ công nhân.

1856-1915

Một số tác phẩm liên quan đến học thuyết

I. “Các cơ sở của lý thuyết quảntrị củaHenriFayol"
("The foundations of HenriFayol’sadministrative theory")
của các tác giả Daniel A. Wren, Arthur G.Bedeian, John D. Breeze,
(2002)

II.“Nguyên tắc chung của quản lý”trong Các học thuyết quản lý cổ điển
("General Principles of Management"in Classics of Organization Theory (1992).

14 Nguyên Tắc quảntrịcủaFayol

tính chuyên môn hóa.
I

Xác định quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, đúng mức.

II

Duy trì tốt kỉ luậttrong độingũ làm việc.

III

Đảm bảo sự thống nhất chỉ huy, chấp hành mệnh lệnh…
IV

V

VI

Chỉ đạo nhất quán (theo một kế hoạch, một đầumối)

Xử lý hài hòa lợi ích, đảm bảo lợi ích chungnhất.

VII

Trả công thỏa đáng, công bằngsòng phẳng.

Sự tập trung quyền lực.
VIII

Xác định rõ và ổn định hệthống cấp bậc với chức trách rõràng.
IX

X

Đảm bảo trật tự trong hệ thống với vị trí xác định

XI

XII

XIII

Thực hiện công bằng trong quan hệ đốixử.

Ổn định đội ngũ nhân sự và được bổ sung kịp thời

Khuyến khích tính sáng tạo , chủ động của mọi ngư ời.

XIV

Xây dựng bầu không khí tập thể đồng thuận, đoàn kết nội bộ.

Fayolkhẳng định rằng những quy tắc này không hề cứng nhắctuyệtđốivà sử dụng
nó vào những hoàn cảnh cụ thể là “một cụ thể khó kh...
Lý thuyết quản trị học
TAM HỔ
thuyết quản trị của Henry Fayol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết quản trị của Henry Fayol - Người đăng: Hương Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
thuyết quản trị của Henry Fayol 9 10 26