Ktl-icon-tai-lieu

Tích hợp liên môn

Được đăng lên bởi daovanthoks84
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ SƠN
TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM CÀN

TRƯỜNG: PTDTBT THCS NẬM CÀN
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐÀO VĂN THỌ
ĐIỆN THOẠI: 091969368
EMAIL: daothonc@gmail.com

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC
1. Tên dự án dạy học
Tiết 49. Bài 13. BÀI TOÁN DÂN SỐ
2. Mục tiêu dạy học
2.1. Kiến thức:
2.1.1. Môn Ngữ Văn
- Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “Tồn tại hay không tồn
tại”
của
loài
người.
- Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu
bằng một câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn.
2.1.2. Môn Địa lý
- Hiểu và trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số, nguyên
nhân và hậu quả của nó.
+ Lớp 7: Bài 1: Dân số; Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới; Bài
3: Quần cư. Đô thị hóa; Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.
+ Lớp 9: Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Bài 2: Dân số và gia tăng dân
số; Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư; Bài 4: Lao động và việc làm.
Chất lượng cuộc sống.
2.1.3. Môn Sinh học
- Hiểu được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hóa gia
đình.
- Phân tích được các nguy cơ khi có thai ở lứa tuổi vị thành niên.
- Giải thích được cơ sở của các biện pháp tránh thai, từ đó xác định được các
nguyên tắc cần tuân thủ để có thể tránh thai.
2.1.4. Môn GDCD
- Các điều kiện để được kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn. Quyền và nghĩa vụ
của vợ và chồng.
- Ý nghĩa của việc cần nắm vững và thực hiện đúng quyền nghĩa nghĩa vụ trong
hôn nhân của công dân và tác hại của việc kết hôn sớm.
2.2. Kỹ năng
2.2.1. Môn Ngữ văn
- Tích hợp với phần tập làm văn, vận dụng kiến thức đã học ở bài
Phương pháp thuyết minh để đọc – hiểu, nắm bắt được vấn đề có

2

ý
nghĩa
thời
sự
trong
- Vận dụng vào viết bài văn thuyết minh

văn

bản.

2.2.2. Môn Địa lý
- Lớp 7: Bài 1: Dân số; Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới; Bài
3: Quần cư. Đô thị hóa; Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.
- Lớp 9: Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Bài 2: Dân số và gia tăng dân số;
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư; Bài 4: Lao động và việc làm. Chất
lượng cuộc sống.
2.2.3. Môn Sinh học
- Vận dụng được các biện pháp tránh thai, kế hoạch hóa gia đình vào thực tế.
2.2.4. Môn GDCD
- Biết tuyên truyền luật hôn nhân cho mọi người trong gia đình và cộng đồng.
2.3. Thái độ
- Liên hệ môi trường và sự gia tăng dân số.
- Ý thức được sự cần thiết phải có quy mô gia đình hợp lý.
- Có ý thức về chính sách kế hoạch hóa gia đình đúng đắn.
- G...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ SƠN
TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM CÀN
TRƯỜNG: PTDTBT THCS NẬM CÀN
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐÀO VĂN THỌ
ĐIỆN THOẠI: 091969368
EMAIL: daothonc@gmail.com
Tích hợp liên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích hợp liên môn - Người đăng: daovanthoks84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tích hợp liên môn 9 10 396