Ktl-icon-tai-lieu

Tích phân

Được đăng lên bởi dung4a
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: TÍCH
PHÂN
VẤN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI VỀ TỔNG – HIỆU CÁC TÍCH PHÂN 
CƠ BẢN
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. Sử dụng ba tính chất sau để biến đổi tích phân cần tính thành tổng – hiệu các tích phân cơ bản

II. Bảng nguyên hàm cơ bản

 

B. ĐỀ THI
Bài 1: Cao đẳng khối A, B, D năm 2011

Tính tích phân: 
Giải:

Bài 2: Cao đẳng khối A, B, D năm 2010

Giải:

Bài 3: Cao đăng GTVT III khối A năm 2007

Tính tích phân sau: 
Giải:
Chia tử cho mẫu ta được:

 

VẤN ĐỀ 2: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI 
BIẾN SỐ
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. Đổi biến số loại 1

II. Đổi biến số loại 2

B. ĐỀ THI
Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Tính tích phân: 
Giải:

Bài 2: Đại học khối D năm 2011

Tính tích phân: 
Giải:

Bài 3: Đại học khối D năm 2010

Tính tích phân: 
Giải:

...
ÔN THI Đ I H C MÔN TOÁN CHUYÊN Đ : TÍCH
PHÂN
V N Đ 1: BI N Đ I V T NG – HI U CÁC TÍCH PHÂN
C B NƠ
A. PH NG PHÁP GI IƯƠ
I. S d ng ba tính ch t sau đ bi n đ i tích phân c n tính thành t ng – hi u các tích phân c b n ế ơ
II. B ng nguyên hàm c b n ơ
Tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích phân - Người đăng: dung4a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tích phân 9 10 672