Ktl-icon-tai-lieu

Tiến độ đào tạo

Được đăng lên bởi thaodiu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ

Mẫu 2.1.1

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC: ................
Tháng

Tuần

TT
LỚP

Khai bế giảng
Thi tốt nghiệp (kiểm tra
kết thúc khoá học)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2

13 14

15

16

17

1
8

19 20

Ghi chú

Từ ngày
đến ngày

Văn hoá THPT

Môn chung

Học phần /mô- đun

Nghỉ hè, lễ

Lao động/ngoại khoá

Thực tập tại doanh nghiệp

HIỆU TRƯỞNG
( Ký tên, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

222
Có thể tải mẫu này từ 

...
BỘ XÂY DỰNG Mẫu 2.1.1
TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ
TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC: ................
TT
LỚP
Tháng
Ghi chú
Tuần
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
13 14 15 16 17
1
8
19 20
Từ ngày
đến ngày
Khai bế giảng Văn hoá THPT Môn chung Học phần /mô- đun
Thi tốt nghiệp (kiểm tra
kết thúc khoá học) Nghỉ hè, lễ Lao động/ngoại khoá Thực tập tại doanh nghiệp
HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
( Ký tên, đóng dấu)
222
Có thể tải mẫu này từ www.cuwc.edu.vn
Tiến độ đào tạo - Người đăng: thaodiu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiến độ đào tạo 9 10 967