Ktl-icon-tai-lieu

Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Được đăng lên bởi vu-quang-khiem
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 9941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS DUYÊN HẢI

MÔN SINH 8
GIÁO VIÊN: VŨ QUANG KHIÊM

Bài 11: Tiến hoá của hệ vận động.
Vệ sinh hệ vận động





I. Sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương
thú.
II. Sự tiến hoá hệ cơ người so với hệ cơ thú.
III.Vệ sinh hệ vận động

Bài 11: Tiến hoá của hệ vận động.
Vệ sinh hệ vận động
I. Sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương thú.

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương thú

Quan sát hình vẽ 11.1-11.3, hoàn thành bài tập ở bảng 11
Các phần so sánh
Tỉ

Bộ xương người

Bộ xương thú

lệ sọ /mặt
Lồi cằm ở xương
mặt

lớn

nhỏ

Phát triển

Không có

Cột sống

Cong ở 4 chỗ

Lồng

ngực

nở sang 2 bên

Xương chậu
Xương đùi
Xương bàn

chân

Xương gót (thuộc

nhóm xương cổ chân)

nở rộng
Phát triển, khoẻ
Bàn chân hình vòm
lớn, phát triển về
phía sau

Cong hình cung
nở theo chiều lưng bụng

hẹp
Bình thường
Bàn chân phẳng
nhỏ

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương thú

Quan sát hình vẽ 11.1-11.3, hoàn thành bài tập ở bảng 11
Các phần so sánh
Tỉ

lệ sọ /mặt
Lồi cằm ở xương
mặt
Cột sống
Lồng

Bộ xương thú

lớn

nhỏ

Phát triển

Không có

Cong ở 4 chỗ

ngực

Xương chậu
Xương đùi
Xương bàn

Bộ xương người

chân

Xương gót (thuộc

nhóm xương cổ
chân)

nở sang 2 bên
nở rộng

Cong hình cung
nở theo chiều lưng
bụng
hẹp

Phát triển, khoẻ

Bình thường
Xương ngón ngắn, Xương ngón ngắn
bàn chân hình vòm bàn chân phẳng
lớn, phát triển về
phía sau

nhỏ



Tìm những đặc
điểm của bộ
xương người
thích nghi với tư
thế thẳng đứng
đi bằng 2 chân?

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương thú

Quan sát hình vẽ 11.1-11.3, hoàn thành bài tập ở bảng 11
Các phần so sánh
Tỉ lệ sọ /mặt
Lồi cằm

ở
xương mặt
sống
Lồng ngực

Bộ xương người

Bộ xương thú

lớn

nhỏ

Phát triển

Không có

Cột

Cong ở 4 chỗ

Xương chậu

nở sang 2 bên
nở rộng

Xương đùi

Phát triển, khoẻ

Xương bàn chân
Xương gót

(thuộc nhóm
xương cổ chân)

Cong hình cung
nở theo chiều lưng
bụng
hẹp

Bình thường
Xương ngón ngắn, Xương ngón ngắn
bàn chân hình vòm bàn chân phẳng
lớn, phát triển về
phía sau

nhỏ

- Hộp sọ phát triển
- Cột sống cong ở 4
chỗ tạo hình chữ S
- Lồng ngực dẹp,
nở sang 2 bên
- Xương chậu nở, xương
đùi lớn
- Xương bàn chân
hình vòm, xương gót
phát triển

Bài 11: Tiến hoá của hệ vận động.
Vệ sinh hệ vận động
I. Sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương thú.
Bộ xương người có cấu tạo hoàn toàn phù hợp với tư thế
đứng thẳng và lao động:
- Hộp sọ phát triển
- C...
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS DUYÊN HẢI
MÔN SINH 8
GIÁO VIÊN: VŨ QUANG KHIÊM
Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động - Người đăng: vu-quang-khiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động 9 10 679