Ktl-icon-tai-lieu

Tiến trình xây dựng kiến thức bài ĐLBT Động lượng Vật lí 10

Được đăng lên bởi Đàm Vinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI KIỂM TRA MÔN: Thực hành thí nghiệm vật lí THPT
Họ và tên học viên:
Lớp:
A. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỤC 3 BÀI
“ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG”
1. Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết:
Từ kiến thức cũ: Định luật II Niuton: Trong hệ kín, khi hai vật tương
tác với nhau thì có lực tác dụng của vật này lên vật kia => hai vật chuyển
động có gia tốc, tức là vận tốc của mỗi vật đều bị thay đổi.
2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:
Có hệ thức nào biểu thị mối liên hệ giữa các vận tốc trước tương tác và sau
tương tác của hai vật có khối lượng m1, m2 trong hệ kín không?
3. Giải quyết vấn đề:
3.1. Giải quyết vấn đề nhờ suy luận lý thuyết:
- Suy đoán giải pháp giải quyết vấn đề: Từ mối liên hệ giữa các lực tương
tác theo định luật 3 Niuton, biểu diễn các lực theo định luật 2 Niuton (m, ),
biểu diễn các theo theo của vật trước và sau tương tác, ta sẽ thấy được
mối liên hệ giữa các vận tốc của hai vật trong hệ trước và sau tương tác.
- Thực hiện giải pháp đã suy đoán:
+ Định luật 3 Niuton:
+ Định luật 2 Niuton:
+ Biểu thức tính
Ta có kết quả:

1

5

3.2. Kiểm nghiệm kết quả đã tìm được từ suy luận lý thuyết nhờ trực nghiệm:
- Xác định nội dung cần kiểm nghiệm nhờ thí nghiệm:
+ Trường hợp 1: Xét vật m1 chuyển động không có ma sát với vận tốc va
chạm mềm vào vật m2 đứng yên. Từ kết quả suy luận được => hệ quả:
=> Sau tương tác, hai xe cùng chuyển động với vận tốc cùng chiều với vận
tốc và (trong cùng thời gian t).
+ Trường hợp 2: tổng quát: tương tác của hai vật trên mặt phẳng nằm ngang:
.
- Thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra hệ quả đã rút ra:
+ Sử dụng thiết bị thí nghiệm đệm không khí.
+ Sử dụng phần mềm phân tích video
- Thực hiện thí nghiệm:
+ Thực hiện thí nghiệm với bộ thí nghiệm đệm không khí: đo s và s’, xác
nhận hệ quả trên là đúng.
+ Tiến hành thí nghiệm với phần mềm phân tích video, xác nhận hệ quả đã
rút ra là đúng.

2

4. Rút ra kết luận:
Đối chiếu kết quả thí nghiệm với kết quả đã thu từ suy luận lý thuyết, rút ra:
r
r
r
r
m1v1  m2 v2  m1v1 ' m2v2 ' .
- Khái niệm động lượng: Động lượng của một vật chuyển động là đại
lượng vật lí véctơ đặc trưng cho chuyển động của vật trong tương tác với vật
r
r
khác, được đo bằng tích của khối lượng và vận tốc của vật: p  mv .
- Định luật bảo toàn động lượng: Véctơ tổng động lương của hệ kín được
bảo toàn.
B. Ý TƯỞNG SƯ PHẠM (SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH
DẠY HỌC):
Sau khi xây dựng được biểu thức định luật BTĐL, giáo viên yêu cầu học sinh thiết
kế phương án thí nghiệm kiểm nghiệm nội dung định l...
BÀI KIỂM TRA MÔN: Thực hành thí nghiệm vật lí THPT
Họ và tên học viên:
Lớp:
A. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỤC 3 BÀI
“ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG”
5
1
3. Giải quyết vấn đề:
1. Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết:
Từ kiến thức cũ: Định luật II Niuton: Trong hệ kín, khi hai vật tương
tác với nhau thì có lực tác dụng của vật này lên vật kia => hai vật chuyển
động có gia tốc, tức là vận tốc của mỗi vật đều bị thay đổi.
2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:
Có hệ thức nào biểu thị mối liên hệ giữa các vận tốc trước tương tác và sau
tương tác của hai vật có khối lượng m
1
, m
2
trong hệ kín không?
3.1. Giải quyết vấn đề nhờ suy luận lý thuyết:
- Suy đoán giải pháp giải quyết vấn đề: Từ mối liên hệ giữa các lực tương
tác theo định luật 3 Niuton, biểu diễn các lực theo định luật 2 Niuton (m, ),
biểu diễn các theo theo của vật trước và sau tương tác, ta sẽ thấy được
mối liên hệ giữa các vận tốc của hai vật trong hệ trước và sau tương tác.
- Thực hiện giải pháp đã suy đoán:
+ Định luật 3 Niuton:
+ Định luật 2 Niuton:
+ Biểu thức tính
Ta có kết quả:
Tiến trình xây dựng kiến thức bài ĐLBT Động lượng Vật lí 10 - Trang 2
Tiến trình xây dựng kiến thức bài ĐLBT Động lượng Vật lí 10 - Người đăng: Đàm Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiến trình xây dựng kiến thức bài ĐLBT Động lượng Vật lí 10 9 10 286