Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh 10 word

Được đăng lên bởi kieuloan91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG ÑOÃ COÂNG TÖÔØNG
Baøi taäp TIN HOÏC - Microsoft Word

 BÀI TẬP 1
LỚP HỌC BAN ĐÊM




: Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh.
: 067.3871670
:thpt.docongtuong.dongthap@moet.edu.vn

 Người ta gọi khoảng không gian hai người đang yêu là Góc Của Hai Người.
Có thể đó là Công Viên, Hồ bơi, Quán cà phê, Câu lạc bộ …… và còn một chỗ nữa….
 Đi học thêm ngoại ngữ, vi tính vào buổi tối đầu óc ai cũng căng vì những giờ lý
thuyết khô khan…. Nhưng có một “phần mềm” dễ thương cột tóc đuôi gà ngồi kế bên thì
thế nào nhỉ? “Dễ hiểu bài hơn, muốn giờ học dài thêm nữa”. Góc của hai người thường ở
cuối lớp, góc lớp riêng tư lắm ……
(Trích từ trang Thế Giới trẻ)

NHỘN NHỊP NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2013

Sáng 20 – 4 - 2013, đông đảo người dân thủ đô tập trung tại Văn Miếu Quốc Tử
Giám để tham dự ngày hội “Sách và văn hóa đọc 2013” do Bộ Văn hóa - thể thao và du
lịch tổ chức.
Với chủ đề "Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời", ngày hội Sách và văn hóa đọc
năm nay thu hút sự tham gia của 24 nhà sách và nhà xuất bản trên toàn quốc. Đây là năm
thứ ba liên tiếp ngày hội “Sách và văn hóa đọc” được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử
Giám với trên 15.000 cuốn sách gồm nhiều thể loại khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu đọc
sách theo từng lứa tuổi.
Bên cạnh việc đọc sách miễn phí, các em nhỏ tham gia ngày hội còn được thể hiện
tài năng thông qua cuộc thi vẽ tranh về sách, người dân còn có thể mua những cuốn sách
cần tìm với mức giá giảm từ 10 - 50%.
Điểm mới trong năm nay là mỗi người tham dự "Ngày hội sách và văn hóa đọc
2013" sẽ nhận được một mã tài khoản để tải về một cuốn sách điện tử có bản quyền từ
Alezaa Books khi tiến hành đổi một cuốn sách in. Toàn bộ số sách đó sẽ được dùng để
tặng các thư viện, trường học ở nông thôn.

Trang 1

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG ÑOÃ COÂNG TÖÔØNG
Baøi taäp TIN HOÏC - Microsoft Word

 BÀI TẬP 2
* Yêu cầu của bài: Tạo các bảng như bên dưới

MÔN

Sáng
3
2

Toán
Tiếng
Anh
o
Tin
Học
o
Nhạc
Họa
o
o

PHÂN TIẾT GIẢNG DẠY
PHÂN BỐ SỐ TIẾT TỪNG MÔN
Chiều
Tối
2
2
1
1

Cộng
7
4

2

1

2

5

1

0

1

2

ĐIỂM THI
STT
01
02
03

Điểm thi

Họ và tên

Toán
10
8
9

Trần Võ Trung Hiếu
Huỳnh Thiên Thư
Nguyễn Thành Dũng

Tổng điểm

văn
9
10
10

19
18
19

BẢNG BÁO GIÁ
Báo
và
tạp
chí

STT
1

2







Tên hàng
Sài gòn giải phóng
Thanh niên
Tuổi trẻ
Mực tím
Tài hoa trẻ

Đơn giá
1200 đ
1500 đ
1300 đ

Ghi chú

3000 đ
3000 đ

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔ 1 LỚP 9A
Họ và tên

Toán

Văn

Lý

Sử

Sinh

Địa

 Bùi Minh Quang
 Đặng Thị Thùy
 Đào Mạnh Dũng
 Phạm Ng...
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG ÑOÃ COÂNG TÖÔØNG
Baøi taäp TIN HOÏC - Microsoft Word
BÀI TẬP 1
LỚP HỌC BAN ĐÊM
: Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh.
: 067.3871670
:thpt.docongtuong.dongthap@moet.edu.vn
Người ta gọi khoảng không gian hai người đang yêu Góc Của Hai Người.
Có thể đó là Công Viên, Hồ bơi, Quán cà phê, Câu lạc bộ …… và còn một chỗ nữa….
Đi học thêm ngoại ngữ, vi tính vào buổi tối đầu óc ai cũng căng vì những giờ
thuyết khô khan…. Nhưng có một “phần mềmdthương cột tóc đuôingồi kế bên thì
thế o nhỉ?Dễ hiểu bàin, muốn giờ học dài thêm nữa”. Góc của hai người thường
cuối lớp, góc lớp riêng tư lắm ……
(Trích từ trang Thế Giới trẻ)
NHỘN NHỊP NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2013

Sáng 20 4 - 2013, đông đảo người dân thủ đô tập trung tại Văn Miếu Quốc Tử
Giám để tham d ngày hội Sách và văn hóa đọc 2013” do BVăn hóa - thể thao và du
lịch tổ chức.
Với chủ đề "Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời", ngày hộich văn hóa đọc
năm nay thu hút sự tham gia của 24 nhà sách và nhà xuất bản trên toàn quốc. Đây năm
thứ ba liên tiếp ngày hội “Sách và văn hóa đọc” được tổ chức tại Văn Miếu Quốc T
Giám với trên 15.000 cuốn sách gồm nhiều thể loại khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu đọc
sách theo từng lứa tuổi.
Bên cạnh việc đọc sách miễn phí, các em nhỏ tham gia ngày hội còn được thể hiện
tài năng thông qua cuộc thi vẽ tranh về sách, người dân còn có thể mua những cuốn sách
cần tìm với mức giá giảm từ 10 - 50%.
Điểm mới trong năm nay mỗi người tham d "Ngày hội sách và văn hóa đọc
2013" sẽ nhận được một tài khoản để tải về một cuốn sách điện tử bản quyền từ
Alezaa Books khi tiến hành đổi một cuốn sách in. Toàn bộ số sách đó sẽ được dùng để
tặng các thư viện, trường học ở nông thôn.
Trang 1
Tiếng Anh 10 word - Trang 2
Tiếng Anh 10 word - Người đăng: kieuloan91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiếng Anh 10 word 9 10 271