Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Trung B

Được đăng lên bởi lai-trang-khin-gv-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Trường Đại học Sư phạmHà Nội
------

NỘI DUNG ÔN TẬP
(Dành cho thi tuyển sinh cao học)
Môn : Ngoại ngữ (Tiếng Trung B)
*********************
Thi tuyển sinh cao học vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, môn thi
ngoại ngữ gồm các thứ tiếng : Nga, Trung, Anh, Pháp, Đức. Trước khi thi,
nhà trường có tổ chức lớp ôn tập tạo nguồn để học viên có điều kiện ôn tập
lại kiến thức đã học, giúp học viên thi có hiệu quả hơn
I. Lớp tạo nguồn:
Điều kiện tham dự lớp tạo nguồn (có một trong các điều kiện sau đây)
1/ Học viên đã được học những vấn đề cơ bản về Hán ngữ hiện đại như ngữ
âm, ngữ pháp, từ vựng.
-Ngữ âm: Phát âm tương đối chuẩn ngữ âm tiếng Hán, không có sai sót
lớn. Viết được phiên âm của những từ thường dùng. Đọc tương đối đúng 4
thanh điệu cơ bản
-Từ vựng: Đã nắm được những nét cơ bản của chữ Hán và viết đúng quy
tắc của những từ thường dùng. Có được một số lượng từ khoảng 800-1000
-Ngữ pháp: Nắm được những vấn đề cơ bản về thành phần câu, nhất là
định ngữ và các mẫu câu cơ bản, các loại hình câu thường dùng.
2/ Đã học hết 2/3 tập Giáo trình Hán ngữ sơ cấp ( ? ? ? ? ? ? ) của Học viện
Ngôn ngữ Bắc Kinh hoặc chương trình tương đương như giáo trình 301 câu
hội thoại tiếng Hán ( ????301 ?) của Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh.
3/ Đã học hết 2/6 tập Giáo trình Hán ngữ ( ????—??????????) của Đại học
Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh.
Trong thời gian ôn tập giáo viên sẽ củng cố lại kiến thức đã học, sau đó sẽ
luyện tập làm các đề thi theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

1

Học viên có thể không tham dự lớp ôn tập tạo nguồn nếu thấy đã đủ trình
độ để thi chương trình B.
II. Nội dung và hình thức thi:
Tất cả các môn Ngoại ngữ đều thi theo nội dung và hình thức thi do Bộ
Giáo dục & Đào tạo quy định như sau:
Phần Đọc hiểu
1. Chọn những từ thích hợp (có cho trước) điền vào chỗ trống(15 câu).
2. Đọc các đoạn văn, sau đó căn cứ vào nội dung bài đọc trả lời ngắn gọn
các câu hỏi (20 câu).
3. Chọn từ thích hợp (tự chọn) điền vào chỗ trống trong một đoạn văn (10
từ).
Phần Viết
1. Sắp xếp các từ ngữ cho trước thành câu hoàn chỉnh (10 câu).
2. Dùng từ cho trước viết lại câu - giữ nguyên ý của câu(10 câu)
3. Dịch Trung Việt và Việt Trung( mỗi loại 5 câu)
Nội dung, kiến thức bao gồm các vấn đề về đời sống hàng ngày như chính
trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, môi trường, dân số gia đình vv.

2

...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Trường Đại học Sư phạmHà Nội
------
NỘI DUNG ÔN TẬP
(Dành cho thi tuyển sinh cao học)
Môn : Ngoại ngữ (Tiếng Trung B)
*********************
Thi tuyển sinh cao học vào trường Đại học Sư phạm Nội, môn thi
ngoại ngữ gồm các thứ tiếng : Nga, Trung, Anh, Pháp, Đức. Trước khi thi,
nhà trường tổ chức lớp ôn tập tạo nguồn để học viên điều kiện ôn tập
lại kiến thức đã học, giúp học viên thi có hiệu quả hơn
I. Lớp tạo nguồn:
Điều kiện tham dự lớp tạo nguồn (có một trong các điều kiện sau đây)
1/ Học viên đã được học những vấn đề bản về Hán ngữ hiện đại như ngữ
âm, ngữ pháp, từ vựng.
-Ngữ âm: Phát âm tương đối chuẩn ngữ âm tiếng Hán, không có sai sót
lớn. Viết được phiên âm của những từ thường dùng. Đọc tương đối đúng 4
thanh điệu cơ bản
-Từ vựng: Đã nắm được những nét bản của chữ Hán viết đúng quy
tắc của những từ thường dùng. Có được một số lượng từ khoảng 800-1000
-Ngữ pháp: Nắm được những vấn đề bản về thành phần câu, nhất là
định ngữ và các mẫu câu cơ bản, các loại hình câu thường dùng.
2/ Đã học hết 2/3 tập Giáo trình Hán ngữ cấp ( ? ????? ) của Học viện
Ngôn ngữ Bắc Kinh hoặc chương trình tương đương như giáo trình 301 câu
hội thoại tiếng Hán ( ????301 ?) của Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh.
3/ Đã học hết 2/6 tập Giáo trình Hán ngữ ( ??????????????) của Đại học
Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh.
Trong thời gian ôn tập giáo viên sẽ củng cố lại kiến thức đã học, sau đó sẽ
luyện tập làm các đề thi theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.
1
Tiếng Trung B - Trang 2
Tiếng Trung B - Người đăng: lai-trang-khin-gv-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiếng Trung B 9 10 795