Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng việt lớp 2

Được đăng lên bởi xudua1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Sơn Đông
Họ tên:………………………..
Lớp:…………….

Thứ
ngày
tháng năm 2015
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN : ĐỌC HIỂU
LỚP: 2 (Thời gian 30 phút)

A.KIỂM TRA ĐỌC:
I.Đọc thành tiếng: (6 điểm) Có đề kèm theo.
II.Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm)
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và
hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh
dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những
đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành
sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông,
nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo
đoàn người vào lăng viếng Bác.
* Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng.
1. Những loài cây nào được trồng ngay thềm lăng?
Cây vạn tuế.

Cây đào.

Cây hoa ban.

2. Những loài cây nào được trồng trên bậc tam cấp?
Hoa dạ hương, hoa ngâu.
Hoa nhài, hoa mộc.
Cả hai ý trên đều đúng.
3. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với
Bác?
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội.
Cây và hoa dâng niềm tôn kính thiêng liêng.
Mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự.
4. Bộ phận gạch dưới trong câu “ Những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn
lên.” trả lời cho câu hỏi nào?
Làm gì?

Như thế nào?
----- HẾT ------

Để làm gì?

B.KIỂM TRA VIẾT:
I. Chính tả : (5 điểm) Bài viết: Cây và hoa bên lăng Bác– (Sách TV2 – Tập 2,
trang111)
(Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn “Từ sau lăng .... đến tỏa hương
ngào ngạt”)

Cây và hoa bên lăng Bác
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành
sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông,
nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mọc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương thơm ngào
ngạt.
Theo TẬP ĐỌC LỚP 4, 1977.
II. Tập làm văn (5 điểm )
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ
Câu hỏi gợi ý
A. Ảnh Bác được treo ở đâu?
B. Trông Bác như thế nào? (râu tóc, vầng trán, đôi mắt,…)?
C. Em muốn hứa với Bác điều gì?
----- HẾT ------

Hướng dẫn đánh giá cho điểm
* Chính tả ( 5 điểm)
Hướng dẫn chấm:
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: (5đ).
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa
đúng quy đ...
Thứ ngày tháng năm 2015
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN : ĐỌC HIỂU
LỚP: 2 (Thời gian 30 phút)
A.KIỂM TRA ĐỌC:
I.Đọc thành tiếng: (6 điểm) Có đề kèm theo.
II.Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm)
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và
hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh
dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những
đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành
sứ đ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa d ơng chưa đơm bông,
nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo
đoàn người vào lăng viếng Bác.
* Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng.
1. Những loài cây nào được trồng ngay thềm lăng?
Cây vạn tuế. Cây đào. Cây hoa ban.
2. Những loài cây nào được trồng trên bậc tam cấp?
Hoa dạ hương, hoa ngâu.
Hoa nhài, hoa mộc.
Cả hai ý trên đều đúng.
3. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với
Bác?
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội.
Cây và hoa dâng niềm tôn kính thiêng liêng.
Mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự.
4. B phận gạch dưới trong câu Những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn
lên.” trả lời cho câu hỏi nào?
Làm gì? Như thế nào? Để làm gì?
----- HẾT ------
Trường Tiểu học Sơn Đông
Họ tên:………………………..
Lớp:…………….
Tiếng việt lớp 2 - Trang 2
Tiếng việt lớp 2 - Người đăng: xudua1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiếng việt lớp 2 9 10 605