Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Việt trong nhà trường

Được đăng lên bởi Bích Xu Xu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếng Việt trong nhà trường

Bài làm:
Bài chọn: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong chương trình Ngữ
văn 10 cơ bản, tập 2.
Phần 1: Vai trò, vị trí bài học trong chương trình Phổ thông Trung
học và chương trình Tiếng Việt trong nhà trường.
Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng
trong những tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà còn
thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người. Nó là ngôn ngữ được sắp xếp,
tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được giá trị nghệ thuật – thẩm
mỹ. Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong
văn bản nghệ thuật và còn được sử dụng trong lời nói hằng ngày, văn bản
thuộc các thể loại phong cách ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ nghệ thuật tuy lấy
ngôn ngữ tự nhiên hằng ngày làm chất liệu nhưng khác với ngôn ngữ hằng
ngày ở chức năng thẩm mỹ. Phẩm chất thẩm mỹ mà nó có được là do sự lựa
chọn, sắp xếp, trau chuốt, tinh luyện của người sử dụng theo các mục đích
thẩm mỹ khác nhau. Ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ thực hiện chức năng
thông tin mà điều quan trọng nhất nó thực hiện là chức năng thẩm mỹ: biểu
hiện cái đẹp, khơi gợi cái đẹp, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ ở người nghe,
người đọc. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng đa dạng về thể loại, phong
phú về màu sắc, biến hóa về tính sáng tạo.
Qua một số nội dung trên ta có thể nhận thấy vai trò, vị trí của ngôn
ngữ nghệ thuật trong văn chương cũng như trong đời sống và qua đó cũng
1

nhận ra được vai trò, vị trí của bài “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” trong
chương trình Phổ thông Trung học nói riêng, toàn bộ chương trình Tiếng
Việt trong nhà trường nói chung. Có thể nhận định bài học có vai trò, vị trí
vô cùng quan trọng trong hệ thống giảng dạy Tiếng Việt trong nhà trường; là
bài học quan trọng và cần thiết trong hệ thống giảng dạy phong cách ngôn
ngữ. Bài học được biên soạn trong chương trình Ngữ văn lớp 10, lớp mở đầu
trong chương trình Ngữ văn Trung học Phổ thông là có lí do. Sau các cấp
học trước học sinh đã có nền tảng ngôn ngữ, Tiếng Việt cơ bản, đã thành
thục trong kĩ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng mẹ đẻ chính vì thế bài học
có tính khái quát, trọng tâm, khá phức tạp như “Phong cách ngôn ngữ nghệ
thuật” vừa giúp học sinh nắm chắc kiến thức về phong cách học Tiếng Việt,
vừa nâng cao trình độ sử dụng tiếng mẹ đẻ cho các em.
Bài học được chọn giảng dạy trong chương trình Phổ thông Trung học
là hợp lí, vừa có tính kế thừa ở những cấp học thấp hơn vừa có tính sáng tạo
và yêu cầu cao hơn giúp học sinh có thể lĩnh hội kiến thức ...
Tiếng Việt trong nhà trường
Bài làm:
Bài chọn: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong chương trình Ngữ
văn 10 cơ bản, tập 2.
Phần 1: Vai trò, vị trí bài học trong chương trình Phổ thông Trung
học và chương trình Tiếng Việt trong nhà trường.
Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng
trong những tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà còn
thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người. Nó là ngôn ngữ được sắp xếp,
tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được giá trị nghệ thuật – thẩm
mỹ. Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong
văn bản nghệ thuật và còn được sử dụng trong lời nói hằng ngày, văn bản
thuộc các thể loại phong cách ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ nghệ thuật tuy lấy
ngôn ngữ tự nhiên hằng ngày làm chất liệu nhưng khác với ngôn ngữ hằng
ngày ở chức năng thẩm mỹ. Phẩm chất thẩm mỹ mà nó có được là do sự lựa
chọn, sắp xếp, trau chuốt, tinh luyện của người sử dụng theo các mục đích
thẩm mỹ khác nhau. Ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ thực hiện chức năng
thông tin mà điều quan trọng nhất nó thực hiện là chức năng thẩm mỹ: biểu
hiện cái đẹp, khơi gợi cái đẹp, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ ở người nghe,
người đọc. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng đa dạng về thể loại, phong
phú về màu sắc, biến hóa về tính sáng tạo.
Qua một số nội dung trên ta có thể nhận thấy vai trò, vị trí của ngôn
ngữ nghệ thuật trong văn chương cũng như trong đời sống và qua đó cũng
1
Tiếng Việt trong nhà trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Việt trong nhà trường - Người đăng: Bích Xu Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiếng Việt trong nhà trường 9 10 444