Ktl-icon-tai-lieu

Tiết 37 sinh học 6

Được đăng lên bởi ngocanhthcsnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 30/12/2014
Tiết: 37:
THỤ PHẤN (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Hs giải thích được tác dung của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so
với thụ phấn nhờ sâu bọ.
- Hiểu được hiện tượng giao phấn.
- Biết được vai trò con người từ tự thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng
xuất và phẩm chất cây trồng.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, thực hành.
3. Thái độ: - Giáo dục hs vận dụng kiến thức góp phần trong thụ phấn cây trồng.
II. Phương pháp: - Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị: H: 30.3; 30.4; 30.5 và 1 số mẫu vật: Hoa cây ngô, hoa cây bí ngô...
- Hs: sưu tầm hoa ngô, hoa bí ngô...
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: -Gv: Giới thiệu bài mới ...
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoat động 1: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn 3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
nhờ gió.
-Gv: Hướng dẫn cho hs q.sát H: 30.3; 30.4 và mẫu
vật (nếu có). Yêu cầu hs:
H: Quan sát tranh, nhận xét vị trí của hoa đực và
vị trí hoa cái ?

Hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới.
H: Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn
nhờ gió ?

Hoa đực ở trên dễ tung hạt phấn khi có gió.
H: Cho biết những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ
gió? Những đặc điểm đó có lợi gì?

Thông tin sgk.
-Hs: Trả lời, bổ sung...
- Hoa tập trung ở ngọn cây cao.
-Gv: bổ sung trên tranh (mẫu vật):
- Bao hoa tiêu giảm.
+ Hoa tập trung ở ngọn cây cao, dễ gặp gió.
+ Bao hoa tiêu giảm để lộ phần nhị, nhụy để thụ - Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.
- Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
phấn.
+ Chỉ nhị dài , bao phấn treo lủng lẳng để gió dễ - Đầu nhụy dài, có nhiều lông.
đưa đi.
+ Hạt phấn nhiều, nho, nhẹ giúp tung hạt phấn

nhiều.
+ Đầu nhụ dài, có nhiều lông giúp dễ dính hạt 4. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn.
phấn...
Hoạt động 2: Tìm hiểu các ứng dụng về thụ phụ
(SGK)
phấn.
-Gv: Gọi hs đọc phần t.tin sgk ...
Yêu cầu hs thảo luận:
H: Trong thực tế con người chủ động thụ phấn
nhằm mụch đích gì ? thường ứng dụng cho
những loại cây nào ?
-Hs: Trả lời ...
-Gv: Liên hệ thực tế bổ sung: trồng ngô những nơi
thoáng, gió để giúp hoa thụ phấn hiệu quả... Nuôi
ong nhiều ở vườn cây ăn quả để giúp thụ
phấn...Ngoài ra ngươi ta còn thực hiện giao phấn
giữa những giống cây khác nhau tạo ra giống cây
mới, có nhiều đặc tính mong muốn...

4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
Gv: Yêu cầu hs làm bài tập:
Đặc điểm
Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
Bao hoa
bao hoa thường có màu sắc sặc ...
Ngày soạn: 30/12/2014
Tiết: 37:
THỤ PHẤN (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Hs giải thích được tác dung của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so
với thụ phấn nhờ sâu bọ.
- Hiểu được hiện tượng giao phấn.
- Biết được vai trò con người từ tự thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng
xuất và phẩm chất cây trồng.
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, thực hành.
3. Thái độ: - Giáo dục hs vận dụng kiến thức góp phần trong thụ phấn cây trồng.
II. Phương pháp: - Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị: H: 30.3; 30.4; 30.5 và 1 số mẫu vật: Hoa cây ngô, hoa cây bí ngô...
- Hs: sưu tầm hoa ngô, hoa bí ngô...
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: -Gv: Giới thiệu bài mới ...
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học
Hoat động 1: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn
nhờ gió.
-Gv: Hướng dẫn cho hs q.sát H: 30.3; 30.4 và mẫu
vật (nếu có). Yêu cầu hs:
H: Quan sát tranh, nhận xét vị trí của hoa đực
vị trí hoa cái ?
Hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới.
H: Vị trí đó tác dụng trong cách thụ phấn
nhờ gió ?
Hoa đực ở trên dễ tung hạt phấn khi có gió.
H: Cho biết những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ
gió? Những đặc điểm đó có lợi gì?
Thông tin sgk.
-Hs: Trả lời, bổ sung...
-Gv: bổ sung trên tranh (mẫu vật):
+ Hoa tập trung ở ngọn cây cao, dễ gặp gió.
+ Bao hoa tiêu giảm để lộ phần nhị, nhụy để thụ
phấn.
+ Chỉ nhị dài , bao phấn treo lủng lẳng để gió dễ
đưa đi.
+ Hạt phấn nhiều, nho, nhẹ giúp tung hạt phấn
3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
- Hoa tập trung ở ngọn cây cao.
- Bao hoa tiêu giảm.
- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.
- Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
- Đầu nhụy dài, có nhiều lông.
Tiết 37 sinh học 6 - Trang 2
Tiết 37 sinh học 6 - Người đăng: ngocanhthcsnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiết 37 sinh học 6 9 10 125